Hlavní body listopadového pléna: agrární reforma, Glasgow, zdravotnická unie

foto V polovině listopadu, na zkráceném plénu EP, se ve Štrasburku ještě hlasovalo v drtivé většině fyzicky.

Zahájení listopadového pléna Evropského parlamentu předcházelo rozhodnutí Konference předsedů EP, která schválila návrh šéfa EP Davida Sassoliho, aby se rokování pléna 22: až 25. listopadu odehrálo hybridně. Důvodem je zhoršení koronavirové situace v EU. Europoslanci se ho mohou pléna účastnit i na dálku, a to včetně hlasování.

V úterý se budou členové Evropského parlamentu (EP)  zabývat konečným schválením reformy zemědělské politiky unie. V týž den o ní budou i hlasovat. Nový legislativní rámec, který propojuje společnou zemědělskou politiku (SZP) se závazky EU v oblasti životního prostředí a ochrany klimatu, má být zelenější, spravedlivější, flexibilnější a transparentnější. V červnu ho dojednaly EP a Rada EU. Nová pravidla budou muset být respektována ve vnitrostátních strategických plánech, v zemědělských postupech nebo ve způsobu přidělování zemědělského fondu pro rozvoj venkova a přímých plateb. Reforma vstoupí v platnost v roce 2023.

S cílem zajistit spravedlivé rozdělování podpory EU obdrží v každém členském státě malé a střední zemědělské podniky minimální podíl přímých plateb a zvláštní podpora z rozpočtů přímých plateb a zemědělského fondu pro rozvoj venkova bude určena i pro mladé zemědělce. Pracovní podmínky v zemědělství budou monitorovány díky spolupráci vnitrostátních inspektorátů práce s platebními agenturami pro společnou zemědělskou politiku. Trvalá rezerva pro krizové situace bude zemědělcům pomáhat během období nestability cen nebo trhu. Informace o konečných příjemcích budou transparentnější díky nástroji pro vytěžování údajů.

“Pirátští europoslanci tuto nepodpoří, protože nesplňuje předpoklady pro smysluplnou změnu přístupu k zemědělství a péči o krajinu. Drží se do velké míry stávajících postupů a nereformuje se dostatečně s ohledem na ochranu klimatu, biologickou rozmanitost a drobné zemědělce,” sdělil Tomáš Polák, který má na starosti komunikaci frakce Greens/EFA, pod kterou patří v EP čeští Piráti. 

Klimatická dohoda z Glasgow  

Konference o změně klimatu v Glasgow: demonstrace v ulicích městaVe středu ráno mají europoslanci v plánu začít debatu o výsledku jednání nedávné konference o změně klimatu v Glasgow. Ještě před jejím zahájením vyzval EP ke zvýšení globálních ambic pro úspěch jednání COP26. Klimatická dohoda z Glasgow byla přijata po dvou týdnech jednání v sobotu 13. listopadu. První reakce na klimatickou dohodu z Glasgow od Pascala Canfina (Renew, FR) a Petera Lieseho (EPP, DE), kteří vedli delegaci parlamentu na COP26, si můžete přečíst zde. Delegace Evropského parlamentu se setkala s ministry, zástupci parlamentů a delegáty z řady zemí včetně Číny, Brazílie, Spojených států, Ruska, Pákistánu, Jihoafrické republiky, Turecka, Bangladéše a Malediv, stejně jako se zástupci mezinárodních organizací a neziskových organizací z Evropy a rozvojových zemí.

EP prosazoval i v minulosti ambicióznější legislativu EU v oblasti klimatu a biodiverzity a 28. listopadu 2019 vyhlásil klimatickou nouzi. V červnu 2021 byl parlamentem přijat právní rámec pro dosažení klimatické neutrality, který převádí politický závazek Zelené dohody pro Evropu dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050 v závaznou povinnost EU a členských států. Navyšuje rovněž závazek EU snížit emise skleníkových plynů do roku 2030 ze 40 % na přinejmenším 55 % ve srovnání s úrovní v roce 1990. S cílem umožnit EU dosáhnout tohoto ambicióznějšího závazku do roku 2030 představila v červenci 2021 komise balíček „Fit for 55 v roce 2030“.

Posílení farmaceutické politiky EU  

Parlament předloží návrhy, jak řešit nedostatek léků, zlepšit přístup pacientů k péči a zvýšit transparentnost cen. Diskuse o návrhu usnesení přijatém Výborem pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin proběhne v pondělí večer, hlasování následně ve středu. Usnesení je příspěvkem europarlamentu k plánu komise v roce 2022 aktualizovat farmaceutickou legislativu.

Mezi hlavní doporučení v návrhu usnesení patří určit příčiny nedostatku léčiv, zajistit přístup pacientů k bezpečné, dostupné a efektivní farmaceutické péči, zlepšit transparentnost cen a veřejného financování výzkumu a vývoje, stejně jako posílit odolnost EU ve výrobě a dodávkách.

Farmaceutickou strategii pro Evropu, hlavní iniciativu v rámci evropské zdravotní unie, přijala Evropská komise 25. listopadu 2020. Jejím cílem je stanovit dlouhodobou vizi pro farmaceutickou politiku EU: zajistit její udržitelnost a odolnost vůči krizím, posílit pozici EU jako globálního lídra a zajistit přístup pacientů k dostupným léčivům.

Další vybrané body body programu:

 • Situace v Bělorusku a projev vedoucí představitelky opozice Svjatlany Cichanouské (rozprava o Bělorusku v úterý, projev Svjatlany Cichanouské ve středu)
 • Rozprava s Charlesem Michelem a Ursulou von der Leyenovou o výsledcích říjnového summitu Evropské rady (rozprava v úterý)
 • Koordinace opatření členských států vzhledem k rostoucímu počtu případu covid-19 v EU (rozprava v pondělí)
 • Základní práva a právní stát ve Slovinsku (rozprava ve středu)
 • Politika a právo v oblasti legální migrace (rozprava v úterý, hlasování ve čtvrtek)
 • Rozpočtový proces na rok 2022: společný návrh (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Evropská strategie pro kritické suroviny (rozprava v pondělí, hlasování ve středu)
 • Politika EU v oblasti sportu: zhodnocení a budoucí vývoj (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Zavedení evropského čísla sociálního zabezpečení s osobním pracovním průkazem (rozprava v pondělí, hlasování ve čtvrtek)
 • Ratifikace Istanbulské úmluvy (rozprava ve čtvrtek)
 • Situace v Bosně a Hercegovině (rozprava v úterý)
 • Odsouzení policejního násilí páchaného na Romech v EU (rozprava v úterý)
 • Evropský akční plán pro boj proti vzácným onemocněním (rozprava ve středu)
 • Případy porušování lidských práv, demokracie a zásad právního státu (rozpravy a hlasování ve čtvrtek)
 • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci – ES/País Vasco metal (hlasování ve čtvrtek)
 • Stav energetické unie (rozprava ve středu)
 • Přetížení mezinárodních přístavů a zvýšené náklady na dopravu ovlivňující EU (rozprava ve čtvrtek)
 • Předložení výroční zprávy Účetního dvora za rok 2020 (rozprava ve středu)
 • Mnohostranná jednání před 12. ministerskou konferencí WTO v Ženevě, 30. listopadu – 3. prosince 2021 (rozprava v úterý, hlasování ve středu)
 • Přezkum finančního nařízení s ohledem na vstup víceletého finančního rámce na období 2021–2027 v platnost (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Bezpečnost parkovišť pro kamiony v EU (hlasování ve čtvrtek)

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď