Komunikace se přesunula do e-podoby

foto

Agentura na podporu obchodu CzechTrade nahradila fyzické kontakty s českými firmami a potenciálními zahraničními online komunikací a virtuálními semináři. Cílem je neztratit žádnou z dosavadních vazeb. „Tento trend bude zcela určitě nabírat na síle. Pandemie tento vývoj a hlad po nových sektorech a technologiích urychlila,” říká generální ředitel agentury Radmil Doležal.

Fotogalerie

Agentura na podporu obchodu CzechTrade nabízí rozličné služby, které mají pomoci pronikání českého zboží a služeb na zahraniční trhy. Součástí agendy jsou akce pro exportéry, které musely být zrušeny. Jak jste zareagovali?

CzechTrade zavedl krátce po vyhlášení nouzového stavu bezplatné poskytování služeb. Reagovali jsme na vzniklou situaci a chtěli jsme touto cestou pomoci malým a středním firmám překonat dopady vzniklé pandemií covid-19. Jsme si vědomi, že situace na poli obchodních aktivit je velmi složitá. Víme, jak moc je důležité zůstat v kontaktu se svými zahraničními partnery. Zájem českých firem o asistenci při exportu neklesá ani v těchto dnech. Kolegové přímo v teritoriích pomáhají exportérům s vyhledáním kontaktů, jejich prověřením, se zjištěním zájmu o produkt či službu. Zvýšený zájem o individuální exportní poradenství registrujeme zejména v Rakousku, Skandinávii, Německu, Velké Británii, v zemích Beneluxu, Mexiku, Maďarsku a Polsku.

Současná doba nenahrává osobním setkáním, jak jste si poradili v tomto směru?

Komunikace se přesunula do virtuální online podoby. V mnoha oblastech zaznamenáváme větší zájem o e-byznys. I my v CzechTrade jsme přešli více na online a hledáme nové formy našich aktivit ve prospěch českých vývozců. Například zahraniční kancelář CzechTrade ve Spojených státech amerických pomáhá českým výrobcům navazovat nové kontakty prostřednictvím spolupráce se společností ECRM. Jde o online platformu řízených schůzek s nákupčími z mnoha stěžejních retailových řetězců v USA ve stylu „face to face“. Následné výstupy z jednání může česká firma konzultovat s pracovníky CzechTrade a pokračovat ve využití jejích služeb. Na konec května máme naplánovaný první online Sourcing day – B2B jednání s německým výrobcem ochranných produktů a systémů pro ozbrojené díly v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Týkají se online formy komunikace rovněž exportního poradenství a vzdělávání?

Celosvětová karanténa se podepsala také na vzdělávání. Tradiční formu jsme nahradili online platformou. Užitečné informace a příležitosti se posluchači mohou dozvědět přímo od našich kolegů v zahraničních kancelářích díky novým technologiím v online seminářích, které se od svého spuštění těší velké oblibě. Třeba Německo má za sebou už tři reprízy.

Tyto videokonference navštěvuje mnohem více posluchačů, než by tomu bylo fyzicky možné. Jsou také mnohem interaktivnější. V internetovém prostředí se zástupci firem nebojí položit otázky, ke kterým by se na normálním semináři třeba neodhodlali. Na online seminářích v květnu se zaměříme například na Španělsko – jeho ekonomiku v době koronaviru a příležitosti pro české firmy, na prodej po internetu ve Francii nebo možnosti expanze na italský trh či e-commerce v ČR.

Do jaké míry jste omezili provoz v pražské centrále a v zahraničí?

Většina našich zaměstnanců na tuzemské centrále a v zahraničí pracovala v kombinovaném režimu v kanceláři a na home office. Tím bylo a je zajištěno plnohodnotné fungování agentury. Nyní se pozvolna vracíme k běžnému režimu.

