JEDNOTNÝ TRH EU: Více šancí a úspor pro podnikání

foto U příležitosti přistoupení do Evropské unie rozzářil Prahu velkolepý ohňostroj.

Svoboda podnikání, kterou přinesla revoluce a následná 90. léta, se ještě znásobila vstupem České republiky do Evropské unie. Firmám se tak otevřel prostor na celém evropském jednotném trhu.

Fotogalerie

Vstupem do Evropské unie získaly české firmy přístup na trh s 513 miliony spotřebitelů. Po odchodu Velké Británie z Unie toto číslo klesne na 450 milionů, i tak to bude ale trh větší než ten americký nebo japonský. Podniky tak mohou dosahovat úspor z rozsahu.

Větší tlak na ceny

Jednotný trh navíc firmám šetří náklady, a to tím, že odpadly kontroly na hranicích i nutnost certifikovat výrobek v každé zemi, do které prodávají. Podle dostupných studií se náklady na obchod se zbožím na vnitřním trhu snížily o 20 procent, u služeb o sedm procent. Zároveň se ale začaly nejen české firmy více potýkat s konkurencí, což ovšem následně svědčilo spotřebitelům. Došlo ke sblížení cen a v některých odvětvích dokonce k jejich poklesu (např. levnější letecká doprava, roaming nebo pojištění automobilů a domů).

Jednotný vnitřní trh celkově zvýšil hrubý domácí produkt Evropské unie téměř o dvě procenta a vedl k vytvoření čtyř milionů pracovních míst.

Objem obchodu se zbožím je podle OECD díky vnitřnímu trhu o 60 procent vyšší, než pokud by v EU fungovala jen pravidla Světové obchodní organizace. Podle britského ministerstva financí zvyšuje vnitřní trh objem obchodu se zbožím dokonce o 73 procent oproti zóně volného obchodu. Obchod se službami je mezi členskými státy EU o 10–15 procent vyšší, než by tomu bylo v zóně volného obchodu (bez celních sazeb, ale za zbývajících bariér). Zvýšil se také obchod se třetími zeměmi: mezi lety 1992 a 2016 se podíl vývozu zboží na HDP Unie zvýšil z devíti na 21 procent.

Mobilní investice i lidé

Jednotný trh Evropské unie měl pozitivní vliv také na zahraniční investice. Roční příliv přímých zahraničních investic do EU vzrostl z 64 miliard eur v roce 1992 na 280 miliard eur v roce 2016.

Výhody přináší jednotný trh i jednotlivcům. Občané členských států EU mohou žít, studovat a pracovat v jakékoli jiné zemi. Počet občanů Unie žijících v jiném členském státě vzrostl ze 4,6 milionu v roce 1995 na 16 milionů v roce 2015. Z toho 12 milionů lidí, což jsou přibližně čtyři procenta z celkové pracovní síly v EU, nyní pracuje v jiné členské zemi. Zvyšující se mobilita pracovní síly každoročně přidá podle odhadů do celoevropského HDP asi 0,3 procenta.

A konečně neméně důležitým faktem je, že na jednotném vnitřním trhu dochází k ekonomické a sociální konvergenci, tedy ke sbližování životní úrovně jednotlivých zemí.

Oboustranné výhody pro Českou republiku

Česká republika jakožto vysoce otevřená ekonomika ležící uprostřed Evropy z jednotného trhu výrazně profituje. Stupeň integrace ČR do vnitřního trhu je třetí nejvyšší v EU, a to po Maltě a Lucembursku, které jsou považovány za specifické (outliers) vzhledem k extrémně vysokým kapitálovým tokům.

V současnosti směřuje 84,8 procenta českého vývozu právě na trhy Evropské unie. V roce 2003 tvořil objem zahraničního obchodu České republiky s členskými státy EU 89 miliard eur, v roce 2018 245 miliard eur. Tento ukazatel setrvale roste od vstupu ČR do EU.

Díky rychlejšímu růstu se daří dohánět vyspělejší ekonomiky západní Evropy.

Životní úroveň v České republice (měřeno hrubým domácím produktem na obyvatele v paritě kupní síly) se přibližuje nejen k průměru Evropské unie (ze 78 procent na 90 procent průměru EU mezi lety 2004–2018), ale i k průměru EU15 (z 69 procent na 84 procent průměru EU15).

Členství v Evropské unii a účast na vnitřním trhu podle řady studií k tomuto dohánění Evropy výrazně přispěly. Podle analytického materiálu Úřadu vlády je Česká republika díky členství v EU dnes o jednu třetinu bohatší. Podle studie Úřadu vlády z roku 2014 česká ekonomika v prvních deseti letech členství rostla v průměru o jeden procentní bod rychleji, než kdybychom členy EU nebyli. ČR získala členstvím v unii přes tři biliony korun.

Vstupem na jednotný trh se zvýšila i atraktivita České republiky pro přímé zahraniční investice – jejich objem se zvýšil z 50 procent HDP na 70 procent mezi roky 2004 a 2017.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je úterý 9. srpna 2022

Očekáváme v 9:00 23°C

Celá předpověď