Dveře k zákazníkům otevírá unikátní výrobek, říká šéf strategie Jihostroje

foto Hynek Walner, ředitel rozvoje Jihostroj a.s..JPG

Recept na úspěch v oboru? Technicky vynikající produkt a dlouhodobě důvěryhodná firma, říká Hynek Walner, ředitel pro strategii a rozvoj společnosti Jihostroj.

Co jste si odvezli z letošní účasti na prestižní International Airshow ve skotském Farnborough?

V první řadě možnost na jednom místě a v krátké době zrealizovat důležitá jednání, která by jinak bylo nutno pracně a nákladně organizovat po celém světě. Osobně jsem jednal o byznysu se zástupci našich hlavních amerických partnerů – GE Aviation a Parker Aerospace. O technických novinkách si můžete přečíst na webu nebo v tisku, ale například viceprezidenta vašeho dlouhodobého zákazníka na internetu nenajdete.

Jakých mezinárodních akcí se pravidelně účastníte a proč?

V leteckém oboru jsou to pravidelně ob jeden rok Paris Airshow, Farnborough Airshow pro „velké letectví“, Aero Frierichshafen a Oshkosh Airshow pro General Aviation, MAKS Moskva, a dále specializované obchodní mise účelově organizované Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR ve vybraných zemích. Na jedné adrese se tam dají otevřít dveře u řady zákazníků.

V tomto roce si připomínáme 100 let diplomatických a byznysových vztahů s USA. Vy na tomto trhu jste, jak se vám povedlo do zámoří proniknout?

Na americký trh se Jihostroj dostal ve druhé polovině devadesátých let. V té době si americké firmy uvědomily, že po uvolnění politických podmínek a ekonomických změnách je střední Evropa nejenom vhodným teritoriem pro investice, ale existuje tam slušná dodavatelská základna. Zároveň české firmy včetně Jihostroje intenzivně hledaly nové trhy po rozpadu těch dřívějších, takže dobrá konstelace.

Je americký trh svobodomyslnější, avšak o to náročnější?

V letectví platí, že produkt musí být technicky vynikající, a firma musí mít dlouhodobou důvěru, být naprosto férová, a podporovat zákazníka, a neměnit strategii z roku na rok. To vše v Jihostroji naši zákazníci mají. Pokud jde o regulace v letectví, nevidíme rozdíl mezi Evropou a USA. Spíše Evropa je poněkud byrokratičtější.

Století letos slaví také celý tuzemský letecký průmysl, jak vidíte jeho budoucnost? Kde jsou podle vás příležitosti ve světě?

Vizí je mít sofistikovaný, konkurenceschopný komplexní letecký obor (výzkum, vývoj, výroba, podpora zákazníků, školství), s vlastními výrobky, a zapojený do velkých mezinárodních programů. Faktorů pro udržení, respektive pro posílení naší pozice je mnoho, ale myslím si, že všechny Česká republika doposud má, jen si to musíme dobře uvědomit a pečovat o ně. Také se umět dobře prodat, nemáme důvod ke skepsi, můžeme mít ve světě zdravé sebevědomí z toho, co jsme v zemi v letectví dokázali udržet, rozvinout a vyrábět.

Jsme zemí vzdělaných, technicky nadaných a pracovitých lidí. Umíme vyvíjet a vyrábět složité výrobky s vysokou přidanou hodnotou, včetně finálních výrobků. Je nutné udržovat a dále rozvíjet odborné, technicky orientované školství všech stupňů a odborný výzkum. Česko nemůže stavět svou průmyslovou politiku na tom, že budeme utopeni někde hluboko v dodavatelském řetězci, a marže a zisky se budou realizovat za hranicemi. Jsem velmi rád, že stát již nepodporuje bezuzdně téměř jakoukoliv zahraniční investici v zájmu tvorby pracovních míst, ale přemýšlí, doufejme, i nad oborovou strukturou, stabilitou, a tvorbou přidané hodnoty, která zůstane v zemi.

Co by se tedy podporovat mělo?

