Konference o budoucnosti Evropy: ustavující plénum se sejde v červnu

foto

Výkonná rada schválila harmonogram plenárních zasedání a panelových diskusí občanů EU. Ustavující plénum se bude konat 19. června 2021 ve Štrasburku za přítomnosti členů i delegátů na dálku. Bude zahrnovat prezentace o panelech evropských občanů a o vícejazyčné digitální platformě.

V portugalském Lisabonu se o dva dny dříve, 17. června, uskuteční jako součást konference akce evropských občanů, která bude přenášena živě na internetu. Zúčastní se jí 27 zástupců občanských panelů nebo akcí jednotlivých členských států (z každého členského státu jeden), předseda Evropského fóra mládeže a řada občanů, kteří již byli vybráni do občanských panelů na evropské úrovni. Akce pořádaná i hybridní formou poskytne účastníkům příležitost diskutovat o tom, co od konference očekávají, se třemi spolupředsedy. Tito účastníci se poté zúčastní ustavujícího pléna ve Štrasburku.

Výkonná rada vzala také na vědomí konečné praktické postupy pro čtyři plánované panely evropských občanů, včetně témat, která byla každému panelu přidělena:

  • hodnoty, práva, právní stát, demokracie, bezpečnost,
  • změna klimatu, životní prostředí / zdraví,
  • silnější hospodářství, sociální spravedlnost, zaměstnanost/vzdělávání, mládež, kultura, sport / digitální transformace a
  • EU ve světě / migrace.

Kromě toho byly připraveny pokyny, které mají členským státům a dalším subjektům pomoci při pořádání občanských panelů a dalších akcí pod záštitou konference na celostátní, regionální nebo místní úrovni.

„Musíme zajistit, aby proces fungoval naprosto správně. Z velké části na tom závisí legitimita konference. Pracujeme na posílení platformy, organizaci panelů a vytvoření plenárního zasedání, abychom mohli pracovat s výsledky získanými od obou těchto stran. Velký zájem o konferenci pozoruji i ze strany vnitrostátních parlamentů, partnerů občanské společnosti a občanů. Naším úkolem je nyní investovat tuto veškerou energii a nadšení do samotné konference,” prohlásil spolupředseda výkonné rady za Evropský parlament, europoslanec Guy Verhofstadt.

Plenární zasedání konference se bude skládat ze 108 zástupců Evropského parlamentu, 54 zástupců Rady EU (dva z každého členského státu) a 3 zástupců Evropské komise a dále ze 108 zástupců všech vnitrostátních parlamentů, zastoupených rovnocenně, a občanů. 108 občanů bude spolu s předsedou Evropského fóra mládeže diskutovat o nápadech vycházejících z občanských panelů a vícejazyčné digitální platformy.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 9:00 22°C

Celá předpověď