Doporučení z Panelu 1

foto Účastníci závěrečného jednání panelu č. 1 evropských občanů na Konferenci o budoucnosti Evropy. Sešli se na konci února v irském Dublinu.

Konference o budoucnosti Evropy jde do finále. Skončily debaty v panelech občanů, zasedla plenární zasedání. Ta projednala doporučení, která rozebíráme v tomto speciálu. Závěrečné slovo má mít plénum na konci dubna. Příspěvky vložené na futureu.europa.eu po 20. únoru budou vyhodnoceny po 9. květnu.

Fotogalerie

Panel "Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace“ se zabývá budoucností ekonomiky Evropské unie a pracovních míst, zejména po pandemii. Velkou pozornost věnuje souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti.

Podněty a připomínky, jež z tohoto panevropského panelu vzešly, byly rozděleny do čtyř oblastí: Práce v Evropě, Ekonomika pro budoucnost, Spravedlivá společnost, Učení se v Evropě a Etická a bezpečná digitální transformace. Tyto byly rozděleny do několika podoblastí. Zároveň byla vypracována jiná doporučení, jež panel zvážil, ale nepřijal.

Práce v Evropě

Panel evropských občanů číslo 1 doporučuje zavést minimální mzdu, aby byla zajištěna podobná kvalita života ve všech členských státech. V zájmu mladých lidí se vyslovil pro harmonizaci úrovně různých vzdělávacích programů včetně příležitosti vysoce kvalitních stáží pro středoškoláky. EU má zavést nebo posílit právní předpisy, které upravují tzv. inteligentní práci, tedy práci na dálku ( z domova nebo z jiného místa připojeného on-line). Pobídky mohou být finanční nebo reputační. Unie se žádá, aby zaručila všem občanům EU právo na odbornou přípravu v digitální oblasti.

Ekonomika pro budoucnost

Občané apelují na unii, aby vytvořila příležitosti pro různé subjekty (univerzity, korporace, výzkumné ústavy) i investování do výzkumu a vývoje zaměřené na nové materiály a inovativní využití těch současných. Je třeba, aby EU výrazně zvýšila svůj podíl energie z udržitelných zdrojů. Cílem je větší rozmanitost zdrojů, snížení nákladů na elektřinu, vytvoření nových pracovních míst, vědecký rozvoj inovativních technik a vyšší kvalita elektrické infrastruktury. Na podporu ekologičtějších výrobních postupů mají být uvolněny dotace nebo jiné způsoby motivace. Přestat má používání plastových obalů.

Pro celou Evropu mají platit stejná fiskální pravidla, jež mají členským státům ponechat volnost při stanovování vlastních daňových pravidel a předcházet daňovým únikům.

Dostupnější vzdělávání má dát lidem možnost, aby získali povědomí o životním prostředí a jeho spojitosti se zdravím každého člověka.

Zaveden by měl být snadno pochopitelný systém označování spotřebních výrobků a výživových přípravků.

Infrastruktura má být majetkem státu, aby se předešlo vzniku monopolů v oblasti telekomunikací a internetových služeb.

Spravedlivá společnost

Podporovány by měly být sociální politiky a rovnost práv, které jsou harmonizovány v celé EU a zohledňují dohodnuté požadavky a předpisy na celém území. Podporu si zaslouží výzkum v sociální oblasti a zdravotnictví včetně poskytování odpovídajících finančních prostředků.

EU má mít silnější pravomoci v oblasti sociálních politik s cílem stanovit minimální pravidla a důchodové dávky. Penzijní věk musí být založen na kategorizaci povolání, aby lidé s duševně a fyzicky náročnými profesemi mohli odejít do důchodu dříve.

Je v zájmu EU zvýšit porodnost a zajistit potřebnou péči o děti. Starší osoby mají mít právo na sociální a zdravotní péči jak doma, tak v pečovatelských domech.

Žádoucí je cílený přístup k důstojnému bydlení. Ve všech členských státech by měla platit stejná rodinná práva zahrnující sňatek a adopci.

Větší důraz má být položen na rovnoprávnost mužů a žen, na povědomí o sportu a možnosti jeho provozování, přičemž sportovní aktivita by měla zahrnuta do existujících politik v podobě podpory sporu na základě lékařem předepsaných cvičení a stanovení doby pro výkon sportu v pracovní době.

Učení se v Evropě

Panel doporučuje podporovat mnohojazyčnost od útlého věku, kýžený je stupeň C1 ve druhém aktivním jazyce EU.

Unie má dbát na zvyšování povědomí o úskalích internetu a digitalizace, stát se tak má zavedením povinného předmětu na základní škole.

Nové technologie by měly být přístupnější pro starší generaci, například formou kurzů. Vzniknout má platforma, na níž budou k dispozici výukové materiály o změnách klimatu, udržitelnosti a ekologii.

Výměnné programy mají být samozřejmostí pro všechny věkové skupiny, členské státy, úrovně vzdělání a osoby s odlišnými finančními možnostmi.

Přijata by měla být certifikovaná minimální úroveň vzdělání v základních předmětech od základních škol. Jedním z hlavních předmětů se má stát výuka angličtiny.

Etická a bezpečná digitální transformace

EU má mít více pravomocí k řešení problému nezákonného obsahu a kybernetické kriminality. Přispět k tomu by mohlo navýšení finančních prostředků, lidských zdrojů, zajištění podobných trestů a rychlé a účinné vymáhání práva.

Záhodno je investovat do vysoce kvalitních a inovativních digitálních infrastruktur ve snaze zajistit Evropě autonomii a zabránit její závislosti na jiných zemích nebo soukromých společnostech.

Za nutnou označuje panel podporu vzdělávání v oblasti falešných zpráv, dezinformací a bezpečnosti na internetu.

Vzniknout by mohla celoevropská agentura, jež by jasně definovala, co je rušivé chování a vytvořila mechanismy, umožňují lidem nevyužívat údaje zejména od třetích stran. Lépe se má pracovat s nástrojem GDPR.

Příště: Doporučení z Panelu 2 "Evropská demokracie / Hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost“

Celé doporučení zde

Panel č. 1

Panel s názvem "Silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost / Vzdělávání, kultura, mládež a sport / Digitální transformace” se zabývá budoucností naší ekonomiky a pracovních míst, zejména po pandemii, přičemž věnuje náležitou pozornost souvisejícím otázkám sociální spravedlnosti. Panel se rovněž zabývá příležitostmi a výzvami spojenými s digitální transformací – jedním z největších projednávaných témat, která jsou zaměřena na budoucnost. Dále se věnuje budoucímu vývoji Evropy v oblasti mládeže, sportu, kultury a vzdělávání.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 19:00 1°C

Celá předpověď