FŽO zjistila loni 700 případů antisemitismu, zejména na internetu

foto Židovská hvězda. Ilustrační foto.

Praha - Federace židovských obcí (FŽO) zaznamenala v loňském roce zhruba 700 případů antisemitismu, dvojnásobně víc než o rok dříve. Asi 95 procent tvořily protižidovské projevy na internetu - články, příspěvky na sociálních sítích, anonymní komentáře a diskusní příspěvky. FŽO to uvedla ve své výroční zprávě, kterou zveřejnila na webu. Vysoký nárůst antisemitských incidentů však podle ní nemusí nutně znamenat, že se v Česku zhoršily protižidovské nálady. Zlepšily se metody sběru i vyhodnocování dat. Federace například loni nezaznamenala žádný fyzický útok.

"Jednoznačně dominantní platformou s nejvyšším výskytem projevů antisemitismu v České republice zůstává i nadále internet," uvedla FŽO. Téměř čtvrtina případů byla zveřejněna na dezinformačních webech, které podle federace představují významný prostor pro šíření protižidovských příspěvků. "Projevy antisemitismu se objevovaly již tradičně také na webových stránkách extrémně pravicových subjektů a v projevech aktivistů podporujících hnutí BDS (Bojkot, stažení investic a sankce)," sdělila organizace.

Z hlediska druhu případů, tvořily podle FŽO převážnou většinu - téměř 99 procent - texty , vyobrazení nebo audiovizuální projevy. Do této kategorie spadají veřejné projevy antisemitismu, které nebyly adresované konkrétní osobě, instituci nebo židovskému objektu. Jsou to například veřejně pronesené projevy, antisemitské graffiti, videa, obrázky, články, komentáře a další texty. Federace předpokládá, že počet těchto projevů je větší, než evidují. Lidé je totiž mohou umisťovat na uzavřené servery či uzamčené a neveřejné profily na sociálních sítích.

Lidé se v antisemitských příspěvcích zejména lživě, vulgárně nebo stereotypně vyjadřovali o Židech. "V narativu protižidovsky vystupujících jedinců i skupin se objevují konspirační teorie o globálním židovském spiknutí, o moci a vlivu, který Židé využívají k ovládání světa, médií a všech důležitých společensko-ekonomických procesů včetně migračního toku," uvedla FŽO.

Organizace zaznamenala i případy takzvaného nového antisemitismu, který například přirovnává politiku Izraele k nacistické politice, připodobňuje palestinské uprchlické tábory ke koncentračním táborům, kolektivně obviňuje Židy z akcí izraelského státu nebo popírá právo státu Izrael na existenci. Takovéto projevy tvořili zhruba 15 procent protižidovských incidentů.

Organizace se také loni dozvěděla o třech případech znehodnocení židovského majetku antisemitskými nápisy či symboly. Zaznamenala šest incidentů spadajících do kategorie vyhrožování násilným činem, obtěžování nebo urážky konkrétní osoby kvůli jejímu skutečnému či domnělému židovství. V obou kategoriích byl počet případů stejný nebo nižší než v roce 2018.

Českou republiku bylo podle FŽO možné loni i nadále vnímat jako zemi, která je pro židovskou komunitu bezpečná, především pak ve srovnání s jinými státy ve střední a západní Evropě. Podle organizace je však nutné pozorně sledovat projevy antisemitismu na internetu. "V roce 2019 došlo ve světě k několika antisemitsky motivovaným bezpečnostním incidentům s tragickými následky. Analýza těchto útoků a profilu jejich pachatelů potvrzuje, že aktu násilí téměř vždy předchází postupná radikalizace předsudečné nenávisti ventilované na internetu, zejména na sociálních sítích," dodala federace.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je čtvrtek 9. července 2020

Očekáváme v 5:00 14°C

Celá předpověď