Konference o budoucnosti Evropy z pohledu Markéty Gregorové

foto Europoslankyně za Piráty a členka pléna konference Markéta Gregorová

Debata typu Konference o budoucnosti Evropy je projektem, který má asi největší rozsah v historii Evropské unie. Je zvykem, že Evropská komise své návrhy konzultuje, ale tady je to o něčem jiném: jde o návrhy občanů, na něž by se měla posléze “napasovat” legislativa. Pokud by se měla naplnit očekávání, mohly by nastat velké změny, říká europoslankyně za Piráty a členka pléna konference Markéta Gregorová.

Za důležitý rozdíl mezi předešlými pokusy zapojit do diskuse o EU obyvatele členských států považuje Markéta Gregorová současnou “otevřenost”. “Oproti minulým letům má skoro každý přístup k internetu, navíc digitální platforma Konference o budoucnosti Evropy (www.futureu.europa.eu), kde se mohou lidé hlásit se svými názory, je multijazyčná,” připomíná europoslankyně za Piráty Markéta Gregorová.

Ideální varianta by byla podle ní ta, aby se zapojilo co nejvíce občanů z co nejvíce zemí, aby byl “získaný vzorek” opravdu reprezentativní. “Aby to nebylo, jak říkají někteří kritici, že se dalo dohromady několik eurofederalistů a domluvili se na něčem, co se stane. “Já bych chtěla, aby lidé psali i výtky. Aby třeba řekli, že se unie zabývá až příliš klimatem. Je důležité, aby se ozvalo co nejvíce lidí. Následně se jejich připomínky a návrhy sesbírají, a komise vytvoří legislativní návrhy, které půjdou do Evropského parlamentu (EP) a Rady EU a po přijetí budou implementovány,” vysvětluje Gregorová.

Fungování digitální platformy považuje europoslankyně za dobré, problém vidí v propagaci. “Z té jsem zklamaná. S kolegyní Radkou Maxovou (původně ANO, nyní členka ČSSD a nezávislá v EP) jsme poslaly podnět naší státní tajemnici pro EU, aby se svým týmem konferenci více propagovali. Z Česka zatím přišlo zhruba 400 podnětů, zaregistrovaných je na platformě 37 tisíc účastníků. Propagace by měla být koordinovaná z národní a evropské úrovně. Když to nebude fungovat, má to potenciál pokazit výsledek konference. Když se to zlepší, je tu šance udělat z ní to, čím má být,” zdůrazňuje Markéra Gregorová.

Pirátská členka EP pracuje v plenárním zasedání konference, a to ve skupině pro digitální transformaci. “V ní diskutujeme se zástupci občanských panelů, národních skupin a neziskových struktur a dalšími, co se přidají, o spoustě věcí, které s touto agendou souvisí. Patří sem například umělá inteligence, kybernetické hrozby, transformace ekonomiky v post-pandemické době a podobně. Zástupci jednotlivých pracovních skupin by poté měli na plénu (poslední letošní se má konat 17.-18. prosince, pozn. red.) přednést své závěry a dosáhnout společnou diskusí určitého kompromisu, který vyústí v návrhy změn a podobně,” popisuje europoslankyně Gregorová s dovětkem, že se nutně musí “potkat” dvě věci: “Potřebujeme dostatek nosných podnětů, a bude velmi záležet na tom, co pak s nimi na evropské úrovni uděláme.”

Co je plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

Plenární zasedání konference se skládá ze 108 poslanců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady EU (dva z každého členského státu) a tří členů Evropské komise, jakož i 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a z občanů. 108 občanů diskutuje o nápadech vycházejících z panelových diskusí evropských občanů či mnohojazyčné platformy: 80 zástupců z panelových diskusí evropských občanů, z nichž alespoň jedna třetina bude mladší 25 let, a 27 z panelových diskusí jednotlivých členských států či akcí spojených s konferencí a předseda Evropského fóra mládeže.

Dále se účastní 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, šest volených zástupců regionálních orgánů a šest volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců sociálních partnerů a osm zástupců občanské společnosti. V případech, kdy se diskuze dotýkají úlohy EU na mezinárodní scéně, musí být přizván vysoký představitel unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku. Rovněž mohou být osloveni zástupci klíčových zúčastněných subjektů. Plenární zasedání konference musí respektovat genderovou vyváženost.

Diskuze jsou tematicky strukturovány na základě doporučení z panelových diskusí evropských občanů a příspěvků získaných z vícejazyčné digitální platformy. Platforma je jediným místem, kde budou shromažďovány, analyzovány a zveřejňovány příspěvky ze všech akcí souvisejících s konferencí. Plénum předloží své návrhy výkonné radě konference, která vypracuje zprávu v plné součinnosti a transparentnosti s plenárním zasedáním. Zpráva bude zveřejněna na vícejazyčné digitální platformě www.futureu.europa.eu .

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je neděle 1. října 2023

Očekáváme v 19:00 16°C

Celá předpověď