K provedení návrhů Konference o budoucnosti Evropy je nutná změna smluv EU

foto Ilustrační foto - Hlasování o sankcích proti Rusku v plenárním sále Evropského parlamentu ve Štrasburku, 07.04.2022

Poslanci podporují ambiciózní návrhy plenárního zasedání Konference o budoucnosti Evropy na zásadní reformu EU motivované nápady občanů.

Ve středu Evropský parlament přijal usnesení o opatřeních v návaznosti na Konferenci o budoucnosti Evropy (hlasování proběhlo zvednutím ruky).

Parlament uznává, že "ambiciózní a konstruktivní návrhy“, které vzešly z konference, vyžadují změny smluv EU, mimo jiné pokud jde o zjednodušení EU a její větší transparentnost, odpovědnost a demokratičnost. Za tímto účelem žádá Evropský parlament Výbor pro ústavní záležitosti EP, aby připravil návrhy na reformu smluv EU, která by se uskutečnila prostřednictvím konventu v souladu s článkem 48 Smlouvy o Evropské unii. V tomto procesu by se EU měla posunout směrem k modelu udržitelného, inkluzivního a odolného růstu, přičemž zvláštní pozornost by měla být věnována malým a středním podnikům, tvrdí poslanci a vyzývají k plnému provedení evropského pilíře sociálních práv. EU by rovněž měla hrát vedoucí úlohu při řešení změny klimatu, ochraně biologické rozmanitosti a podpoře udržitelnosti na mezinárodní úrovni. Poslanci rovněž zdůrazňují, že hlubší politické integrace a skutečné demokracie lze dosáhnout prostřednictvím práva Evropského parlamentu na legislativní iniciativu a zrušením jednomyslného rozhodování v Radě.

Během úterní plenární rozpravy velká většina poslanců zdůraznila, že očekávání, priority a obavy občanů byly v tomto bezprecedentním projevu participativní demokracie jasně vyslyšeny a že je třeba respektovat jeho výsledek.

Mnozí upozornili, že je třeba více zapojit občany a posílit demokratické zastoupení na úrovni EU. Jiní poukazovali na konkrétní oblasti, v nichž návrhy občanů vyžadují zásadní změny, včetně skutečných evropských voleb a nových pravomocí EU v oblastech, jako je zdravotnictví, energetika, migrace a obrana. Někteří poslanci konferenci kritizovali a tvrdili, že proces byl chybný a že návrhy neodrážejí veřejné mínění.

V Den Evropy (9. května) představí tři spolupředsedové výkonné rady závěrečnou zprávu konference předsedům orgánů EU na závěrečném ceremoniálu v Evropském parlamentu ve Štrasburku.

Dne 30. dubna plenární zasedání konference přijalo 49 návrhů k devíti tématům, které obsahují více než 300 opatření, jak těchto návrhů dosáhnout. Návrhy vycházejí ze 178 doporučení evropských panelových diskusí občanů, příspěvků a akcí organizovaných vnitrostátními panelovými diskusemi občanů, z návrhů Evropského setkání mládeže, z 43 734 příspěvků k 16 274 návrhům zaznamenaných na vícejazyčné digitální platformě.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

10°C

Dnes je středa 29. března 2023

Očekáváme v 9:00 6°C

Celá předpověď