Konference o budoucnosti Evropy učinila další krok vpřed

foto Občané se účastní plenárního zasedání konference 11.–12. března ve Štrasburku.

Plénum projektu pokračovalo o víkendu ve Štrasburku jednáním za účasti asi 30 představitelů a občanů Ukrajiny. Všechny příspěvky uložené do 20. února na digitální platformu konference by měly být vyhodnoceny do 17. března, podněty po této uzávěrce se dočkají vyhodnocení po 9. květnu.

Fotogalerie

Veřejná diskuse o dalším směřování Evropské unie pokračovala v pátek a sobotu dalším plenárním zasedáním Konference o budoucnosti Evropy. Ústřední sbor celého projektu, složený ze zástupců unijních a národních institucí a zástupců veřejnosti, projednal doporučení evropských občanských panelů na téma "EU ve světě / migrace" a "silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / vzdělávání, kultura, mládež a sport / digitální transformace", jakož i související doporučení národních občanských panelů. Sešly se také pracovní skupiny pléna.

Hosté z Ukrajiny

Na setkání dorazili poslanci a obyvatelé Ukrajiny, kteří se zapojili do bloku “EU ve světě”. Dostavili se zástupci jednokomorové Verchovne rady, sdružení PromoUKraina a lidém, kteří uprchli před ruskou agresí.

Sezení se konalo v sídle Evropského parlamentu ve Štrasburku formou fyzické účast a připojení na dálku. Panelové diskuse, jejichž tříkolové série završila rokování 11. až 13. února v nizozemském Maastrichtu a 25. až 27. února v irském Dublinu, mají za úkol připravit návrh, jež předloží výkonné radě konference. Ta vypracuje svou zprávu v plné spolupráci a zcela transparentně s plenárním zasedáním. Předchozí plenární zasedání se uskutečnilo 21. až 22. ledna ve Štrasburku, další je na programu o příštím víkendu.

Všechny příspěvky, které byly umístěny na platformu futureu.europa.eu do 20. února, budou vyhodnoceny pro další zprávu, která má být předložena 17. března. Zároveň budou použity při závěrečných plenárních zasedáních konference a pracovních skupin. Možnost přispívat na platformě však zůstává otevřená, aby debata mohla pokračovat on-line. Zpráva shrnující pozdější příspěvky bude připravena po 9. květnu.

Proporční zastoupení

Doporučení občanů o EU ve světě, migraci, hospodářství, sociální spravedlnosti, pracovních místech, kultuře, mládeži, sportu a digitalizaci bylo vypracováno 40, z panelu na téma silnější ekonomiky a souvisejících okruhů jich vzešlo 48. Na každé z evropských panelových diskusí občanů se sešlo přibližně 200 Evropanů různého věku a z různého prostředí ze všech členských států (osobně i na dálku), aby společně diskutovali a přijali doporučení týkající se současných i budoucích výzev, před nimiž Evropa stojí. Jednání panelů zohlednila příspěvky občanů shromážděné z celé Evropy prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a akcí pořádaných ve všech členských státech a podpořené prezentacemi předních akademických pracovníků a dalších odborníků.

Plenární zasedání konference se skládá ze zástupců Evropského parlamentu (108), Rady EU (54) a Evropské komise (3), dále ze zástupců všech vnitrostátních parlamentů (108), zastoupených rovnocenně, a z občanů (108): 80 zástupců evropských občanských panelů, 27 zástupců vnitrostátních panelových diskusí občanů nebo akcí pořádaných v rámci konference (jeden z každého členského státu) a předsedy Evropského fóra mládeže. Účastní se ho také 18 zástupců Výboru regionů a 18 zástupců Hospodářského a sociálního výboru, šesti volených zástupců regionálních orgánů a šesti volených zástupců místních orgánů, 12 zástupců sociálních partnerů a osmi zástupců občanské společnosti. Plenárním zasedáním konference předsedají tři spolupředsedové výkonné rady.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď