Evropa prosadila energetickou unii

foto Stožár vysokého napětí, energie, elektřina - ilustrační foto

Praha - Evropská komise přijala čtvrtou zprávu o stavu energetické unie. Ta ukazuje, že Komise plně realizovala svou vizi strategie energetické unie, která všem Evropanům zaručí přístupnou, cenově dostupnou, bezpečnou, konkurenceschopnou a udržitelnou energii.

Fotogalerie

Vytvoření odolné energetické unie s progresivní politikou v oblasti klimatu a energetiky bylo jednou z politických priorit Junckerovy Komise. Aktuální zpráva hodnotí úspěšné zavedení toho, co bylo v roce 2014 pouhou vizí, tedy jednotné, propojené, bezpečné a udržitelné energetické unie. Ke zprávě jsou připojeny dva dokumenty o pokroku dosaženém v oblasti energie z obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Souběžně s tím předkládá Komise také zprávu o provádění strategického akčního plánu pro baterie a sdělení o efektivnějším a demokratičtějším rozhodovacím procesu v politice EU v oblasti energetiky a klimatu.

Pohled na chladicí věže a rozvod elekřiny od turbosoustrojí prvního bloku jaderné elektrárny Temelín.

Místopředseda Komise Maroš Šefčovič, který je odpovědný za energetickou unii, k tomu uvedl: „Energetická unie ukazuje, jak má Evropa fungovat: společně řešíme velmi důležité otázky energetické bezpečnosti a transformace energetiky, které nejsme schopni zvládnout v rámci jednotlivých členských států. Z náročného úkolu, jaký transformace energetiky představuje, jsme vytvořili ekonomickou příležitost pro všechny Evropany. Abychom toho dosáhli, museli jsme skutečně transformovat naše politiky v oblasti energetiky a klimatu. Nešlo jen o okrajové úpravy, ale o systémovou změnu. Žádný členský stát by jí nemohl dosáhnout vlastními silami. Naše zpráva ukazuje, jak jsou všechna opatření energetické unie propojena, aby byla naše politika vhodná i pro budoucnost. Unijní rámec nyní umožňuje přesměrovat investice do technologií a řešení orientovaných na budoucnost. Zahájili jsme také opatření pro průmysl, jako je např. výroba baterií v Evropě, a zároveň jsme zajistili, že v procesu transformace nezůstane nikdo z Evropanů stranou. Nyní je na jednotlivých členských státech, aby se zapojily a urychleně integrovaly vnitrostátní opatření týkající se energetiky, klimatu, mobility a všech dalších souvisejících oblastí, aby Evropa šla příkladem a do poloviny století dosáhla neutrality z hlediska klimatu.

Místopředseda Evropské komise (EK) Maroš Šefčovič (na snímku z 2. dubna 2015) bude kandidovat na slovenského prezidenta v březnových přímých volbách. Oznámil to 18. ledna 2019 na tiskové konferenci v Bratislavě.

Komisař pro opatření v oblasti klimatu a energetiku Miguel Arias Cañete k tomu dodal: „Evropa má v současnosti nejambicióznější a nejpokrokovější rámec pro oblast klimatu a energetiky na světě. Schválili jsme všechny právní předpisy potřebné pro splnění našich cílů do roku 2030, včetně vyšších cílů v oblasti obnovitelných zdrojů a energetické účinnosti. Energetická unie, to však nejsou jen pravidla a politiky. Zmobilizovali jsme v Evropě rekordně vysoké investice do čisté energie, vyjednali jsme Pařížskou dohodu a iniciovali její rychlý vstup v platnost, pokračovali jsme v integraci evropského trhu s energií a připravili dlouhodobou vizi do roku 2050 pro Evropu neutrální z hlediska změny klimatu. Stále však ještě máme před sebou dlouhou cestu. Musíme v celé Evropě pokračovat v zavádění energie z obnovitelných zdrojů a zvýšit úsilí o úspory energie. Musíme se mnohem důrazněji pustit do procesu transformace. Jak toho dosáhnout, napovídá naše strategie pro neutrální Evropu z hlediska klimatu do roku 2050, a předložili jsme rovněž zevrubnou analýzu, proč a jak může Evropa této neutrality dosáhnout, proč mohou tento model napodobit další země světa a jak tato neutralita z hlediska klimatu nejen může, ale dokonce musí jít ruku v ruce s ekonomickou prosperitou a sociální spravedlností.“

Energetická unie posílila vnitřní trh s energií a zvýšila energetickou bezpečnost EU tím, že přinesla investice do nové inteligentní infrastruktury (a to i přeshraniční), vytvořila nové, moderní uspořádání trhu a zavedla mechanismus spolupráce mezi členskými státy založený na solidaritě, díky kterému je možné reagovat na případné krize účinněji a účelněji.Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

Reklama

28°C

Dnes je pátek 7. srpna 2020

Očekáváme v 21:00 24°C

Celá předpověď