Já nevidím smysl v podpoře montovny, která zaměstná zahraniční agenturní pracovníky, nechá odplynout zisk do mateřské společnosti, a po pěti letech se odstěhuje za levnější pracovní silou a dalšími pobídkami. Pro letectví je důležitá je i integrace do velkých mezinárodních leteckých programů, jako je např. Clean Sky. Musíme si velice dobře uvědomit, že v letectví i jinde existuje určité specializované know-how nebo schopnost vyvinout a vyrábět unikátní výrobek pouze v několika málo firmách v celé Evropě nebo na světě, a tohoto faktu se naučit dobře využívat, je to pak klíč, který otvírá dveře k bonitním globálním zákazníkům. Nemá příliš cenu vyrábět to, co umí stovky nebo tisíce firem na světě.

Jste současně členem představenstva Asociace leteckých výrobců ČR, jak se vaše aktivity doplňují?

Doplňují. Velmi to souvisí s předchozí otázkou. Jsou věci, které si firma umí zařídit sama, a na které prostě potřebuje synergii s větším celkem, například při podpoře vstupu na komplikované trhy, jakými jsou např. Rusko nebo asijské země. Také přispívá v komunikaci s vládou, v letectví je státní podpora nutná. U komponent je to méně znát, ale třeba letadlo bez podpory a propagace domácí země prodáte ve světě mnohem obtížněji.

Proč je dobré být v Asociaci, potažmo v jejím vedení?

Protože Asociace je tzv. „voice of industry“ a je rovnocenným partnerem státu, jeho agentur, evropských institucí, partnerských asociací. Na některé aktivity je firma prostě malým hráčem, i když může mít tisíce zaměstnanců. Obdobné letecké asociace fungují ve všech evropských zemích, a tvoří pak evropskou asociaci ASD, což je zastřešující orgán na celoevropské úrovni, který je velmi slyšet ve vysokých evropských strukturách, které výrazně určují politický, legislativní a ekonomický vývoj celého oboru na desítky let dopředu. To politici a „policy makers“, aniž by naslouchali tomuto „voice of industry“, prostě dělat nemohou, jinak by to dopadlo asi nedobře.

V Jihostroji pracujete 30 let, zažil jste mnohé, kde byste chtěl firmu vidět za pár let?

Zůstal bych u rozvoje toho, nad čím desítky let pracujeme: udržet Jihostroj kompetentním a výkonným výrobcem vlastních výrobků se silnou pozicí v mezinárodních programech, kde budou pracovat lidé, kteří se rádi podílí na tvorbě něčeho nového.

 

Profil firmy

Jihostroj a.s. jde o proexportně orientovanou firmu se zaměřením na členské státy EU (především Německo) a na USA. V posledním desetiletí sílí zájem o ruský trh. Historie společnosti se začala psát krátce po skončení první světové války, základní směry výrobního zaměření a nosné technické obory společnosti byly vytvořeny před více než 80lety. Současný název Jihostroj  je používán od roku 1953. Dnešní Jihostroj se sídlem ve Velešíně vznikl po roce 1990, hlavními výrobními obory jsou nadále hydraulické prvky pro průmysl vozidel, letecký obor zahrnuje i nadále palivové řídicí systémy pro letecké motory a pomocné energetické jednotky letadel nejrůznějších kategorií – konkrétně jde o regulátory a čerpadla paliva. Dále se zde vyvíjejí a vyrábějí systémy regulace vrtule pro pístové i turbínové motory a rozsáhlý sortiment tzv. drakových přístrojů letadel, jako jsou čerpadla, ventily a filtry pro konkrétní zákazníky.

Víte, že:

• Jihostroj vyrábí leteckou techniku nepřetržitě už více než 82 roků (od r.1936 až do současnosti)

• Jihostroj je výrobcem palivových systémů pro všechny typy leteckých motorů (pístové, turbovrtulové, proudové)

• produkce Jihostroje v oboru systémů regulace vrtule pro malé turbovrtulové a pístové letecké motory je jednou z největších na světě

• letecké výrobky Jihostroje jsou provozovány ve všech světadílech

Fakta a čísla

• rozdělení obratu dle divizí: 69 % hydraulika, 25 % letectví, 6 % infrastruktura

• růst tržeb za rok 2017 o 9,5 % ve srovnání s rokem 2016

• počet zaměstnanců 467

• export v roce 2017 tvořil více než 63 % z tržeb za hydraulickou a leteckou divizi

 

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je úterý 21. května 2019

Očekáváme v 3:00 10°C

Celá předpověď