Lékaři by měli mít přehled o všech lécích předepsaných pacientovi

foto První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček (vlevo) a premiér Andrej Babiš.

Praha - Vláda schválila návrh novely zákona o léčivech, lékaři a lékárníci by tak měli mít přehled o všech lécích, jež má pacient předepsané. Ministři také souhlasili se zvýšení rychlosti elektrických invalidních vozíků na 15 km/h. Neutrálně se kabinet postavil k navýšení příspěvku na nejdražší pomůcky pro handicapované. Vláda dále podpořila návrh, který policistům vrací právo řešit méně závažné přestupky jen domluvou. Kabinet také rozhodl ponechat úředníkům právo vstupu do domů kvůli kontrole kotlů.

Lékaři by měli mít přehled o všech lécích předepsaných pacientovi

Lékaři a lékárníci by měli mít v budoucnu přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. Počítá s tím návrh novely zákona o léčivech, který schválila vláda. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) novinářům po jednání kabinetu řekl, že možnost sdílet informace mezi poskytovateli zdravotní péče zajistí bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Přístup k datům bude mít jen ošetřující lékař nebo lékárník, který bude vydávat lék. Možné jim ho ale bude i zakázat.

Aktuálně má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. "Centrální úložiště díky elektronickým receptům obsahuje údaje o farmakoterapii jednotlivých pacientů, jejichž využití lékaři a farmaceuty při poskytování zdravotních služeb by mohlo významně zvýšit bezpečnost poskytované péče, a bylo by tak přínosem pro lékaře, pacienta i systém veřejného zdravotního pojištění," stojí v návrhu.

Seznam všech léků by měli lékaři vidět po předepsání receptu s lékem nebo po zadání čísla pacientova občanského průkazu. Speciální přístup budou mít záchranáři, lékárníkům se otevře jen na omezený čas, nebo také při zadání čísla občanského průkazu. Přístup ke svým záznamům bude moci pacient všem nebo vybraným lékařům či lékárníkům zakázat.

Vojtěch novinářům řekl, že novelu považuje za velmi důležitou a za další z kroků k elektronizaci zdravotnictví. V momentu, kdy je 85 až 90 procent receptů předepsáno elektronicky, doplňuje lékový záznam dosud chybějící funkci, dodal. "Možnost sdílet informace o předepsaných lécích napříč poskytovateli zdravotní péče i s lékárníky je velký krok dopředu z hlediska sdílení dat, preskripce léků bude bezpečnější a kvalitnější," uvedl ministr.

Lékový záznam si už nyní může na webu nebo v mobilní aplikaci zobrazit každý pacient. Přihlášení je možné na základě jména a hesla, které si může vyzvednout na kontaktních místech CzechPoint, nebo díky elektronickému občanskému průkazu, připojenému přes čtečku k počítači nebo mobilnímu zařízení.

Návrh vypočítává, že v ČR za deset let stoupl 3,5krát počet hospitalizací v souvislosti s léky, jako jsou chyby v dávkování nebo nežádoucí účinky léků. Desetkrát se zvýšil počet těch, které skončily úmrtím pacienta. Mnohé se ale podle odborníků vůbec do evidence případů nedostanou. Data o nežádoucích příhodách v souvislosti s podáváním léků nejsou dosud systematicky sledována.

"Od roku 2007 do roku 2017 došlo k více než 3,5násobnému nárůstu počtu hospitalizací v souvislosti s diagnózami nežádoucích účinků při léčebném použití léků nebo biologických látek a chyb v dávkování," píše se v návrhu. Jejich počet vzrostl ze 1745 na 6021.

Podle Vojtěcha by měl nový systém pomoci problémy odstranit. "Lékař se podívá, jaké pacient používá léky, podle toho nastaví preskripci léků," uvedl. Zároveň už lékaři nebudou odkázáni jen na informace od pacientů, které jsou často neúplné nebo nepřesné. Už dnes v eletronickém receptu zkontrolují, jestli si pacient už lék v lékárně vyzvedl.

"Lékový záznam uvidí jenom ten lékař, který má vztah k danému pacientovi, a jen ten lékárník, který v danou chvíli pacientovi lék vydává nebo mu poskytuje poradenství," uvedl v tiskové zprávě náměstek ministra Filip Vrubel. Výjimku budou mít jen zdravotnické záchranné služby. Pacient si může v aplikaci zkontrolovat, kdo si jeho záznamy prohlížel.

"Pacienti budou mít právo vždy a kdykoliv projevit plošný nesouhlas se sdílením, případně dát explicitní souhlas jen vybraným lékařům, a to prostřednictvím mobilní nebo webové aplikace," dodal ministr. Další možnost bude poslat dopis Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv.

Rychlost elektrických invalidních vozíků se asi zvýší na 15 km/h

Rychlost elektrických invalidních vozíků, nad níž by je provozovatelé měli registrovat jako zvláštní vozidlo, se možná zvýší z nynějších šesti na 15 kilometrů za hodinu. Vláda dnes souhlasila s poslaneckým návrhem ČSSD, podle kterého je nynější hraniční šestikilometrová rychlost absurdní. O postoji kabinetu informoval tiskový odbor úřadu vlády. O předloze rozhodnou zákonodárci.

"Návrh zákona vychází z toho, že invalidní osoby odkázané na invalidní vozík mají právo se v případě potřeby pohybovat rychleji, aniž by bylo nutné požadovat registraci invalidního vozíku jako motorového vozidla," napsali autoři v důvodové zprávě. Jde například o situace, kdy vozíčkáři potřebují rychle přejet silnici nebo stihnout dopravní prostředek.

Hlavní předkladatel Ondřej Veselý ČTK řekl, že za současného stavu by mohli policisté rychlost invalidních vozíků s motorovým pohonem měřit a za překročení šestikilometrové ukládat pokuty. Na vozíky s vyšší konstrukční rychlostí navíc podle něho pojišťovny přestaly poskytovat příspěvky.

Rychlost 15 kilometrů za hodinu předkladatelé zdůvodňují tím, že odpovídá "nikoli extrémně" rychlému běhu člověka.

Veselý však k navrhované hranici čeká diskuse i vzhledem ke stanovisku Národní rady osob se zdravotním postižením. Část postižených lidí podle předsedy rady Václava Krásy předlohu vítá, jiná část ale pokládá navrhovanou hraniční rychlost až za nebezpečnou. Krása proto nabádá ke kompromisu.

Podle podkladů připravených pro jednání ministrů kabinet patrně doporučí zákonodárcům úpravu novely tak, aby se v zákoně zvýšila o 40 centimetrů na 1,4 metru i délka motorových vozíků.

K navýšení příspěvku na nejdražší pomůcky je vláda neutrální

Neutrálně se kabinet postavil k návrhu, podle kterého by mohl narůst příspěvek státu handicapovaným na takzvané zvláštní pomůcky až na půl milionu korun. Iniciativa poslanců napříč politickým spektrem počítá s také s rozšířením okruhu lidí, kteří mají nárok na dotaci na takzvané zvláštní pomůcky, jde například o šikmé a svislé zvedací plošiny. O postoji kabinetu k informoval novináře tiskový odbor Strakovy akademie. Sněmovna iniciativu projedná bez ohledu na názor kabinetu.

Pokud by zákonodárci předlohu schválili, státní příspěvek by vzrostl o 100.000 korun na půl milionu korun. "Současná realita u zmíněných pomůcek je taková, že buď žadatel získá nějaký další příspěvek na pořízení od některé z nadací, nebo si prostě tuto pomůcku nemůže dovolit," napsali v důvodové zprávě předkladatelé z řad KDU-ČSL, ANO, Pirátů, KSČM, ČSSD, TOP 09 a STAN.

Proti novele se vláda podle legislativců musela vyhradit v souvislosti s návrhem, aby na dotaci měli nově nárok lidé s těžký omezením pohyblivosti kvůli postižení cév v nohách a kvůli oběhové nedostatečnosti při onemocnění srdce a lidé s prokázaným těžkým poškozením plicních funkcí. Dotace by mohla zahrnout podle novely například plošiny, rampy, schodišťové sedačky a elektrické skútry.

Postižení, jak je chce do zákona doplnit skupina poslanců, nemusí mít podle pokladů pro vládu na pohyblivost lidí ve všech případech obdobný dopad jako nyní uzákoněné vady nosného nebo pohybového ústrojí. Postižení jsou navíc podle vládních legislativců nepřesně vymezena, a to věcně i právně. "Některá závažná postižení cév nebo srdce provázená srdeční nedostatečností jsou léčitelná operačně, takže případné omezení pohyblivosti je jen přechodné," stojí v podkladech pro ministry.

Předkladatelé naopak tvrdí, že postižení, na něž by se měl zákon nově vztahovat, se bez pomůcek neobejdou. Rozpočtové dopady novely odhadli autoři na 73 milionů korun, podle podkladů pro ministry je částka podhodnocená.

Policii se zřejmě vrátí právo řešit přestupky i domluvou

Policistům se pravděpodobně vrátí právo řešit méně závažné přestupky pouze domluvou bez nutnosti je zaznamenávat. Vláda dnes podpořila poslaneckou novelu, která domluvu ze zákona opět umožní. ČTK o tom informoval tiskový odbor úřadu vlády. Předkladatelé si od změny slibují zejména snížení administrativy. O předloze rozhodnou zákonodárci.

V současnosti mohou policisté vyřešit přestupek přímo na místě příkazem, a to buď pokutou, nebo napomenutím. Zavedla to reforma přestupkové legislativy účinná od loňského července. Pro napomenutí by měli policisté využívat nový formulář. Ministerstvo vnitra sice v metodice připouští možnost řešit některé prohřešky zcela neformálně, podle autorů předlohy ale trvají pochyby, zda pro takový způsob existuje zákonný podklad.

"Z důvodu existence dalšího formuláře je poukazováno na nárůst administrativní zátěže policie i dalších orgánů řešících přestupky příkazem na místě v terénu, když vedle příkazových bloků na pokutu si musí zajistit též příkazy na místě, kterými je ukládáno napomenutí," stojí ve zdůvodnění novely skupiny poslanců ze všech klubů v čele se Zdeňkem Ondráčkem (KSČM).

Předkladatelé proto navrhli v podstatě návrat k postupům, jak platily před reformou. Novela by zcela zrušila napomenutí a vedle pokuty by zakotvila domluvu. "Domluva přitom bude využívána zejména v případech, kdy míra společenské škodlivosti daného činu je natolik nízká, že uložení pokuty by bylo s ohledem na závažnost přestupku a osobu pachatele nepřiměřené," píše se v důvodové zprávě.

Novelu podepsal také ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Ondráčkovu iniciativu ohledně vypracování předlohy podpořil už při červnových sněmovních interpelacích. Tehdy uvedl, že zvyšování administrativní zátěže policie není potřebné a že zaznamenávání přestupků řešených napomenutím je "evidence pro evidenci". Ke zpracování předlohy Hamáček nabídl Ondráčkovi odborníky ministerstva.

Autoři chtějí, aby Sněmovna schválila novelu zrychleně už v prvním čtení. Mohla by být účinná od ledna.

Právo vstupu do domu kvůli kontrole kotle chce vláda ponechat

Vláda ANO a ČSSD trvá na tom, že při kontrole kotlů mohou úředníci vstupovat lidem do obydlí. Návrh TOP 09 na zrušení diskutovaného opatření ve Sněmovně nepodpoří. Informoval o tom během jednání kabinetu tiskový odbor Strakovy akademie. Předkladatelé návrhu tvrdí, že platná právní úprava prolamuje ústavní ochranu nedotknutelnosti obydlí. Kabinet ale vychází z toho, že Ústavní soud ji po přezkoumání nezrušil.

TOP 09 zdůvodňuje svou novelu o ochraně ovzduší tehdejším postojem místopředsedy soudu Jaroslava Fenyka. Fenyk se jako jediný přiklonil k návrhu skupiny poslanců, aby soud možnost ze zákona vyškrtl. "Toto odlišné právní stanovisko tudíž vláda nemůže považovat za důvod pro změnu stávající úpravy," napsali vládní legislativci do předběžného stanoviska kabinetu pro zákonodárce.

Pokud by novela TOP 09 platila, lidem by nehrozila ani až padesátitisícová pokuta za to, že kontrolory ke kotli nebo k používanému palivu nepustí. Úřadům by zůstala jen pravomoc zaslat majiteli kotle při podezření na spalování nevhodného materiálu upozornění a poučení o jeho povinnostech a o možných následcích.

Prověrka kotle a paliva přímo v obydlí může přijít podle platné úpravy v případě, pokud se důvodné podezření na porušení objeví opakovaně. Úředníci nejprve musejí majitele písemně vyzvat, aby zjednal nápravu s informací, co v opačném případě může nastat. Úpravu prosadila vláda v minulém volebním období kvůli ochraně zdraví lidí.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je neděle 21. července 2019

Očekáváme v 11:00 21°C

Celá předpověď