Hlavní body prosincového pléna: cena Andreje Sacharova, Akt o digitálních trzích, trh práce

foto Letos naposledy, od pondělí 13. do čtvrtka 16. prosince, zasedá plénum Evropského parlamentu. Jednání bude opět hybridní.

Poslední letošní plenární zasedání EP vyzdvihne práci ruského opozičního politika Alexeje Navalného, pozastaví se na praktikami velkých digitálních platforem, věnuje pozornost rovnosti pohlaví, národním plánům obnovy a budoucnosti mladých lidí.

Sarovova cena za svobodu myšlení pro rok 2021 bude udělena ve středu ruskému opozičnímu politikovi a protikorupčnímu aktivistovi Alexeji Navalnému během slavnostního předání ve středu v poledne. Navalnyj je vězněn v Rusku, a nemůže se proto zúčastnit slavnostního předání v jednacím sále plenárního zasedání Evropského parlamentu. Cenu za něj z rukou předsedy EP Davida Sassoliho převezme dcera Daria Navalná.

Sassoli a Leonid Volkov, jeden z politických poradců Alexeje Navalného, který působil jako vedoucí jeho personálu během kampaně v prezidentských volbách v roce 2018, společně vystoupí na tiskové konferenci. Slavnostní předání a tiskovou konferenci lze sledovat živě v multimediální centru EP nebo na EbS.

Sacharovovu cenu za svobodu myšlení, pojmenovanou na počest sovětského fyzika a politického disidenta Andreje Sacharova, uděluje Evropský parlament pravidelně od roku 1988. Cena je udělována jednotlivcům a organizacím hájícím lidská práva a základní svobody.

V pondělí, u příležitosti 30. výročí rozpadu Sovětského svazu, plénum zhodnotí význam této události pro budoucnost Ruska a Evropy. Ihned po zahájení zasedání vystoupí k tématu předseda Sassoli a vždy jeden řečník za poslanecký klub.

Neférové jednání velkých on-line platforem 

Evropský parlament bude hlasovat o svém postoji k Aktu o digitálních trzích, který stanovuje pravidla pro chování velkých on-line platforem v EU. Návrh nařízení, o němž proběhne rozprava v úterý a hlasován bude ve středu, zakazuje některé praktiky velkých platforem, které jsou „strážci“ mezi podnikatelskými a koncovými uživateli, a umožňuje Evropské komisi provádět šetření trhu či uvalovat sankce za chování v rozporu s těmito pravidly.

Letos naposledy, od pondělí 13. do čtvrtka 16. prosince, zasedá plénum Evropského parlamentu. Jednání bude opět hybridní.S cílem zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž zavádí Akt o digitálních trzích, v podobě přijaté 23. listopadu Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů, nové povinnosti a zákazy přímo uplatnitelné pro tyto platformy.

Vztahovat se bude na přední poskytovatele „hlavních služeb platforem“, které se nejčastěji uchylují k neférovým podnikatelským praktikám. Mezi ně spadají on-line zprostředkovatelské služby, sociální sítě, internetové vyhledávače, operační systémy, on-line reklamní služby, služby cloud computingu a služby pro sdílení videonahrávek, která splňují daná kritéria pro „strážce“. Poslanci do rozsahu nové legislativy začlenili i webové prohlížeče, virtuální asistenty a hybridní televizory.

Další změny navržené poslanci se týkají definice strážců na základě stanovených prahových hodnot, seznam povinností a zákazů včetně nových opatření týkajících se cílené reklamy a interoperability služeb, omezení likvidačních převzetí, vymáhání pravidel EU, role vnitrostátních orgánů pro hospodářskou soutěž a pokut.

Lepší přístup žen na pracovní trh, konec rozdílů v odměňování

Europoslanci vyzvou EU a členské státy, aby navrhly konkrétní opatření na posílení práv žen a snížení nerovností na základě pohlaví. V návrhu usnesení, o kterém povedou poslanci rozpravu v pondělí a hlasovat o něm budou ve středu, Evropský parlament vyzývá členské státy, aby přijaly věcná opatření zajišťující rovný přístup žen na pracovní trh, rovnost v odměňování a rovná pracovní práva. S ohledem na nárůst násilí na ženách během pandemie poslanci v návrhu nařízení rovněž naléhavě vyzývají členské státy, aby zajistily, že pachatelé zneužívání budou identifikováni a sledováni policií.

