Hays: Pandemie převrátila trh práce vzhůru nohama

foto Generální ředitel Hays pro Českou republiku Sándor Bodnár. Všechny technologie, jako jsou Teams, Zoom nebo jiné, nám pomáhají tuto situaci zvládnout, to je jisté. Ale nic se opravdu nemůže srovnávat s přímým, osobním kontaktem. „Během svých sedmi let v HAYS jsem vždy považoval českou pobočku za jednu z nejúspěšnějších v regionu. S českým týmem a klienty bych rád pokračoval v posílení pozice HAYS na českém trhu práce,“ řekl ke svému jmenování v dubnu 2020 Sándor Bodnár.

Svět práce se už roky dotýká tématu práce na dálku – práce z domova. Přestože ji některé společnosti zavedly jako součást svého obchodního modelu, nebyla široce rozšířena. Covid-19 na tuto otázku odpověděl jasně. Práce z domova na rozumné úrovni je pro obchodní organizace skutečně dobrá, zaměstnanci mohou být produktivnější a lépe zvládat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem, říká generální ředitel pro Českou republiku Sándor Bodnár.

Můžete představit nadnárodní společnost Hays, její cíle a strukturu?

Hays je globálním leaderem v náboru kvalifikovaných pracovníků a specialistů napříč mnoha odvětvími a profesemi. Celosvětově zaměstnává 12 tisíc odborníků ve 33 zemích, zastřešujících 20 oborových specializací. Zabývá se náborem na trvalá i dočasná pracovní místa či na kontraktové role. Nad rámec standardního databázového vyhledávání nabízí svým klientům velmi komplexní služby, včetně služeb přímého vyhledávání, outplacement nebo outsourcing náboru zaměstnanců. V komplikovaném světě náboru je naším posláním najít ten nejlepší talent pro každou společnost rychleji a snadněji a eliminovat rizika s náborem spojená.

V České republice působí Hays od roku 1998 a pracuje s klienty i uchazeči ze dvou kanceláří v Praze a v Brně. Zaměstnáváme vice než 80 odborných konzultantů.

Vedete Hays pro Českou republiku a Rumunsko, odkud jste přišel. Čím jsou postkomunistické země, označované jako CEE, zajímavé nebo atypické?

Generální ředitel Hays pro Českou republiku Sándor Bodnár. Pochází z Budapešti, kde vystudoval obchod a ekonomii. Svou pracovní kariéru věnoval personalistice a náboru. Profesní zkušenosti má i z jihovýchodní Asie, kde pracoval pro globální personální poradenskou skupinu zabývající se náborovými projekty a aktivitami pro rozvoj podnikání.Regionem CEE v Hays máme na mysli Českou republiku a Slovensko, Maďarsko, Polsko a Rumunsko. Sám jsem pracoval ve čtyřech zemích tohoto regionu, takže mohu spolehlivě potvrdit, že má svá specifika a unikátní charakteristiku. Zmíním tři hlavní.

Tento region je vysoce konkurenceschopný z hlediska zahraničních investic, díky vynikající kombinaci vysoké intelektuální infrastruktury a (stále) relativně nízkých nákladů na pracovní sílu. Profesionálové ve všech těchto zemích mají skvělé dovednosti, které jsou žádané nadnárodními společnostmi, ať už jde o technické dovednosti nebo jazykové schopnosti. Region střední a východní Evropy je bezpečným a velmi oblíbeným cílem pro vytváření nových nebo rozšiřování stávajících technických center (IT nebo strojírenství) nebo center sdílených služeb (finance, účetnictví, HR, logistika, nákup nebo zákaznická centra).

Než přišel covid-19 a zamíchal kartami na trhu práce, mluvili jsme o trhu práce, který je ovládán především uchazeči. To znamená, že poptávka po kvalifikovaných lidech je vyšší než počet dostupné pracovní síly - kandidáti jsou proto v příznivé pozici. Nyní, když virus způsobil zpomalení či zastavení náborových aktivit většiny firem, se trh práce s tzv. „bílými límečky” posunul více směrem k rovnováze, kde se poptávka a nabídka postupně vyrovnává. V některých oblastech, např. typicky technické segmenty jako IT, R&D Engineering, Life Sciences byl tento posun velmi malý nebo k němu ve skutečnosti vůbec nedošlo, v některých dalších byla změna patrnější, např. obchod a marketing, maloobchod, administrativa, reality. Avšak i při plném covid-efektu je trh práce s bílými límečky stále poháněn kandidáty. V důsledku organického růstu trhů a velkých zahraničních investic vznikla řada nových pracovních míst, a proto jsou tyto trhy více motivovány aktivitou uchazečů, než trhy západní.

A do třetice?

Dalším pozoruhodným specifikem tohoto regionu je přítomnost SSC (Shared Services Business Centers) a BPO (Business Process Outsourcing) – takové organizace v jiných zemích po celé Evropě jen těžko najdete. Z globálního hlediska může CEE regionu konkurovat pouze Asie.

Jaké jsou vaše šéfovské ambice a plány?

Do Hays v České republice jsem vstoupil v obtížném období, přímo uprostřed první vlny covidu. Mým hlavním cílem bylo nejprve analyzovat naše současné aktivity, zjistit, kde jsou naše klíčové příležitosti k růstu, a zaměřit se na ně. Dobrá zpráva je, že zde mám úžasný tým, v pražské i brněnské pobočce máme výjimečné odborníky na jednotlivé segmenty a mohu na nich stavět. Dalším krokem byla stabilizace našeho podnikání, vybavení našich kolegů a tedy našich klientů a kandidátů dovednostmi potřebnými k efektivnímu fungování za těchto nových okolností, což zahrnovalo především práci na dálku, řízení projektů někdy plně online a udržování kvality našich služeb i při méně interakcích tváří v tvář. Věřím, že jsme v tomto ohledu odvedli skvělou práci.

Naším dalším cílem je zajistit, aby se náš tým rozšiřoval o správné nové kolegy, ale i o nové klienty. Vytvořili jsme silné a neprůstřelné strategie v rámci skupiny Hays i lokálně, na základě specifik českého trhu. Nyní je na čase zavést tyto strategie do praxe a zahájit hru – a to je opravdu vzrušující, musím přiznat!

V srpnu jste publikovali speciální průzkum o dopadech současné krize na trh práce, která zjištění vás překvapila a která nikoli?

Pokud se bavíme o pracovním trhu specialistů a kvalifikované pracovní síly, 55 procent respondentů průzkumu potvrdilo, že jsou ochotni změnit zaměstnání v případě, že se objeví zajímavá pracovní nabídka. Vzhledem k současné situaci jsme očekávali, že bude méně lidí ochotných ke změně v případě, že k ní nejsou urgentně tlačeni okolnostmi. Bylo také pozitivním zjištěním, že vice než 60 procent lidí bylo spokojeno s tím, jak jejich vedení zareagovalo na příchod pandemie a implementaci souvisejících změn.

Na druhé straně, největším problémem zůstává komunikace napříč společnostmi – ta byla výzvou v období před příchodem covidu-19. Teď, když pracuje více lidí na dálku, se tento rozpor může dále prohlubovat.

V určitých souvislostech se mluví v souvislosti s pandemií dokonce o přínosech, jaký je váš názor?

Je důležité říci, že pandemie pravděpodobně navždy změnila náš pracovní život. Lidé v mnoha profesích potřebovali přejít na práci na dálku prakticky ze dne na den, aniž by věděli, co mohou očekávat. Velké společnosti používají pro vzdálenou práci různé platformy, měly předchozí zkušenosti s prací na dálku, většinou umí řídit týmy, které nesdílejí jedno pracoviště. Ale pro spoustu společností to byla zcela nová zkušenost. Všechny technologie, jako jsou Teams, Zoom nebo jiné, nám pomáhají tuto situaci zvládnout, to je jisté. Ale nic se opravdu nemůže srovnávat s přímým, osobním kontaktem.

Tato situace nám ukázala, že digitální dovednosti jsou zásadní a i ti, kdo nemají chuť tyto nové aplikace používat, se musí novému způsobu práce podřídit. Ve skutečnosti se tyto změny netýkají jen práce, staly se nedílnou součástí našeho soukromého života. Online komunikujeme s úřady, absolvujeme na dálku i lékařské konzultace a tak dále. Svět práce se v posledních letech stále intenzivněji dotýká tématu práce na dálku – práce z domova. Přestože ji některé společnosti zavedly jako součást svého obchodního modelu, stále nebyla široce rozšířena. Covid nám na tuto otázku odpověděl jasně a můj výklad je následující: práce z domova na rozumné úrovni je pro obchodní organizace skutečně dobrá, zaměstnanci mohou být produktivnější a lépe zvládat rovnováhu mezi pracovním a soukromým životem. Je však prokázáno, že nadměrná práce z domova je nebezpečná a v mnoha ohledech poškozuje pohodu zaměstnanců a celkově pak i výkon společností.

Jaké profese mohou vzejít z krize jako „in” a které budou „out”?

V době pandemie se snížila poptávka po zaměstnancích v pohostinství, maloobchodu, cestovním ruchu nebo v administrativě. Další vývoj na trhu úzce souvisí s tím, jak se bude vyvíjet dále situace kolem covidu. Některé restaurace, hotely nebo obchody se pravděpodobně znovu neotevřou. Neznamená to, že nebudou existovat pracovní příležitosti pro prodavače nebo číšníky. Pandemie masivně urychlila automatizaci. Můžeme vidět nové příležitosti přicházející v IT související s internetem věcí, ve strojírenství můžeme vidět velký důraz na výzkum a vývoj. Společnosti zavádějí nebo zdokonalují týmy digitálního marketingu a e-commerce a snaží se mít co nejvíce služeb dostupných online. Se zvýšenou online aktivitou lidí také roste potřeba profesionálů v oblasti kybernetické bezpečnosti, aby byl náš online svět bezpečný.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je středa 23. června 2021

Očekáváme v 23:00 17°C

Celá předpověď