Hlavní body květnového pléna: Ukrajina, směřování EU, celoevropský volební obvod

foto

Sociální a hospodářské důsledky války na Ukrajině, finále Konference o budoucnosti Evropy, úpravy volebního pořádku pro volby do EP a pokračování snahy o jednotnou evropskou nabíječku budou stěžejními body prvního květnové pléna, které začíná v pondělí.

Ostřelováním zničená bytová zástavba v ukrajinském městě Irpiň, 30. dubna 2022. Ve středu dopoledne budou poslanci jednat o tom, jak se vypořádat se sociálními a hospodářskými důsledky války na Ukrajině pro EU a jak posílit akceschopnost EU. Očekává se, že v této rozpravě zástupci Rady EU a Evropské komise poslanci zdůrazní, že válka a sankce uvalené EU na Rusko po jeho invazi na Ukrajinu budou mít nevyhnutelně negativní dopady na hospodářství EU. Poslanci rovněž pravděpodobně vyzvou komisi k předložení návrhů na zmírnění hospodářských a sociálních důsledků sankcí.

Hlasování o usnesení k tématu se uskuteční během druhého plenárního zasedání ve dnech 18.-19. května.

Budoucnost Evropy

Konference o budoucnosti Evropy už brzy završí svoji činnost. Poslanci zhodnotí doporučení a proces konference během plenární rozpravy v úterý odpoledne. Po předpokládaném přijetí návrhů na závěrečném plenárním zasedání konference (29.–30. dubna) se očekává, že poslanci vyzvou k aktivaci postupu změny Smluv, který je stanoven v článku 48 Smlouvy o Evropské unii tak, aby byla EU vybavena pravomocemi jednat v navrhovaných nových oblastech.

Výkonná rada konference předá pak 9. května ve Štrasburku předsedům orgánů EU svoji závěrečnou zprávu. Návrhy plenárního zasedání vycházejí z doporučení evropských panelových diskusí občanů, vnitrostátních panelových diskusí, z návrhů shromážděných prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a z příspěvků z debat na plenárních zasedáních a zasedáních pracovních skupin.

Italský premiér

Italský premiér Mario DraghiPoslanci Evropského parlamentu povedou v úterý od 11:30 rozpravu s italským premiérem Mariem Draghim o stavu EU a o jeho vizi budoucnosti EU. Po vystoupení premiéra Draghiho budou následovat příspěvky vedoucích představitelů poslaneckých klubů.

Mario Draghi se stal italským premiérem v únoru 2021. V letech 2011 až 2019 byl prezidentem Evropské centrální banky.

Volby do EP

Poslanci se chystají přijmout legislativní návrh nového aktu o evropských volbách, jehož cílem je stanovit jednotná pravidla, celoevropský volební obvod a zaručit genderovou rovnost. Návrh počítá se systémem, v němž by každý volič měl dva hlasy: jeden pro volbu poslanců Evropského parlamentu v národních volebních obvodech a jeden v Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburguceloevropském volebním obvodu s 28 dalšími mandáty. Kandidátní listiny pro tato místa by musely respektovat zeměpisné zastoupení. Na pravidla by dohlížel nový Evropský volební úřad.

Poslanci rovněž usilují o to, aby se 27 samostatných voleb do EP, které se v současné době konají v členských státech (s odlišnými systémy a volebním právem), změnilo na skutečné jednotné evropské volby se společnými minimálními standardy, včetně:

• 9. května jako společného evropského dne hlasování;

• práva být volen pro všechny Evropany starší 18 let;

• povinného volebního prahu ve výši nejméně 3,5 procenta pro velké volební obvody s 60 a více mandáty;

• rovného přístup k volbám pro všechny občany, včetně osob se zdravotním postižením, a možnosti korespondenčního hlasování;

• povinné genderové rovnosti prostřednictvím „střídavých seznamů“ nebo kvót;

• práva občanů volit předsedu komise v systému „vedoucích kandidátů“ (Spitzenkandidaten) prostřednictvím celoevropských seznamů.

Rozprava je v plánu v pondělí 2. května, hlasování a tisková konference v úterý.

Jednotná nabíječka

EP by měl odsouhlasit zahájení jednání s členskými státy o jednotné nabíječce, která má pomoci snížit množství elektronického odpadu a usnadnit nabíjení přenosných elektronických zařízení. Navrhovaná pravidla by zajistila, že spotřebitelé nebudou potřebovat novou nabíječku a kabel při každém nákupu nového zařízení a budou moci používat jednu nabíječku pro všechny malé a středně velké elektronické přístroje. Mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, sluchátka nebo náhlavní soupravy, ruční videoherní konzole a přenosné reproduktory, které lze dobíjet pomocí kabelu, by musely být vybaveny USB portem typu C, a to bez ohledu na výrobce.

Výjimky by se vztahovaly pouze na zařízení, která jsou příliš malá na to, aby byla tímto portem vybavena, jako jsou chytré hodinky, zařízení pro osobní péči nebo sportovní zařízení.

Umělá inteligence

Závěrečná zpráva zvláštního výboru pro umělou inteligenci varuje, že EU zaostává v celosvětovém závodě o vedoucí postavení v oblasti technologií. Veřejná debata o využívání umělé inteligence by se měla zaměřit na její obrovský potenciál doplnit činnost lidí, tvrdí poslanci. Zpráva, která bude projednána a předložena k hlasování v úterý, varuje před rizikem, že normy v této oblasti budou v budoucnu vytvářeny jinde a často nedemokratickými subjekty. EU musí v oblasti umělé inteligence působit jako globální normotvůrce.

Zvláštní výbor pro umělou inteligenci v digitálním věku (AIDA) navrhl, jak uvolnit potenciál umělé inteligence v oblasti zdraví, životního prostředí a změny klimatu. Nová politika v této oblasti by mohla také pomoci v boji proti pandemiím a celosvětovému hladu, zlepšit kvalitu života lidí prostřednictvím personalizované medicíny a zasadit se o udržitelný růst a tvorbu pracovních míst. Rozprava se čeká v úterý, hlasování a tisková konference mají následovat v ten samý den. Další vybrané body programu:

• Prodloužení platnosti covid-19 certifikátu (oznámení o zahájení jednání s členskými státy v pondělí)

• Doba vyhrazená pro otázky Komisi EU – Energetická autonomie Evropy (rozprava v úterý)

• Dopad války na Ukrajině na odvětví dopravy a cestovního ruchu v EU (rozprava v úterý, hlasování ve středu)

• Probíhající slyšení podle čl. 7 odst. 1 Smlouvy o EU týkající se Polska a Maďarska (rozprava a hlasování v úterý)

• Absolutorium za rok 2020 (rozprava a hlasování ve středu)

• Zahraniční subvence narušující vnitřní trh (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

• Ohrožení bezpečnosti novinářů a svobody médií (rozprava v úterý)

• Posílení mandátu Europolu (rozprava v úterý, hlasování ve středu)

• Udržitelná modrá ekonomika v EU: úloha odvětví rybolovu a akvakultury (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)

• Akční plán EU pro ekologické zemědělství (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)

• Společný systém daně z přidané hodnoty (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)

• Politika v oblasti hospodářské soutěže (hlasování ve středu).

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď