Europoslanci navrhují přísnější limity emisí CO2

foto Osobní automobily a dodávky (lehká užitková vozidla) mají na svědomí přibližně 15 procent emisí CO2 v EU.

Sektor dopravy je jediným odvětvím, v němž výše emisí skleníkových plynů zůstává vyšší než v roce 1990. Úroveň dokonce vzrostla o více než 25 procent. Na dopravu zároveň připadá pětina celkových emisí EU.

Poslanci Evropského parlamentu (EP) z Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) podpořili cíl Evropské komise týkající se nulových emisí na silnicích do roku 2035. Podle výboru by komise měla do konce roku 2025 podat zprávu o pokroku a dopadech na spotřebitele a zaměstnanost. Poslanci rovněž požadují, aby komise do roku 2023 vypracovala metodiku pro hodnocení celého životního cyklu emisí CO2 z osobních automobilů a dodávek, včetně spotřebovaného paliva a energie.

Problémová silniční doprava

Největší podíl na emisích z dopravy má silniční doprava, která byla v roce 2021 zodpovědná za 72 procenta všech emisí skleníkových plynů v kategorii vnitrostátní a mezinárodní dopravy v EU. Aby EU dosáhla svých cílů v oblasti klimatu, reviduje proto předpisy v odvětvích, která mají na životní prostředí přímý dopad, a to pomocí balíčku opatření nazývaném Fit for 55.

Platí, že osobní automobily a dodávky (lehká užitková vozidla) mají na svědomí přibližně 15 procent emisí CO2 v EU. Zpřísnění takzvaných výkonnostních emisních norem automobilů by tedy prospělo našemu zdraví a ovzduší a pomohlo k dosažení klimatických cílů EU do roku 2030.

Průměrné emise CO2 z nových automobilů v roce 2019 činily 122,3 g CO2 na kilometr, což je sice lepší hodnota než cíl EU 130 g CO2 na km pro období 2015–2019, ale výrazně vyšší než cíl 95 g na kilometr stanovený pro období od roku 2021. Rychle však roste počet elektromobilů, které v roce 2020 tvořily 11 procent nově registrovaných osobních automobilů. Další fakta a čísla naleznete v infografice.

Ambiciózní cíle

V červenci 2021 Evropská komise navrhla snížit limit pro emise z osobních automobilů a dodávek o dalších 15 procent od roku 2025, následně o 55 procent pro osobní automobily a o 50 procent pro dodávky do roku 2030. Chce tak dosáhnout nulových emisí do roku 2035. Cíle jsou vyjádřeny v procentech, protože norma 95 g na kilometr bude muset být přepočítána podle nového přísnějšího emisního testu, který lépe odráží reálné jízdní podmínky.

Očekává se, že zpráva výboru EP pro životní prostředí bude přijata na červnovém plenárním zasedání, což by poslancům umožnilo zahájit jednání s vládami jednotlivých členských států EU.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je pondělí 29. května 2023

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď