Je budoucnost práva v obrázcích?

Začala jsem si kvůli GDPR dělat jakýsi vývojový diagram, co, kdo, do kdy musí naplnit. A při tom mne napadla otázka, jak dlouho bude trvat, než se dočkáme zákonů v podobě grafických schémat s jednoduchými texty? A právní předpisy v podobě textů v paragrafech se jednoduše shledají jako zbytečný mezikrok a vypustí se?

Všechno dnes nabírá rychlý obrat k důrazu na vizuální vyjadřování a vnímání. Obraz nad textem přebírá vládu podstatně rychleji než při „přenastavení“ společnosti na konci středověku, která naopak z vnímání poslechem a vizuálnem s nástupem knihtisku přešla k primární komunikaci textem.

GDPR je do jisté míry modelem, který se k přechodu na vizualizaci nabízí. Je poměrně stručné, dobře strukturované. Povinnosti dané GDPR nejsou většinou nové. Je jich ale dost, jsou vtěleny do různých míst předpisu a uplatňují se při splnění různých sad podmínek. To je další výhoda při jejich převodu do vizualizace.

Dokonce i GDPR samotné svěřuje vizuální symbolice roli – tento právní předpis počítá se standardizovanými ikonkami pro některé právní klauzule, aby se uživatelé neztratili v záplavě hustě napsaných podmínek. Tyto „právně významné ikonky“ jsou dlouho známé třeba u alternativních autorskoprávních licencí Creative Commons a fungují výborně. Tam, kde zákon dává prostor certifikaci, už obrázek jako přílohu známe dlouho – od státního znaku po logo bioproduktu.

„Donedávna jsme si nedovedli představit, že by obraz mohl mít větší nebo aspoň stejnou pravdu jako text,“ cituji si moc zajímavé úvahy Mileny Bartlové. Kunsthistorička se zaměřením na středověk zkoumá, jak takový obrat doslova přeorá nastavení společnosti, kulturu, vnímání pravdy (racio vs. emoce), mocenské působení i třeba způsob vedení diskusí (říká, že s psanou formou kritik namísto ústních disputací vzrostla jejich břitkost a nesmiřitelnost).

Nástup vizuálna do práva se mi líbí promýšlet. Nebyla by to pomůcka proti stále zmiňované složitosti a nepřehlednosti práva?

Ovšem IT specialisté, coby profese ztotožňovaná s budoucím vývojem, si s právními texty obvykle náramně rozumí. Ohlédneme-li od toho, že je znervózňuje gumovost některých pojmů a nutná obecnost, systematika a výroková logika právních textů představují výborný terén pro hory užitečné práce nad předpisy pro lidi i stroje. Tvorby citačních analýz předpisů, hledání právních vět, pravidel, vazeb v soudních rozhodnutích anebo práce strojů se smlouvami jsou do budoucna slibné pomůcky. Co když ale celá počítačová lingvistika nakonec bude pomůckou pro historické právní texty?

Anebo třeba forma zákonů dostane verze „pro lidi“ a „pro stroje“. Mohli bychom se pro lidské uživatele dočkat třeba „právně závazného komiksu“?

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

12°C

Dnes je neděle 27. září 2020

Očekáváme v 15:00 14°C

Celá předpověď