Indie zahajuje své předsednictví G20

foto Premiér Indie Narendra Modi

Praha 2. prosince 2022 (PROTEXT) - Učiňme indické předsednictví léčivým, harmonickým a nadějným. Premiér Indie Narendra Modi, 30. listopadu 2022

Předchozích 17 předsednictví G20 přineslo významné výsledky – mimo jiné v zajištění makroekonomické stability, racionalizaci mezinárodního zdanění a zmírnění dluhové zátěže zemí. Z těchto úspěchů budeme těžit a budeme na nich dále stavět.

Když však Indie přebírá tento důležitý plášť, ptám se sám sebe – může G20 jít ještě dále? Můžeme urychlit zásadní posun v myšlení, který bude přínosem pro lidstvo jako celek?

Věřím, že můžeme.

Naše myšlení je utvářeno našimi okolnostmi. Během celé historie žilo lidstvo v nedostatku. Bojovali jsme o omezené zdroje, protože naše přežití záviselo na tom, že je odepřeme ostatním. Konfrontace a konkurence – mezi myšlenkami, ideologiemi a identitami – se staly normou.

Bohužel i dnes zůstáváme uvězněni ve stejném myšlení s nulovým součtem. Vidíme to, když země bojují o území nebo zdroje. Vidíme to, když se dodávky základního zboží používají jako vojenský nástroj. Vidíme to, když vakcíny hromadí několik málo lidí, i když miliardy zůstávají zranitelné.

Někteří můžou namítnout, že konfrontace a chamtivost jsou jen lidskou přirozeností. Nesouhlasím. Pokud by lidé byli ze své podstaty sobečtí, co by vysvětlovalo trvalou přitažlivost tolika duchovních tradic, které obhajují základní jednotu nás všech?

Jedna taková tradice, populární v Indii, vidí všechny živé bytosti, a dokonce i neživé věci, jako složené ze stejných pěti základních prvků – pancha tattva země, vody, ohně, vzduchu a prostoru. Harmonie mezi těmito prvky – v nás i mezi námi – je nezbytná pro naši fyzickou, sociální a environmentální pohodu.

Indické předsednictví G20 bude pracovat na podpoře tohoto univerzálního smyslu pro jednotu. Proto naše téma – "Jedna země, jedna rodina, jedna budoucnost".

To není jen slogan. Bere v úvahu nedávné změny lidských okolností, které jsme společně nedokázali docenit.

Dnes máme prostředky na to, abychom vyprodukovali dostatek k uspokojení základních potřeb všech lidí na světě.

Dnes nemusíme bojovat o naše přežití – naše éra nemusí být dobou války.

Největší výzvy, kterým dnes čelíme – změna klimatu, terorismus a pandemie – lze vyřešit nikoli vzájemným bojem, ale pouze společným jednáním.

Naštěstí nám dnešní technologie také poskytují prostředky k řešení problémů celého lidstva. Masivní virtuální světy, které dnes obýváme, demonstrují škálovatelnost digitálních technologií.

Indie, v níž žije šestina lidstva, a díky své nesmírné rozmanitosti jazyků, náboženství, zvyků a přesvědčení je mikrokosmem světa.

S nejstaršími známými tradicemi kolektivního rozhodování přispívá Indie k fundamentální DNA demokracie. Jako matka demokracie není národní konsenzus Indie utvářen diktátem, ale smícháním milionů svobodných hlasů do jedné harmonické melodie.

Indie je dnes nejrychleji rostoucí velkou ekonomikou. Náš model správy zaměřený na občany se stará i o naše nejvíce marginalizované občany a zároveň vychovává kreativního génia z naší talentované mládeže.

Snažili jsme se, aby národní rozvoj nebyl řízený shora dolů, ale spíše občansky vedeným "lidovým hnutím".

Využili jsme technologie k vytvoření digitálních veřejných statků, které jsou otevřené, inkluzivní a interoperabilní. Ty přinesly revoluční pokrok v tak rozmanitých oblastech, jako je sociální ochrana, finanční začlenění a elektronické platby.

Ze všech těchto důvodů mohou zkušenosti Indie poskytnout náhled na možná globální řešení.

Během našeho předsednictví G20 představíme indické zkušenosti, poznatky a modely jako možné šablony pro ostatní, zejména pro rozvojový svět.

Naše priority G20 budou utvářeny po konzultaci nejen s našimi partnery G20, ale také s našimi spolucestujícími na globálním Jihu, jejichž hlas často zůstává nevyslyšen.

Naše priority se zaměří na uzdravení naší 'Jedné Země', vytvoření harmonie v rámci 'Jedné rodiny' a poskytnutí naděje pro naši 'Jednu budoucnost'.

Pro uzdravení naší planety budeme podporovat udržitelný životní styl šetrný k životnímu prostředí, založený na indické tradici šetrného pečování o přírodu.

Pro podporu harmonie v lidské rodině se budeme snažit odpolitizovat globální dodávky potravin, hnojiv a léčiv, aby geopolitické napětí nevedlo k humanitárním krizím. Stejně jako v našich vlastních rodinách, ti, jejichž potřeby jsou největší, musí být vždy naším prvotním zájmem.

Abychom dodali naději našim budoucím generacím, budeme podporovat upřímnou konverzaci mezi nejmocnějšími zeměmi – o zmírňování rizik, která představují zbraně hromadného ničení, a zvyšování globální bezpečnosti.

Indická agenda G20 bude inkluzivní, ambiciózní, zaměřená na akce a rozhodná.

Spojme se, abychom z indického předsednictví G20 učinili předsednictví léčení, harmonie a naděje.

Pojďme společně dát podobu novému paradigmatu globalizace zaměřené na člověka.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

1°C

Dnes je pondělí 6. února 2023

Očekáváme v 21:00 -6°C

Celá předpověď