Kauza František Oldřich Kinský

foto Kníže František Oldřich Kinský ve své zahradě v Buenos Aires.

O majetek po svých předcích v celkové hodnotě 40 miliard korun usiluje v současnosti jeden z příslušníků rodu František Oldřich Kinský. Domáhá se řady nemovitostí a pozemků včetně paláce Kinských v na pražském Staroměstském náměstí. Do jeho požadavků patří i vydání celkem 10.400 hektarů lesů, které požaduje po státním podniku Lesy České republiky.

Kinský v tuzemsku podal 157 žalob na navrácení majetku, uspěl zatím v pěti případech, jeden spor prohrál (situace k 19.12.2003). Rodiče Kinského o majetek přišli po druhé světové válce na základě Benešových dekretů, protože údajně spolupracovali s nacisty. Kinského advokát Jaroslav Čapek ale tvrdí, že nemovitosti byly zabaveny neoprávněně, protože je nevlastnil Kinského otec, ale jeho tehdy nezletilý syn František Oldřich.

Palác Kinskýchnároky uplatňované Františkem Oldřichem Kinským, knížecí větev

Jednotlivě

- palác Kinských na Staroměstském náměstí v Praze (u soudu)

Ústeckoorlicko - podáno 16 žalob

- zámek v Chocni včetně parku, několika budov, zahradnictví a asi 100 ha pozemků (požaduje od města; má jít o majetek v hodnotě desítek milionů korun)

- 20 ha pozemků v okolí Chocně z majetku Pozemkového fondu

Litoměřicko

- část majetku Lesů ČR na Litoměřicku (u soudu)

- část majetku Pozemkového fondu (u soudu)

- pozemek o výměře 35 arů patřící obci Martiněves (u soudu)

Svitavsko:

- rybníky u Litomyšle

Chrudimsko - podáno 50 žalob

- bývalý majetek rodu v Heřmanově Městci, kde Kinským patřil zámek s přilehlým parkem, hřebčín, bažantnice, letiště a hájenka

Děčínsko - podáno 46 žalob

- 6000 ha lesa v chráněné krajinné oblasti na Děčínsku (Právo/24.7.2003)

- 4000 ha lesa v Národním parku Česko-saské Švýcarsko, tj. asi polovina rozlohy parku (Právo/24.7.2003;ČTK/1.10.2003)

- lovecký zámeček Tokáň u Jetřichovic (u soudu, v první instanci zamítnuto; spor s ministerstvem vnitra)

- tři domy v České Kamenici (u soudu; žalováni Josef a Boris Doškářovi, kteří domy koupili v roce 1995 od akciové společnosti Uniles)

- hájenka Křížový Buk u České Kamenice (u soudu; majitelem hájenky je podnikatel Leo Lapy, ten sice budovu prodal, ale kvůli žalobě novým majitelům nebyla na katastru nemovitostí zaregistrována kupní smlouva)

- restaurace na Jedlové hoře (domáhá se na obci Jiřetín pod Jedlovou; v první instanci zamítnuto)

- další majetek v obci Jiřetín pod Jedlovou (v první instanci zamítnuto)

- rybník a pozemky v obci Rybniště (u soudu)

- dvě budovy v areálu zámečku Tokáň, jichž se Kinský domáhá na jetřichovické společnosti Bohemian Outdoor Sports (u soudu)

- dvě budovy a několik pozemků, jichž se domáhá na firmě Uniles (u soudu)

Rakovnicko

- 32 hektarů lesa (u soudu)

Kladensko - podáno celkem 33 žalob

- pozemky u dvou obcí na Kladensku (podány čtyři žaloby)

- některé nemovitosti v majetku obcí Jarpice, Šlapanice a Zlonice (ve Zlonicích jde mimo jiné o zámek, bývalý pivovar, objekty cukrovaru a řadu pozemků) (Právo/17.7.2003)

- nemovitosti v majetku zlonické firmy Kahos

- nemovitosti v majetku cukrovaru ve Velvarech na Kladensku

- zámecký areál ve Šlapanicích (soud pravomocně zamítl)

- budova zámku v Budenicích (podána žaloba na Kongregaci školských sester, Centrum sociálních služeb v Kladně a kladenský magistrát; v zámku byl dříve ústav sociální péče, po roce 1989 zde začal působit Řád školských sester) (MfD/1.8.2003)

- další žaloby na Kladensku týkající se několika obyvatel a soukromých firem. O nemovitosti může přijít celkem osm lidí a sedm společností z Kladenska, žalobě čelí i jedna střední odborná škola (ČTK/13.10.2003)

Českolipsko - podáno 6 žalob

- bývalá provozovna na výrobu ledu s pozemkem v Kamenickém Šenově

- 4500 metrů čtverečních pozemků (vesměs málo lukrativních luk a mokřin) v obci Prysk na Českolipsku (má rozhodnout odvolací soud)

- pozemky nebo budovy v Novém Oldřichově na Českolipsku

- Kinského žaloby týkající se nemovitostí na Českolipsku dále směřují proti Povodí Ohře, Pozemkovému fondu a společnosti Lesy ČR (ČTK/23.10.2003)

Několik stovek uměleckých a historických předmětů značné hodnoty

- mramorová socha Vlasta z roku 1842 od Emanuela Maxe (plastiku měli Kinští na zámku v Chocni, nyní je součástí inventáře prezidentské kanceláře na Pražském Hradě)

- soubor rytin Albrechta Dürera

- historická knihovna v paláci Kinských na pražském Staroměstském náměstí o několika desítkách tisíc svazků

- obrazy a historický nábytek v různých zámcích

Vráceno

- pozemek v Újezdu u Chocně (1,5 ha)

- několik polností a kus lesa v Běstovicích na Choceňsku

- polnosti s rybníkem ve Skořenicích na Choceňsku

- náhrobní kaple ve Veltrusech na Mělnicku

- hájenka, rybník, bývalá obora a anglický park v Bošíně na Choceňsku obec se podobně jako v předchozích dvou případech vzdala práva na odvolání, pro nabytí právní moci se ještě čeká na doručení rozsudku)

(Podle vyjádření Kinského pro rakouský list Die Presse z 30.7.2003 mu bylo přiznáno 1,5 hektaru pozemků, kaple a národní park o rozloze 48 hektarů.)

Průběh kauzy

Červenec 2001 - Potomku rodu Kinských, Františku Oldřichu Kinskému, bylo vydáno osvědčení o státním občanství ČR. Kolem jeho vystavení se rozpoutala aféra, když ministr kultury Pavel Dostál uvedl, že příslušná matrikářka osvědčení vydala jen na základě cestovního pasu. Policie, podle níž bylo osvědčení vydáno oprávněně, věc odložila. Státní zastupitelství vydalo v červenci 2002 souhlas se závěry policie, podle nichž matrikářka vydala osvědčení oprávněně.

23. července 2002 - Právo uvedlo s odvoláním na vyjádření ministra kultury Pavla Dostála, že ministerstvo vnitra doporučilo Obvodnímu úřadu pro Prahu 1, aby ve věci Kinského občanství zahájil nové šetření. Úřad tak má učinit na základě nově získaných archivních materiálů týkajících se státního občanství Františka Kinského.

Květen 2003 - Okresní soud v České Lípě zamítl žalobu Františka Oldřicha Kinského, jíž se domáhal pozemků na obci Prysk na Českolipsku. Kinský se odvolal ke Krajskému soudu v Liberci.

25. června 2003 - Deník Právo uvedl, že potomek šlechtického rodu Kinských František Oldřich definitivně vyhrál první soudní spor o navrácení rodového majetku. Zatím získal 1,5 hektaru pozemků na Ústeckoorlicku.

Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí o vydání pozemků v Újezdu u Chocně Kinskému vyvolal nevoli v řadách politiků. Rozhodnutí totiž může být podle některých názorů precedentem pro vydání dalšího majetku v hodnotě 40 miliard korun, který byl Kinským zabaven po druhé světové válce na základě Benešových dekretů.

- Verdikt se nelíbí ministru kultury Pavlu Dostálovi, ačkoliv jej prý bude respektovat, řekl Dostál Právu. Rozhodnutí soudu je podle něj precedentem, podle kterého potomek šlechtického rodu může získat zpět například palác Kinských na pražském Staroměstském náměstí.

