Lidé se díky ÚS snáze dostanou ke statistickým údajům ze zdravotnického systému

foto Ústavní soud v Brně - ilustrační foto.

Brno/Praha - Lidé se snáze dostanou ke statistickým údajům z Národního zdravotnického informačního systému. Ústavní soud (ÚS) dnes sice zamítl návrh na zrušení části zákona o zdravotních službách, otevřel ale prostor k jinému, vstřícnějšímu výkladu. Zákon říká, že běžní žadatelé mohou získat jen informace o struktuře dat, nikoliv tedy data samotná. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob na dotaz ČTK odpověděl, že úřad změnu zákona zváží. Soud se ale podle něj nezabýval poskytováním dat, ale procesem vyřizování žádostí o informace.

Podle ÚS je však nutné vždy zohlednit různé kolidující zájmy a hodnoty, přičemž obecně platí, že informace by se poskytovat měly, pokud neexistují vážné důvody pro odepření žádosti, což se zároveň musí vždy srozumitelně zdůvodnit. "Základní zásadou je, že informace se poskytují," řekl novinářům soudce zpravodaj Tomáš Lichovník. Nález je dostupný na webu soudu.

Návrh na zrušení sporného ustanovení podal Městský soud v Praze. Zabývá se žalobou člověka, jenž požádal Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) o údaje k úmrtím lidí v Česku a jejich příčinám v letech 2014 až 2019. ÚZIS žádost o poskytnutí informací odmítl, jeho postup pak potvrdilo i ministerstvo zdravotnictví, a to v době, kdy úřad vedl Adam Vojtěch (za ANO).

Sporné ustanovení zákona o zdravotních službách podle městského soudu omezuje právo na svobodný přístup k informacím a je v rozporu s ústavním pořádkem. Pokud by nebylo možné z Národního zdravotnického informačního systému získat komplexní informace, byl by tím popřen samotný smysl vedení tohoto systému, mínil městský soud.

Dnešní nález znamená, že ÚZIS už nemůže žádosti o informace paušálně odmítat. Pokud ÚZIS žadatelům informace odepře, musí svá rozhodnutí srozumitelně a přesvědčivě odůvodnit. Ministerstvo, jehož je ÚZIS příspěvkovou organizací, se podle mluvčího Ondřeje Jakoba dnes s nálezem seznámilo.

"Plně respektujeme závěry soudu a výklad, který soud ve věci použití uvedeného ustanovení zákona provedl, budeme používat v naší praxi. Ministerstvo zdravotnictví i Ústav zdravotnických informací a statistiky, (...) , podporují poskytování informací z Národního zdravotnického informačního systému pro vědecko-výzkumné i další legitimní účely," uvedl. Soud ale podle něj reálně řešil jen proces vyřizování žádostí o informace.

Neposkytnutí informací lze teoreticky zdůvodnit například potenciálním zásahem do práva na ochranu osobnosti anebo ohrožením bezpečnosti státu. Relevantním argumentem však není pochybnost o tom, zda bude žadatel schopen informace správně vyhodnotit. "Není úkolem státu, aby posuzoval, jestli někdo má odbornou nebo intelektuální kapacitu na to, aby s těmi informacemi nakládal správně, či nikoliv," řekl Lichovník.

Soudce připustil, že dnešní nález může pro ÚZIS, ale také pro soudy, znamenat větší zátěž při vyřizování žádostí o informace a následných žalob. "Nelze odpírat právo na informace s odkazem na to, že by to bylo pro stát příliš náročné,“ řekl Lichovník.

Národní zdravotnický informační systém zahrnuje osobní a další údaje ze základních registrů orgánů veřejné správy, ministerstev, od poskytovatelů zdravotních služeb, případně dalších subjektů. Systém spravuje ÚZIS. Pravidelně zveřejňuje obsáhlé statistické výstupy, nikoliv však všechna data, která má k dispozici.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je pondělí 30. ledna 2023

Očekáváme v 21:00 3°C

Celá předpověď