Díky sociální inovaci má 50 rodin bez domova stabilní bydlení, říká docentka Gojová

foto Alice Gojová

Koncept sociálních inovací je součástí moderního pojetí sociální politiky. „Sociální inovace mohou často přinášet také ekonomické přínosy,“ říká docentka Alice Gojová z Ostravské univerzity, která patří mezi přední odbornice na tuto problematiku, v rozhovoru pro Projekt Lidé lidem. Myslí si však, že sociální inovace nemáme jen redukovat na jejich finanční výhody, protože pak neuvidíme jejich zásadnější společenské přínosy.

„Sociální inovace“ patří v současné době mezi často používané pojmy. Co si pod nimi můžeme představit?

Sociální inovace je o originálním řešení problému či tématu, které zůstává běžně dostupnými způsoby „neosloveno“. Sociální inovace jsou postaveny na kapacitách, často vznikají díky spolupráci několika různých aktérů či institucí, včetně aktivního zapojení znevýhodněných skupin obyvatel. Nastavení sociální inovace vyžaduje na počátku zpravidla enormní úsilí a „dřinu“ všech zapojených. To že se „dílo vydařilo“ pak poznáme podle toho, že inovace pokračuje ve svém fungování (často již bez nutnosti vynaložení tak velké energie) a rozšiřuje se dál.

Mohou technické inovace podpořit sociální inovace?

Na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity, kde působím, se snažíme rozvíjet inovativní přístupy v oblasti sociálního začleňování a v poslední době k tomu využíváme také mezioborovou a mezisektorovou spolupráci. Příkladem jsou projekty realizované za podpory programu Éta Technologické agentury ČR, který podporuje spolupráci sociálních a technických oborů v aplikovaném a experimentálním výzkumu. Jedná se konkrétně o spolupráci sociálních vědců s matematiky, informatiky a architekty, která by měla přinést zlepšení kvality života neformálních pečujících, lidí v bytové nouzi a lidí žijících v sociálně vyloučených lokalitách.

Jaký je přínos sociálních inovací pro společnost? Můžeme hovořit i o ekonomických přínosech?

Ano, sociální inovace mohou často přinášet také ekonomické přínosy, nejčastěji ekonomické úspory. Podívejme se třeba na projekt zabydlení rodin s dětmi (Rapid Re-Housing), který byl v loňském roce oceněn rakouskou nadací Unruhe prvním místem v prestižní soutěži o sociální inovace. Cost benefit analýza realizovaná v rámci evaluace projektu například ukázala, že zabydlení rodin bez domova do stabilního obecního bydlení uspořilo z veřejných rozpočtů již v prvním roce fungování v průměru 163 990 Kč na rodinu. Děti trávily také více času ve své rodině a méně času v náhradní rodinné péči. Projekt tak za 12 měsíců „ušetřil“ 130 měsíců pobytu dětí v náhradní rodinné péči.

Z pohledu sociálních věd/sociální práce však vidím ve spojování „sociálna“ s ekonomickou stránkou věci také určité riziko. Hodnoty, jakými jsou například posílení komunity, sociální spravedlnost nebo kvalita života nejsou vyčíslitelné. Pokud bychom sociální inovace redukovali jen na ekonomickou přínosnost, hrozí, že nebudeme schopni vidět další, často pro společnost zásadnější přínosy.

Můžete uvést příklady úspěšně realizovaných sociálních inovací v regionu?

Již jsem zmiňovala projekt Rapid Re-Housing v Brně, na jehož pilotování jsme se jako Ostravská univerzita podíleli. Díky projektu získalo 50 rodin (včetně 118 dětí), původně bez domova, stabilní bydlení. Pokud bychom chtěli zůstat u sociálních inovací v Ostravě, tak ocenění za sociální inovace získala například nezisková organizace Vzájemné soužití s projektem policejních buněk, prostřednictvím kterých měl být posílen vztah obyvatel a policie ve vyloučených lokalitách. Dále také kampaň Noc venku, kterou jsme iniciovali jako Fakulta sociálních studií, společně se Sdružením azylových domů. Cílem kampaně bylo vyjádřit podporu lidem bez domova a zviditelnit téma pouličního bezdomovectví pomocí demonstrativního přenocování veřejnosti jednu noc venku, na ulici. Inovace se rozšířila z Ostravy i do dalších měst České republiky a každoročně probíhá již od roku 2012.

Fakulta sociálních studií se v rámci sociálních inovací podílí také na evaluaci jejich dopadů. Pro Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhodnocujeme  dopady pilotáže poskytnutí sociálního bydlení za střešního podpory MPSV v 16 obcích České republiky (více než 450 podpořených domácností). Metodicky podporujeme evaluaci projektu organizace Zahrada 2000 z Jeseníku, která poskytuje sociální bydlení pro osoby s duševním onemocněním. Dalším příkladem je evaluace inovace v oblasti aktivní politiky zaměstnanosti, kterou realizuje družstvo BEC (Business and Emplyoment Co-operative) Šumperka.  Fakulta se nyní ve spolupráci s BEC také podílí na realizaci Roma Business Campu, který je určen zejména pro osoby ze sociálně vyloučených lokalit, které mají zájem začít podnikat. To jsou jen příklady. Myslím, že na severu Moravy se toho začíná rozvíjet mnoho zajímavého.

Jak hodnotíte soudržnost a solidaritu české společnosti ve srovnání s jinými evropskými zeměmi?

Nechci příliš srovnávat. Chci jen zdůraznit, že jedním z efektů sociálních inovací je vzájemná spolupráce a náhled témat a životních situací z jiných perspektiv. Jejich výsledkem pak může být růst soudržnosti a solidarity.

Tento měsíc se zúčastníte studijní cesty do Velké Británie, kde se budete mimo jiné seznamovat s fungujícími sociálními podniky. Do jaké míry může být Velká Británie pro sociální podnikání u nás inspirací?

Studijní zahraniční cestu považuji za velký zdroj inspirace. Vždyť i Noc venku či Rapid Re-Housing jsou inovace, které k nám přišly ze zahraničí, konkrétně právě z Velké Británie a USA. Vždy je ale potřeba zvážit lokální kontext a nepodcenit místní reálie. Každá sociální inovace by měla být ukotvena v místě, ve kterém realizaci zvažujeme. I při samotné implementaci bychom měli neustále reflektovat, zda a jak je potřeba inovaci adaptovat či proměnit, abychom zajistili její přínosnost, a také budoucí udržitelnost a rozšíření.
Pracuji na vzdělávací a výzkumné instituci. Doufám, že si přivezu i nápady, jak vést studentky a studenty ke schopnosti sociální inovace podporovat a rozvíjet.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

15°C

Dnes je sobota 15. května 2021

Očekáváme v 13:00 15°C

Celá předpověď