- Kinského obhájce Jaroslav Čapek argumentuje, že jeho klient nikdy neztratil československé občanství. Ve sporu podle něj navíc není podstatné, zda Kinského rodiče byli či nebyli nacisté. Podle Čapka prý drtivou většinu majetku totiž nezdědil jeho klient po svém otci, ale pradědovi, který zemřel v roce 1904.

26. června 2003 - Právní zástupce Kinského Jaroslav Čapek uvedl, že se svým klientem již vyhráli celkem pět určovacích žalob na majetek, kde se druhá strana vzdala práva na odvolání. Rozsudek Okresního soudu v Ústí nad Orlicí o vydání pozemků v Újezdu Kinskému tedy není prvním případem, kdy soud rozhodl o navrácení majetku Kinskému.

Kinskému podle advokáta Čapka nyní v ČR patří kromě pozemků v Újezdu také několik polností a kus lesa v Běstovicích a polnosti s rybníkem ve Skořenicích na Choceňsku a náhrobní kaple ve Veltrusech. Rozsudky jsou již pravomocné. Pátou Kinského soudní výhrou je hájenka, rybník, bývalá obora a anglický park v Bošíně na Choceňsku. Také zde se obec vzdala práva na odvolání.

1. července 2003 - Jednalo vedení Poslanecké sněmovy s šéfy poslaneckých klubů a právníků o tom, jak vytvořit k dekretům legislativní pojistku. Ta by měla bránit výsledkům soudních pří o majetek, které vyznějí v neprospěch státu. Schůzku zástupců hlavních politických svolal předseda sněmovny Lubomír Zaorálek.

- Soudy odložily plánovaná projednávání třech sporů, v nichž se Kinský domáhá vrácení majetku za desítky milionů korun. Někteří odborníci se obávají, že se soudci zalekli politiků, kteří nyní hledají řešení, jak předejít soudním sporům o majetek, jež vyznějí v neprospěch státu.

3. července 2003 - Prezident Václav Klaus se podle svého mluvčího kvůli opětovným pokusům otevírat otázky minulosti rozhodl svolat schůzku nejvyšších ústavních činitelů. Schůzka se má týkat kromě restitucí i problémů v česko-německých vztazích.

4. července 2003 - Schůzka premiéra Vladimíra Špidly s předsedy obou komor parlamentu, šéfy stran a lídry poslaneckých a senátorských klubů. Političtí lídři pověřili ministra spravedlnosti Pavla Rychetského, aby se obrátil na Nejvyšší soud s žádostí o zformulování jednotného stanoviska, jak mají soudy rozhodovat v restitučních sporech. Dohodli se rovněž na přípravě novely, podle níž by obce, které nemají prostředky na vedení restitučních sporů, se v budoucnu mohly obrátit na Úřad zastupující stát ve věcech majetkových, aby je v těchto sporech zastupoval.

9. července 2003 - Na Pražském hradě se sešli prezident Václav Klaus, premiér Vladimír Špidla a předsedové obou komor parlamentu Petr Pithart a Lubomír Zaorálek. Účastníci schůzky se shodli, že současné restituční hranice platí a za stejně neměnné považují společenskou shodu z 90. let, která se týká období 1938 až 1945 a aké let 1948 až 1989.

- Spor Kinského o 32 hektarů lesa n Rakovnicku, který okresní soud rozhodl v březnu ve prospěch českého státu, se opět vrací na začátek. Rozhodl o tom již podruhé Krajský soud v Praze v neveřejném jednání. Spor o lesy vede potomek šlechtického rodu se společností Lesy ČR.

Polovina července 2003 - Kinského advokát Čapek uvedl, že jeho klient žaluje kvůli majetku nejen obce a státní instituce, ale také soukromé firmy a asi 15 soukromých osob. V těchto případech jde podle Čapka především o polnosti.

16. července 2003 - V rozhovoru pro anglicky psaný týdeník The Prague Post Kinský uvedl, že chce přesídlit z Argentiny do Prahy. Své sídlo by si rád zřídil v prostorách Paláce Kinských na Staroměstském náměstí.

18. července 2003 - Bylo oznámeno, že Argentina v roce 1991 poslala ministerstvu zahraničí dopis se žádostí, aby československý stát do doby, než budou objasněna majetková práva Františka Oldřicha Kinského, nemanipuloval s jeho údajným majetkem. Korespondenci potvrdil mluvčí ministerstva Vít Kolář.

! 30. července 2003 - Kinský u kladenského okresního soudu neuspěl se čtyřmi majetkovými žalobami.

Kladenský soud ve všech případech opřel své rozhodnutí o takzvanou výdržbu. Právní zástupce Kinského Jaroslav Čapek zřejmě propásl desetiletou lhůtu, po jejímž uplynutí nemůže nový vlastník o nemovitost přijít, pokud ji spravuje v dobré víře, že ji vlastní.

Soud zamítl čtyři Kinského žádosti o vrácení nemovitostí, které jsou v majetku obcí Jarpice a Šlapanice, zlonické firmy Kahos a cukrovaru ve Velvarech.

- Kinského právník připustil, že právě kvůli výdržbě u některých žalob desetiletou lhůtu možná promeškal.

- 16. října 2003 - Oznámeno, že Kinského advokát Čapek se proti rozhodnutí soudu odvolal.

30. července 2003 - Kinský uvedl, že nehodlá podanými žalobami způsobit zrušení takzvaných Benešových dekretů. Podle vlastních slov pouze napadl neplatnost zabavení majetku. Uvedl to v rozhovoru pro rakouský list Die Presse. Dodal, že mu bylo dosud přiznáno 1,5 hektaru pozemků, kaple a národní park o rozloze 48 hektarů.

1. srpna 2003 - Kinského právník uvedl, že Okresní soud v Ústí nad Orlicí, u kterého si Kinského podařilo vyhrát čtyři spory o majetek, zrušil dvě již nařízená jednání a postoupil věc k Ústavnímu soudu.

12. srpna 2003 - Kinského právní zástupce Čapek řekl v rozhovoru pro BBC, že František Oldřich Kinský žádal již v šedesátých letech od československého státu o vydání majetku. Uvedl, že tyto dokumenty použije, pokud by současné držitelé majetku, o který se Kinský soud, argumentovali, že jej nabyli v dobré víře, že nepatří někomu jinému.

13. srpna 2003 - Kinského právní zástupce Jaroslav Čapek řekl ČTK, že jeho klient bude po českém státu žádat také vydání několika stovek uměleckých a historických předmětů značné hodnoty.

Zatím Čapek jeho jménem požádal o vydání mramorové sochy Vlasta z roku 1842 od Emanuela Maxe. Plastika, kterou Kinští měli na zámku v Chocni na Ústeckoorlicku, je nyní součástí inventáře prezidentské kanceláře na Pražském Hradě.

21. srpna 2003 - Představitelé místních samospráv nemohou být trestně stíháni jen za to, že nepodali odvolání proti soudnímu rozsudku, který se týkal obecního majetku. Nesplnění povinnosti hájit majetek obce jednoznačně nevyplývá ani z toho, že si neobstarali právníka. Uvedla to mluvčí Nejvyššího státního zastupitelství Alena Blažková. Upřesnila tak informace deníku Právo, podle kterého mohou být z výše uvedených důvodů stíháni zastupitelé Újezdu u Chocně, kteří prohráli spor s Kinským o obecní pozemek.

21. srpna 2003 - Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský řekl rozhlasové stanici BBC, že ústavní soudce čekají tři podání, která se týkají případu restituce majetku Františka Oldřicha Kinského.

Dvě žaloby podle Rychetského soudu adresoval v roce 2002 a na jaře 2003 přímo Kinský. Jeho kauzy se týká i návrh orlickoústeckého okresního soudu na zahájení řízení před plénem Ústavního soudu, který soud obdržel před deseti dny.

2. září 2003 - Okresní soud v Děčíně začal projednávat Kinského žalobu, jíž se potomek rodu Kinských domáhá majetku v Jiřetíně pod Jedlovou.

