Hlavní body březnového pléna: válka na Ukrajině, ceny energií, opatření proti vměšování a dezinformacím, Mezinárodní den žen, zlaté pasy a víza

foto Sídlo Evropského parlamentu ve Štrasburku, vlajky zemí Evropské unie

Poslanci se budou zabývat důsledky ruské invaze na Ukrajinu a debatovat o tom, jak se vypořádat s rostoucím počtem Ukrajinců prchajících před válkou. Hlasovat budou o doporučeních na ochranu před dezinformacemi a připomenou si Mezinárodní den žen.

  V úterý odpoledne budou poslanci se zástupci Rady EU a Evropské komise debatovat o zhoršení situace pro uprchlíky v důsledku ruské invaze. Podle Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky opustil od 24. února zemi více než jeden milion osob, z nichž většina zamířila do sousedních zemí. S cílem zajistit ochranu pro Ukrajince v EU, včetně práva na dočasný pobyt a přístupu ke vzdělání a na trh práce, Evropská komise navrhla aktivovat směrnici o dočasné ochraně.

V samostatné rozpravě ve středu ráno, které se zúčastní premiérka Estonska Kaja Kallasová, se budou poslanci zabývat úlohou EU v měnícím se světě a bezpečnostní situací v Evropě po ruské agresi a invazi na Ukrajinu. Předsedkyně europarlamentu Roberta Metsolová a premiérka Kaja Kallasová vystoupí po rozpravě na tiskové konferenci.

Schůze Evropského parlamentu ve Štrasburku - ilustrační foto.Rozpravy navazují na mimořádné plenární zasedání, které se konalo v úterý 1. března za účasti prezidenta Volodymyra Zelenského a předsedy ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslana Stefančuka na dálku. Parlament přijal usnesení vyzývající ke zpřísnění sankcí vůči Rusku a k novým snahám o udělení Ukrajině statusu kandidátské země EU. 

Nárůst cen energie a manipulace na trhu s plynem  

V úterý večer budou poslanci debatovat s Evropskou komisí o strategiích boje proti prudkému nárůstu cen energií a manipulaci na trhu s plynem.

Evropská komise přijala 13. října sdělení o cenách energie, které obsahuje „soubor nástrojů“, jež mohou EU a její členské státy využít k řešení okamžitých dopadů současného růstu cen a k dalšímu posílení odolnosti vůči budoucím šokům.

Poslanci debatovali o opatřeních k omezení dopadu růstu cen na plenárním zasedání 6. října a v rozpravě 20. října před summitem EU v říjnu 2021, kde prosazovali jednotný přístup s cílem zmírnit tlak prudkého růstu cen energií na evropské domácnosti a podniky.

Boj proti vměšování a dezinformacím  

V červnu 2020 zřídil Evropský parlament Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a dezinformace (INGE), tento týden budou poslanci hlasovat o doporučeních předložených v závěrečné zprávě výboru. Předpokládá se, že usnesení upozorní na nedostatek opatření a informovanosti v rámci EU, což umožňuje zahraničním aktérům Nová předsedkyně Evropského parlamentu Roberta Metsolaová (na snímku z 18. ledna 2022).zasahovat do evropské demokracie. Poslanci by měli navrhnout protiopatření, jako jsou sankce nebo odebrání licencí organizacím, které šíří zahraniční státní propagandu.
Parlament bude hlasovat také o tom, zda udělí výboru nový mandát, a zváží svolání zvláštního výboru pro koronavirus a vyšetřovacího výboru pro aféru týkající se spywaru Pegasus.

O doporučeních budou europoslanci debatovat v úterý. Hlasování proběhne ve středu.

Návrh usnesení rovněž vybízí k podpoře sdělovacích prostředků a ověřovatelů faktů, k vyjasnění vztahů mezi některými evropskými politickými stranami a Ruskem a k zákazu financování vnitrostátních politických stran ze států mimo EU. Poslanci jsou pro, aby bylo ztíženo najímání bývalých evropských politiků ze zahraničí, volají po zákazu špionážních softwarů a žádají urychlené zlepšení evropské kybernetické bezpečnosti.

Zvláštní výbor pro zahraniční vměšování a dezinformace dosud spořádal kolem 50 slyšení s přibližně 130 experty. Jeho 1,5letý mandát skončí 23. března.

Mezinárodní den žen, rovnost žen a mužů 

U příležitosti Mezinárodního dne žen promluví v úterý v poledne v parlamentním hemicyklu k poslancům ukrajinská spisovatelka Oksana Zaboujková. Následovat bude jedno kolo vystoupení zástupců poslaneckých klubů.

Ve stejný den budou poslanci Evropského parlamentu jednat o návrhu usnesení o akčním plánu EU pro rovnost žen a mužů III. Návrh textu vyzývá k větší podpoře a Jednání Evropského parlamentu o kauze Pandora Papers 6. října 2021.konkrétnímu vyčlenění finančních prostředků na iniciativy zaměřené na rovnost žen a mužů v rozpočtech na vnější činnost EU. EU by měla jít celosvětově příkladem, pokud jde o podporu sexuálního a reprodukčního zdraví a práv. Členské státy mají k sexuálnímu a reprodukčnímu zdraví a právům zajistit všeobecný přístup.

V úterý budou poslanci také debatovat o problematice začleňování hlediska rovnosti žen a mužů v Evropském parlamentu a do právních předpisů EU. S cílem lépe dosáhnout rovnosti žen a mužů v orgánech EU poslanci ve svém druhém návrhu usnesení vyzývají k lepší spolupráci mezi všemi těmito orgány při začleňování rovnosti žen a mužů do různých politik a opatření. Zdůrazňují také význam posouzení dopadů na genderovou rovnost při tvorbě legislativních návrhů a hodnocení legislativních iniciativ s ohledem na rovnost žen a mužů. Hlasování je na programu ve středu.

