Konference o dalším směřování EU dokončuje své návrhy

foto Očekává se, že na závěrečném plenárním zasedání konference, které se uskuteční 29.–30. dubna ve Štrasburku, budou návrhy doporučení schváleny na základě konsensu.

Na plenárním zasedání Konference o budoucnosti Evropy, které se konalo 8. a 9. dubna, se projednávaly konkrétní návrhy doporučení.

Předsedové a mluvčí občanů z devíti pracovních skupin předložili plenárnímu zasedání konference konsolidované návrhy rozdělené podle témat. Návrhy, které vycházely především z doporučení evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí a byly obohaceny o návrhy z vícejazyčné digitální platformy, byly projednány všemi členy pléna.

Během plenárního zasedání poslanci Evropského parlamentu uvedli, že konference je bezprecedentním projevem otevřenosti a demokracie, a ocenili práci evropských občanů během tohoto procesu. Přislíbili, že Evropský parlament zajistí, že návrhy občanů budou brány vážně. Mnozí poslanci souhlasili s požadavkem občanů na změnu Smluv EU a vyzvali ke svolání konventu, který by ji projednal.

S cílem lépe zapojit občany do rozhodování v EU řada poslanců navrhla posílení pravomocí Evropského parlamentu. Jako klíčové požadavky poslanci vyzdvihli rozpočtovou iniciativu pro EP, právo kontrolovat exekutivu prostřednictvím vyšetřovacího výboru a plnohodnotné pravomoci europarlamentu v oblasti zahraniční a bezpečnostní politiky. Poslanci také vyzvali, aby se ve školách děti vzdělávaly v oblasti evropských hodnot, demokracie a historie a o fungování EU.

Během rozprav o jednotlivých politikách poslanci vyzvali k posílení systému zdravotní péče, který by zaručoval její minimální úroveň, a k rovnému přístupu k digitalizaci pro všechny občany bez ohledu na to, kde v EU žijí. Zdůraznili také význam silného sociálního rozměru v rámci ekologické transformace a podporu jazykového vzdělávání a kulturní a jazykové rozmanitosti.

Záznamy plenárních zasedání podle témat jsou k dispozici na následujících odkazech:


Záznamy ze zasedání pracovní skupiny jsou k dispozici v multimediálním centru Parlamentu.

Očekává se, že na závěrečném plenárním zasedání konference, které se uskuteční 29.–30. dubna ve Štrasburku, budou návrhy doporučení schváleny na základě konsensu. Výkonná rada konference zahrne tyto návrhy do závěrečné zprávy konference, která bude předána předsedům orgánů EU 9. května ve Štrasburku na slavnostním ceremoniálu, jímž bude konference ukončena.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 17:00 2°C

Celá předpověď