Přinesla koronavirová krize také zásahy do plánů agentury, třeba pokud jde o rozšiřování sítě kanceláří, případně synergie s kancelářemi CzechInvest?

Agentura pravidelně a průběžné hodnotí své výsledky různými ukazateli. Je jasné, že ukazatel realizovaných zahraničních akcí s účastí českých firem v tuto dobu nemá smysl. Naším cílem je, aby pracovníci zahraničních kanceláří věnovali čas individuálním potřebám českých exportérů.

Letos jsme neplánovali rozšiřování naší zahraniční sítě, ale čeká nás střídání pracovníků zahraničních kanceláří, které by se mělo s ohledem na podmínky v konkrétních zemích uskutečnit během léta.

Synergie zahraničních kanceláří CzechTrade a zahraničních zastoupení CzechInvest se děje už druhým rokem. Exportérům jsou díky tomu k dispozici třeba služby jak v Japonsku, tak v Jižní Koreji.

Dá se vůbec předpovědět, jak bude vypadat druhá půle roku? Budou do ní přesunuty fyzické akce, což bude představovat kumulaci práce?

Do budoucna se očekává výrazný negativní dopad koronavirové krize na ekonomiku každé jednotlivé země, růst cen a zvýšení nezaměstnanosti. Státy se budou snažit nastartovat domácí výrobu, diverzifikovat své dodavatele, nebýt závislí pouze na jednom jediném. Evidujeme menší počet zahraničních poptávek.

Co se týká veletrhů a zahraničních akcí, mnoho z nich veletržní správy kvůli aktuální situaci ve světě zrušily. Jiné byly odložené na druhou polovinu roku a některé se rovnou přesunuly na příští rok. Jakmile se začne situace zlepšovat a bude možné zajistit účast na zahraničních akcích, budeme řešit, na kterých veletrzích budeme realizovat společnou účast českých firem. Je možné, že dojde ke kolizi některých veletrhů, a hlavně pro firmy bude těžké vybrat si jenom jeden z nich.

Jak velkých změn dozná, dle Vašich zkušeností a praxe, export obecně a český zvlášť? Jakým novým výzvám budou muset naši exportéři nově čelit?

Stále více firem se posouvá do oblasti on-line obchodů a tento trend bude zcela určitě nabírat na síle. Pandemie tento vývoj a hlad po nových sektorech a technologiích urychlila. Boom zažívají telekomunikace, řešení pro kybernetickou bezpečnost, software řešení umístěná na cloudu, e-commerce, digitalizace apod. Sektory, kde poptávka poroste, jsou dále zdravotnictví (dodávky sofistikovaných konkurenceschopných zdravotnických přístrojů, různých technologií a ochranných pomůcek) a strojírenství (zvyšující se automatizace průmyslu). E-sport je rovněž dalším odvětvím, které zažívá enormní boom. V neposlední řadě je i aplikace nanotechnologií perspektivních oborem. Právě v tomto směru by se do budoucna mohly uplatnit i české firmy.

Obecně lze také očekávat, že se společnosti budou snažit své obchodní aktivity více diverzifikovat, vybalancovat lokální dodávky s těmi ze zahraničí. Bude větší tlak na rozvoj místní výroby a více ochranářských opatření na dovoz. Zvítězí ten, kdo bude přímo na trhu přítomen.

Jak je jim CzechTrade připraven v nových podmínkách pomoci?

Stejně jako firmy i my se musíme přizpůsobit nové době. Přes ztížené podmínky zůstáváme v teritoriích a exportérům pomáháme. V mnoha aktivitách přejdeme na online formu. Věřím v kreativnost a inovativní přístup českých firem. S nástrahami na zahraničních trzích jsme připraveni jim pomoci a jsem přesvědčený, že z krize vyjdeme silnější a využijeme potenciál v prospěch českého exportu.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

5°C

Dnes je sobota 27. listopadu 2021

Očekáváme v 7:00 -2°C

Celá předpověď