Henry Schein a Vets First Choice zveřejnili nový název pro plánovanou novou firmu: Covetrus

Melville N.Y. / Portland (Maine) 21. prosince 2018 (PROTEXT/BusinessWire) - Současně byl představen manažerský tým firmy Covetrus, který bude usilovat o další pokrok v oblasti veterinárního lékařství

Henry Schein, Inc. (index Nasdaq: HSIC) a Vets First Choice dnes oznámili, že nová, samostatná společnost, která vznikne po plánovaném odštěpení divize veterinárního lékařství (Henry Schein Animal Health) a následném sloučení se firmou Vets First Choice, se bude jmenovat Covetrus.

Tato tisková zpráva obsahuje multimédia. Celou tiskovou zprávu si můžete přečíst zde: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Předpokládá se, že tato transakce bude dokončena v prvním čtvrtletí roku 2019.

Nová firma Covetrus bude nadnárodní technologickou veterinářskou firmou se specializací na koně a velká zvířata. Covetrus nabídne špičkový software pro vedení veterinárních ordinací, včetně správy předepisování léků, systému komunikace s klienty a systémů pro správu dodavatelského řetězce s cílem maximálně zefektivnit a usnadnit komunikaci mezi veterináři a jejich klienty.

Firma Covetrus zaměstná více než 5000 pracovníků ve zhruba 25 zemích světa a bude dodávat integrovaná řešení pro usnadnění a zhospodárnění provozu veterinárních ordinací a zkvalitňování služeb klientům. Nová firma bude mít zhruba 100 tisíc zákazníků ve všech hlavních zeměpisných oblastech světa, včetně Severní Ameriky, Evropy, Austrálie a Jižní Ameriky.

Společnost Covetrus navazuje na pevná partnerství s veterinární komunitou a jejím motem je „Pokrok ve světě veterinární medicíny - “Advance the World of Veterinary Medicine.” Předpona “Co-” symbolizuje úzkou spolupráci s partnery, slovo “vet” uprostřed názvu symbolizuje, co firma dělá (z anglického vet = veterinární lékař) a přípona “-us” symbolizuje tým profesionálů, se kterými budeme spolupracovat při poskytování a rozšiřování našich služeb na poli veterinární medicíny.

“Chtěli jsme vytvořit novou značku a nový název, které by vyjadřovaly naší dlouhodobou orientaci na zákazníky z řad provozovatelů veterinárních praxí, což je oblast, která bude vždy hlavní oblastí našeho podnikání. Snažíme se o ‘pokrok ve světě veterinární medicíny’ tak, že našim zákazníkům nabízíme nové možnosti a služby, které zlepšují zdraví a finanční stabilitu jejich podnikání a pomáhají jim dosahovat úspěchu,” řekl Benjamin Shaw, zakladatel a generální ředitel firmy Vets First Choice. “Covetrus je symbolem jedinečných schopností a kvalitní nabídky služeb, kterou tento nový subjekt bude poskytovat zákazníkům z oblasti veterinární medicíny po celém světě.”

Obě firmy dnes také představily manažerský tým nově vznikající firmy Covetrus.

Jak již bylo oznámeno dříve, Benjamin Shaw bude generálním ředitelem nové společnosti a současně bude zastávat funkci člena představenstva firmy. Další členové výkonného managementu firmy Covetrus, budou:

- Christine T. Komola, výkonná viceprezidentka a finanční ředitelka

- Erin Powers Brennan, viceprezident společnosti pro právní záležitosti

- Russell Cooke, viceprezident společnosti a provozní ředitel

- Francis X. Dirksmeier, viceprezident společnosti a prezident pro Severní Ameriku

- David Christopher Dollar, viceprezident společnosti a prezident pro software a služby

- Michael Ellis, viceprezident společnosti a prezident pro Evropu

- David Hinton, viceprezident firmy a prezident pro nové trhy a Asii a Tichomoří (APAC)

- Timothy Ludlow, viceprezident firmy a generální ředitel pro transformaci společnosti

- Anthony Providenti, viceprezident společnosti pro firemní rozvoj

- Georgina Wraight, viceprezidentka společnosti a prezidentka divize Vets First Choice

- James Young, viceprezident společnosti a ředitel pro lidské zdroje

“Toto je skvělý a talentovaný manažerský tým a jsme poctěni, že již brzy budeme novou, nezávislou organizací,” řekl Shaw. “Tento výkonný manažerský tým zajistí řízení firmy ve všech předmětech a zeměpisných oblastech našeho podnikání a jeho součástí jsou i talentovaní a zkušení manažeři, kteří usnadní změnu naší společnosti na nezávislou firmu. A co je nejdůležitější je skutečnost, že náš tým se snaží uspokojovat a překračovat očekávání našich zákazníků.”

Henry Schein Animal Health a Vets First Choice budou do ukončení transakce nadále fungovat jako dvě nezávislé, samostatné organizace.

Další informace a kde je zjistit?

V souvislosti s navrhovanou transakcí hodlá firma Covetrus předložit příslušné materiály Komisi pro cenné papíry (SEC) Spojených států amerických, a to včetně prohlášení o registraci na formuláři S-1/S-4, které bude obsahovat také prospekt. Žádáme investory a akcionáře, aby si pečlivě přečetli registrační formulář/prospekt (včetně všech dodatků a souvisejících dokumentů) a veškeré dokumenty, které předkládáme Komisi pro cenné papíry (SEC), a to hned jakmile budou k dispozici, protože tyto dokumenty budou obsahovat důležité informace o všech subjektech, kterých se tato transakce týká.

Prohlášení o registraci/prospekt a ostatní dokumenty předkládané Komisi pro cenné papíry si můžete zdarma vyžádat (poté co budou k dispozici) na webových stránkách www.sec.gov.

Tyto dokumenty si můžete také zdarma vyžádat u společnosti Henry Schein, Inc., a to na základě písemné žádosti zaslané k rukám Carolynne Borders, na adresu Henry Schein, Inc., 135 Duryea Road, Melville, NY 11747.

Tato sdělení a dokumenty nepředstavují nabídku či výzvu k prodeji či odkupu jakýchkoli cenných papírů a před registrací a schválením této transakce na základě platných zákonů o obchodování s cennými papíry je jakékoli jejich obchodování neplatné. V souladu s ustanovením článku 10, Zákona o cenných papírech z roku 1933, ve znění pozdějších předpisů, je zakázáno činit prostřednictvím prospektu jakékoli nabídky k nákupu či prodeji cenných papírů.

Výhledová prohlášení

V souladu s ustanovením novely Zákona o vedení sporů při obchodování s cennými papíry z roku 1995 smluvní strany upozorňují, že se skutečné výsledky transakce mohou podstatně lišit od informací uvedených v této tiskové zprávě a výhledových prohlášeních. Výhledová prohlášení podléhají rizikům a nejistotám a neměli byste na ně spoléhat. V textu této tiskové zprávy jsou výhledová prohlášení uvozena slovy jako „možná“, „mohli bychom“, „očekáváme“, „předpokládáme“, „zamýšlíme“, „doufáme“, „věříme“, „plánujeme“, „předpovídáme“, apod., včetně příslušných gramatických tvarů a podobných výrazů. Za výhledová prohlášení jsou, mimo jiné, považována veškerá prohlášení týkající se výhod této transakce, včetně budoucích finančních a provozních výsledků, plánů, cílů, očekávání a záměrů. Všechna prohlášení, která se týkají provozních výkonů, událostí nebo věcí, které v této souvislosti v budoucnu očekáváme nebo předpokládáme, že nastanou, a to též včetně prohlášení o očekávaných synergiích či časovém rámci kdy by transakce měla být dokončena, jsou výhledová prohlášení.

Veškerá výhledová prohlášení, která vydáváme, podléhají rizikům a nejistotám a nejsou zárukou budoucích výsledků naší firmy. Proto byste na výhledová prohlášení neměli spoléhat. Tato výhledová prohlášení podléhají známým i neznámým rizikům a ostatním faktorům, které mohou způsobit, že se naše skutečné výsledky, výkony či úspěchy nebo celková situace v našem průmyslovém oboru budou podstatně lišit od informací uváděných nebo předpokládaných ve výhledových prohlášeních.

Tato výhledová prohlášení mohou být například ovlivněna řadou různých faktorů, včetně, mimo jiné, riziky spojenými s naší schopností dokončit tuto transakci a uzavřít jí v předpokládaném časovém horizontu, dále s riziky, zda se podaří či nepodaří úspěšně jednotlivé firmy a zaměstnance do sebe integrovat, naší schopností využít předpokládaných či očekávaných synergií či výhod plynoucích z této transakce, případný vliv oznámení této transakce na vztahy s našimi zaměstnanci, zákazníky a konkurencí, schopnosti dosáhnout požadovaných cílů, změny na finančních trzích, změny úrokových sazeb a směnných kurzů zahraničních měn a další rizika, nejistoty a faktory uvedené v prohlášení o registraci na formulářích S-1/S-4, které naše firma podává nebo bude podávat Komisi pro cenné papíry (SEC) a které jsou uvedeny v části „Rizikové faktory“ v prohlášení o registraci. Vyhrazujeme si právo a neprovádět žádné aktualizace výhledových prohlášení v této tiskové zprávě ani žádnou povinnost, která by nás vázala aktualizací těchto výhledových prohlášení nepřijímáme.

O společnosti Henry Schein

Společnost Henry Schein, Inc. (index Nasdaq: HSIC) je firma nabízející řešení pro odborníky ve zdravotnictví se skvělým týmem lidí a nejlepšími technologiemi. Více než 22 tisíc členů týmu naší firmy pomáhá více než 1 miliónu zákazníků na celém světě. Firma je největším světovým poskytovatelem řešení, klinických systémů a technologií pro správu lékařských, veterinárních i zubních ordinací. Naše firma také poskytuje služby zubním laboratořím, nemocnicím a dalším zdravotnickým zařízením.

Společnost Henry Shein patří mezi 500 nejvýznamnějších firem světa (podle žebříčku Fortune 500®) a je členem burzovních indexů S&P 500® a Nasdaq 100®. Prostřednictvím naší sítě prověřených poradců nabízíme zdravotníkům špičková řešení pro zlepšení hospodárnosti provozu a klinické spolupráce. Firma nabízí inovativní produkty a řešení, včetně softwaru pro správu ordinací, řešení pro elektronické obchodování, specializované výrobky a operační pomůcky a také pestrou paletu finančních služeb.

Firma Henry Schein funguje prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě, která zahrnuje více než 120 tisíc značkových výrobků pod značkou Henry Schein a více než 180 tisíc výrobků od dalších renomovaných značek.

Firma Henry Schein má provozy a pobočky ve 34 zemích světa. V roce 2017 dosáhly tržby společnosti rekordních 12,5 miliardy dolarů a každý rok od vstupu firmy na akciový trh v roce 1995, rostou tržby v průměru o 15%. Více informací o společnosti Henry Schein najdete na webových stránkách www.henryschein.com, Facebook.com/HenrySchein a @HenrySchein on Twitter.

O společnosti Vets First Choice

Vets First Choice je inovátor na poli technologických služeb pro veterinární ordinace, které jim umožňují zvýšit věrnost zákazníků a zefektivnit provoz. Platforma firmy Vets First Choice obsahuje software pro správu a vedení veterinární ordinace či kliniky, analytické nástroje, nástroje pro spolupráci s lékárnami a předepisování veterinárních léčiv a další nástroje, které usnadňují provoz veterinárních provozů.

Firma Vets First Choice spolupracuje přímo s veterinárními praxemi a pomáhá jim překonávat úskalí ve vedení těchto praxí a nabízí tak svým zákazníkům nové možnosti výdělku, pomáhá měnit nákupní zvyklosti majitelů domácích zvířat, zlepšuje a posiluje vztahy s klienty a zdravotní péči jako celek. Více informací najdete na webových stránkách www.vetsfirstchoice.com.

Přečtěte si zdrojovou verzi této tiskové zprávy na webových stránkách businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181220005954/en/

Kontaktní informace

William Durling

Viceprezident pro firemní komunikaci (Vice President of Corporate Communications)

wdurling@vetsfirstchoice.com

603 769 7471

Nicholas Jansen

Viceprezident pro vztahy s investory (Vice President of Investor Relations)

nicholas.jansen@vetsfirstchoice.com

407 761 8172

Ann Marie Gothard

Viceprezidentka pro vztahy s médii (Vice President, Corporate Media Relations)

annmarie.gothard@henryschein.com

631-390-8169

Carolynne Borders

Viceprezidentka pro vztahy s investory (Vice President, Investor Relations)

Carolynne.borders@henryschein.com

631 390-8105

Zdroj: Vets First Choice a Henry Schein, Inc.

Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.

(BW)

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

10°C

Dnes je středa 29. března 2023

Očekáváme v 9:00 6°C

Celá předpověď