Dodržování právního státu a čerpání z fondů  

EP bude hlasovat o usnesení, které hodnotí důsledky rozhodnutí Soudního dvora EU potvrzujícího platnost nařízení, které podmiňuje čerpání financí EU dodržováním zásad právního státu.

Očekává se, že poslanci v usnesení zopakují svou výzvu vyjádřenou v rozpravě na plenárním zasedání s komisařem Hahnem 16. února, aby komise neprodleně jednala a aktivovala mechanismus podmíněnosti s cílem chránit rozpočet EU před zneužíváním ze strany vlád, které porušují hodnoty EU.

Nařízení o rozpočtové podmíněnosti vstoupilo v platnost dne 1. ledna 2021, ale komise jej dosud neuplatnila. Dne 11. března 2021 napadly Polsko a Maďarsko nařízení u Soudního dvora EU. Soudní dvůr dne 16. února obě žaloby zamítl. Hlasovat budou poslanci ve středu. 

Zákaz „zlatých pasů“, pravidla pro „zlatá víza“  

Očekává se, že poslanci vyzvou k zákazu režimů „občanství pro investory“ a k přijetí pravidel EU pro režimy „pobytu pro investory, která by přísně omezila úlohu zprostředkovatelů.

Poslanci v návrhu legislativní iniciativy, o němž budou hlasovat v úterý, uvádí, že režimy „občanství pro investory, v jejichž rámci mohou státní příslušníci třetích zemí získat tzv. „zlaté pasy, jsou z etického, právního i ekonomického hlediska problematické. Představují závažná bezpečnostní rizika a zároveň podkopávají podstatu občanství EU. Měly by být proto zakázány. Podle návrhu usnesení by třetí země s bezvízovým přístupem do unie měly ukončit své režimy „zlatých pasů“. V souvislosti s útokem Vladimira Putina na Ukrajinu se vedoucí představitelé Evropské komise, Francie, Německa, Itálie, Spojeného království, Kanady a USA 25. února zavázali přijmout opatření k omezení přístupu movitých Rusů (s vazbami na vládu) k „zlatým pasům.

Návrh usnesení upozorňuje na rizika, jež představují režimy „pobytu pro investory, známé také jako „zlatá víza, která cizincům udělují práva k pobytu. Očekává se, že poslanci požádají komisi, aby připravila návrh přísné právní úpravy EU, včetně zavedení poplatku z investic (s příspěvky do rozpočtu EU), přísných kontrol spolehlivosti a požadavků na fyzickou přítomnost a představení komplexního souboru pravidel pro činnost zprostředkovatelů. Rozprava je v plánu v pondělí, tisková konference se zpravodajkou Sophie in t Veldovou se uskuteční ve středu ráno po oznámení výsledků hlasování z předchozího dne.

Zřízení nových výborů EP  

Poslanci budou ve středu hlasovat o vytvoření zvláštních výborů pro zahraniční vměšování a dezinformace a pro pandemii covid-19 a vyšetřovacího výboru pro kauzu špionážního softwaru Pegasus. Na návrh Konference předsedů (předsedkyně EP Metsolová a předsedové poslaneckých klubů) budou poslanci hlasovat o zřízení:

 • zvláštního výboru pro „pandemii covid-19: poučení a doporučení pro budoucnost;
 • zvláštního výboru pro „zahraniční vměšování do všech demokratických procesů v Evropské unii, včetně dezinformací“ a
 • vyšetřovacího výboru, který má prošetřit údajné používání programu Pegasus a obdobného sledovacího špionážního softwaru.

Hlasování o počtu poslanců v jednotlivých výborech se uskuteční ve středu (výsledek bude oznámen ve čtvrtek) a rozhodnutí o tom, kteří poslanci budou do výborů nominováni, by mělo být oznámeno ve čtvrtek. 

Další body programu: 

 • Rozpravy o Evropském semestru (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • Baterie a odpadní baterie (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • Všeobecný akční program unie pro životní prostředí na období do roku 2030 (rozprava a hlasování ve středu)
 • Úloha kultury, vzdělávání, sdělovacích prostředků a sportu v boji proti rasismu (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Zmenšující se prostor pro občanskou společnost v Evropě (rozprava v pondělí, hlasování v úterý)
 • Potřeba ambiciózní strategie EU pro udržitelné textilní výrobky (rozprava ve čtvrtek)
 • Uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci na pomoc propuštěným pracovníkům – Cataluña automotive – Španělsko (hlasování v úterý)
 • Politika soudržnosti jakožto nástroj ke snížení rozdílů ve zdravotní péči a k posílení přeshraniční spolupráce ve zdravotnictví (rozprava a hlasování v pondělí)
 • Úloha politiky soudržnosti při podpoře inovativní a inteligentní transformace a regionálního propojení IKT (rozprava a hlasování v pondělí)
 • Zapojení občanů: petiční právo, právo obracet se na evropského veřejného ochránce práv a evropská občanská iniciativa (rozprava a hlasování v pondělí)
 • Nový strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci v období po roce 2020 (hlasování v pondělí)
 • Zpráva o občanství EU za rok 2020 (hlasování v pondělí)
 • Provádění politiky soudržnosti v období 2021–2027 (rozprava ve čtvrtek)
 • Spravedlivé a jednodušší zdanění podporující strategii obnovy (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)
 • Evropský rámec srážkové daně (rozprava ve středu, hlasování ve čtvrtek)

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je úterý 30. května 2023

Očekáváme v 21:00 15°C

Celá předpověď