Kinského advokát Čapek podal u děčínského okresního soudu zhruba 25 majetkových žalob. Požaduje v nich například přibližně polovinu území Národního parku České Švýcarsko, majetek v několika obcích, ale i nemovitosti některých firem a jednotlivců. Další z žalob u děčínského soudu podanou Čapkem v listopadu 2002 se Kinský domáhá majetku Josefa a Borise Doškářových v České Kamenici na Děčínsku. Jde o tři domy v České Kamenici, které Doškářovi koupili v roce 1995 od akciové společnosti Uniles.

3. září 2003 - Děčínský okresní soud začal projednávat Kinského žalobu týkající se vlastnictví hájenky u České Kamenice na Děčínsku, kterou obývají Dana Kulíková a Bedřich Hamák.

Čapek uvedl, že na Děčínsku podal kolem 25 žalob na určení majetku.

9. října 2003 - Děčínský okresní soud zamítl žalobu, kterou se František Kinský domáhal na ministerstvu vnitra vydání loveckého zámečku Tokáň u Jetřichovic. Kinský neuspěl také ve sporu s obcí Jiřetín pod Jedlovou o restuaraci na Jedlové hoře a další majetek v obci. Advokát Kinského Jaroslav Čapek se proti rozhodnutí soudu odvolá. (ČTK/9.10.2003;LN/10.10.2003) Kinský podal u Okresního soudu v Děčíně 46 žalob, soudní poplatky zaplatil k 9.10.2003 zatím jen u 12 z nich. U ostatních soudů požádal o osvobození od poplatků kvůli své tíživé finanční situaci. LN/10.10.2003)

15. října 2003 - Středočeský krajský soud rozhodl, že Kinský nemá nárok na zámecký areál ve Šlapanicích na Kladensku. Jde o první spor o majetek, který šlechtic definitivně prohrál. Rozsudek je pravomocný.

Proti rozhodnutí je možné pouze dovolání k Nejvyššímu soudu. Kinského advokát Čapek řekl, že podá stížnost k Ústavnímu soudu.

Vlastníkem zhruba desetihektarového pozemku se na základě rozhodnutí středočeského krajského soudu stala s konečnou platností Kongregace školských sester sv. Františka. Soud se při svém rozhodování pouze držel zákona o úpravě některých majetkových vztahů řeholních řádů a kongregací z roku 1990. Tato norma stanovuje, který majetek měl být kterým církevním institucím vrácen. (Právo/16.10.2003)

16. října 2003 - Okresní soud v Chrudimi zahájil projednávání dalších tří žalob, jimiž se Kinský domáhá na různých subjektech vrácení rodového majetku. Všechny tři kauzy se týkají pozemků na Chrudimsku a soud je odročil na neurčito.

(Kinský v tomto případě žádá o vrácení pozemků pod částí areálu bývalé Cementárny a vápenky v Prachovicích, dvě z žalob se týkají podnikatelských subjektů, jež celkem 27 tisíc metrů čtverečních pozemků koupili právě od Cementáren.)

17. října 2003 - Litoměřický okresní soud odročil projednávání žaloby Kinského, kterou se domáhá pozemků v majetku Lesů ČR a pozemkového fondu. Ze stejného důvodu odročila soudkyně i spor Kinského s obcí Martiněves o pozemek o výměře 35 arů.

24. října 2003 - Ministr kultury Pavel Dostál (ČSSD) svolal tiskovou konferenci, na níž advokát Aleš Pejchal oznámil, že Kinský neuspěl se svou žalobou proti Národní galerii. Soudkyně Martina Škodová, která případ soudí, to ale později vyvrátila.

30. října 2003 - Okresní soud v Rakovníku odložil projednání sporu mezi Kinským a společností Lesy ČR o 32 hektarů lesa. Soudce Jaromír Faltejsek, který již dvakrát rozhodl ve prospěch českého státu, si vyžádal další důkazy.

4. listopadu 2003 - Děčínský okresní soud odročil na 21. ledna projednávání žaloby Kinského, který se jejím prostřednictvím domáhá vydání rybníka a některých pozemků v Rybništi na Děčínsku.

5. listopadu 2003 - Děčínský okresní soud odročil na 21. ledna projednávání majetkového sporu mezi Kinským a jetřichovickou společností Bohemian Outdoor Sports. Kinský chce její dvě budovy v areálu loveckého zámečku Tokáň u Jetřichovic na Děčínsku.

Týž soud také na 7. ledna odročil jednání o Kinského nárocích na část majetku firmy Uniles. Od společnosti Kinský požaduje dvě budovy a několik pozemků.

6. listopadu 2003 - Na tiskové konferenci, kterou Kinský svolal do Prahy, jeho právník Jaroslav Čapek oznámil, že Kinský zváží žalobu na ministra kultury Pavla Dostála. Podle Čapka se Kinský cítí poškozen některými Dostálovými výroky, a to i v zahraničí, například v Rakousku nebo Německu. Žalobu by podal v Rakousku, protože právě tam podle něj Dostál způsobil jeho klientovi největší škody.

Z Dostálových výroků souvisejících s Kinského kauzou jmenoval Čapek aféru kolem osvědčení o státním občanství, které Kinskému vydala matrikářka Prahy 1 Jana Talmanová. Dostál ji za to, že o osvědčení rozhodla jen na základě pasu, nazval v deníku Právo v roce 2002 hlupákem a nařkl ji z úplatkářství.

Kinskému vadí také to, že Dostál kritizoval rozhodnutí soudů, které daly Kinskému za pravdu. Když Kinský pravomocně vyhrál své první soudní spory, Dostál prohlásil: "...jen slepý soudce mohl rozhodnout, že Benešovy dekrety nebyly v souvislosti s Kinským použity oprávněně." (Právo/25.6.2003, v deníku výrok v širší verzi)

Kinský také odsoudil poslední Dostálův krok, kdy ministr rozdal novinářům žádost Kinského matky z května 1939, kterou se obrátila na říšského ministra spravedlnosti. Dokument hodlají zástupci státu použít jako jeden z klíčových důkazů ve sporu o vydání paláce Kinských. Podle nich dokazuje, že se Kinský tehdy prostřednictvím svých zákonných zástupců prohlásil za příslušníka německého národa.

19. listopadu 2003 - Litoměřický okresní soud opět odročil projednávání žaloby Františka Oldřicha Kinského, kterou se na Litoměřicku domáhá vrácení nemovitostí od Pozemkového fondu ČR, Lesů ČR a obce Martiněves. Kinský se soudního jednání zúčastnil.

24. listopadu 2003 - Děčínský okresní soud zamítl žalobu Františka Oldřicha Kinského na vydání výletního areálu v Rynarticích na Děčínsku. Nemovitosti tak nadále zůstávají v majetku pražské firmy MTT Company. Kinského advokát se hodlá odvolat.

6. prosince 2003 - Podle severočeského vydání Deníků Bohemia se František Oldřich Kinský majetku na Jedlové hoře na Děčínsku domáhá neoprávněně. Podle dokumentů, které našla děčínská archivářka Hana Slavíčková, otec Františka Kinského, Ulrich Kinský, prodal tyto pozemky v roce 1929 státu.

8. prosince 2003 - Soudní poplatky 3000 korun zaplatil za Františka Oldřicha Kinského u děčínského okresního soudu Josef Doškář. Kinský od něj a jeho syna soudně požaduje tři domy v České Kamenici, jednání ale vázne kvůli nezaplaceným poplatkům

9. prosince 2003 - Právo uvedlo, že ministerstvo vnitra prověřuje, zda osvědčení Františka Oldřicha Kinského o českém státním občanství vydal v roce 2001 správný úřad. Potomek šlechtického rodu získal potvrzení od matriky v Praze 1. Věc ale měla zřejmě řešit chrudimská matrika, neboť v jejím okresu měl Kinský hlášený svůj poslední trvalý pobyt na území Československa.

11. prosince 2003 - Nejvyšší soud se na neveřejném zasedání občansko-právního kolegia neshodl na společném stanovisku k restitucím. Soudci sice připravili stanovisko, které vylučuje vrácení majetku podle občanského zákoníku při současné existenci restitučních předpisů, ovšem nakonec ho neodhlasovali.

12. prosince 2003 - Litoměřický okresní soud opět odročil projednávání žaloby Kinského, kterou se na Litoměřicku domáhá vrácení nemovitostí od Pozemkového fondu ČR a Lesů ČR.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je sobota 2. července 2022

Očekáváme v 15:00 22°C

Celá předpověď