Poslanci připomenou, že pro boj proti násilí založeném na pohlaví je zapotřebí, aby Bulharsko, Česko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva a Slovensko ratifikovaly Istanbulskou úmluvu a aby EU přijala komplexní právní předpisy. Poslanci rovněž připomenou, že přístup k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům je základním právem, které nelze odejmout, a že odpírání péče spojené s přerušením těhotenství představuje formu násilí páchaného na ženách. Rozprava: je v plánu v pondělí, hlasování ve středu.

Genderové kybernetické násilí, sankce a podpora obětí 

S ohledem na znepokojivý nárůst obětí během pandemie covidu-19 poslanci vyzvou ke zvýšení úsilí o zastavení genderového kybernetického násilí. Legislativní návrh připravený výbory pro práva žen a občanské svobody zdůrazňuje, že EU chybí legislativní rámec pro boj s genderovým kybernetickým násilím a minimální úroveň ochrany a odškodnění pro oběti. V EU je proto zapotřebí přijmout směrnici, jež zavede jednotnou definici trestního práva pro kybernetické násilí, která zajistí konvergenci na vnitrostátní úrovni a na úrovni EU. Poslanci rovněž požadují, aby tato směrnice harmonizovala sankce a mechanismy ochrany v souladu se standardy stanovenými v Istanbulské úmluvěp.

Návrh usnesení zdůrazňuje, že kybernetické násilí na ženách a LGBTIQ osobách je pokračováním genderového násilí off-line. Poslanci v něm také požadují, aby bylo urychleně řešeno kybernetické obtěžování, kybernetické pronásledování, narušování soukromí a nahrávání a sdílení záznamů sexuálního napadení. Rozprava je na programu v úterý po pondělní rozpravě. 

Opatření proti koronaviru

Ve středu ráno, s ohledem na nadcházející zasedání Evropské rady ve dnech 16. –  17. prosince, budou europoslanci diskutovat o koordinaci opatření k omezení pandemie koronaviru a šíření nových variant viru v Evropě. Tentýž den bude EP diskutovat s komisí a členskými státy (Radou EU) o implementaci pnárodních plánů obnovy, které jsou klíčovou součástí preakce EU na pandemii. 

Evropský rok mládeže

Poslanci budou v úterý hlasovat o vyhlášení roku 2022 Evropským rokem mládeže. Iniciativa zohledňuje obtížnou situaci mladých lidí během pandemie, která ovlivňuje jejich vzdělání, zaměstnání, společenský život, duševní zdraví a pohodu.

Další vybrané body programu: 

 • Aktuální stav, pokud jde o Nástroj pro oživení a odolnost (rozprava ve středu)
 • Základní práva a právní stát ve Slovinsku (hlasování ve čtvrtek)
 • Návrh rozhodnutí Rady EU o prozatímních mimořádných opatřeních na vnějších hranicích s Běloruskem (rozprava ve středu)
 • Nástroj pro mezinárodní zadávání veřejných zakázek (hlasování v úterý)
 • Plány na další omezení základních práv v Polsku (rozprava ve středu)
 • Situace v Nikaragui (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 • Situace na ukrajinské hranici a na Ruskem okupovaných územích Ukrajiny (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 • Výzvy a vyhlídky mnohostranných režimů kontroly zbraní hromadného ničení a odzbrojení (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Nové směry pro humanitární činnost EU (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Zákaz využívání volně žijících zvířat v cirkusech v EU (rozprava ve čtvrtek)
 • Uvolnění prostředků z Fondu solidarity Evropské unie za účelem poskytnutí pomoci Chorvatsku, Itálii a Španělsku (hlasování v úterý)
 • Jednání Petičního výboru v roce 2020 (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • Dopad organizované trestné činnosti na vlastní zdroje EU a na zneužívání finančních prostředků EU (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Zamezení korupci, neoprávněným výdajům a zneužívání finančních prostředků EU a členských států v případě fondů pro mimořádné události a ve výdajových oblastech týkajících se řešení krizí (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Provádění směrnice o energetické náročnosti budov (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Demokracie na pracovišti: evropský rámec pro práva zaměstnanců na účast a revize směrnice o evropské radě zaměstnanců (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Hodnocení zdravotnických technologií (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Překážky bránící volnému pohybu zboží (rozprava ve čtvrtek)
 • Dohoda o partnerství v odvětví rybolovu mezi Gabonem a ES: prováděcí protokol (hlasování v pondělí)

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je pátek 9. června 2023

Očekáváme v 15:00 22°C

Celá předpověď