ČNB zahájila proces k odnětí bankovní licence Sberbank CZ

foto Uzavřená pobočka banky Sberbank v pražské Lazarské ulici na snímku z 28. února 2022.

Praha/Vídeň - Česká národní banka dnes zahájila kroky k odnětí bankovní licence Sberbank CZ, která má vazby na Rusko. Důvodem je zhoršení situace banky v souvislosti s odlivem vkladů po napadení Ukrajiny Ruskem. V souvislosti s tím ČNB vydala předběžné opatření, kterým bance zamezila nakládání s aktivy a pasivy, včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů. Banka o tom informovala v tiskové zprávě. ČNB dnes zároveň uvedla, že jde o izolovaný problém způsobený externími, geopolitickými faktory a že český finanční sektor je stabilní, silný a zdravý.

"Tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci...Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv," uvedla centrální banka.

Vklady klientů bank, včetně Sberbank, jsou ze zákona pojištěny do 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) pro jednoho vkladatele u jedné banky nebo družstevní záložny.

"Likviditní krize Sberbank CZ byla způsobena externím, geopolitickým vývojem. Jedná se tak o izolovaný a specifický problém banky, která není významná z hlediska tuzemského bankovního sektoru. Ten tak i nadále zůstává jedním z nejrobustnějších a nejstabilnějších v Evropě," uvedl guvernér ČNB Jiří Rusnok.

"Vklady klientů jsou v bezpečí,“ souhlasil prezident České bankovní asociace Tomáš Salomon. Členské banky si podle něj uvědomují závažnost situace pro postižené klienty. Proto jsou v případě splácení jejich závazků připraveny jednat individuálně.

Situaci ve Sberbank CZ projednala bankovní rada ČNB na svém mimořádném jednání 27. února. "Postup vůči Sberbank CZ probíhá v rámci tzv. režimu řešení krize, který se zabývá situací bank v selhání a navrhuje řešení, jež minimalizuje dopady na ekonomiku a finanční systém. Bankovní rada vzala na vědomí, že Sberbank CZ selhává a nelze předpokládat, že by toto selhání mohlo být v přiměřené lhůtě odvráceno jinými opatřeními," uvedla ČNB. Podle ní lze předpokládat, že zvolené řešení nebude mít dopad na stabilitu českého finančního sektoru.

Ve čtvrtek a v pátek se před některými pobočkami banky tvořily fronty lidí, kteří chtěli zrušit služby nebo žádali informace o fungování banky. Následně v pátek ve 14:00 banka pobočky uzavřela, u některých sledovali situaci na žádost personálu policisté a strážníci. Zároveň některé české firmy kvůli ruské invazi na Ukrajinu vyhlásily bojkot služeb banky.

Hlavním akcionářem Sberbank CZ je ve Vídni sídlící Sberbank Europe, dceřiná společnost největšího ruského bankovního domu Sberbank Russia. Jejím padesátiprocentním vlastníkem s jedním hlasovacím právem navíc je ministerstvo financí Ruské federace. Zbytek vlastní investoři, banka se obchoduje na burze. Sberbank CZ reguluje a dozoruje Česká národní banka. V Česku působí od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 25 poboček a asi 120.000 klientů. Evropská centrální banka již dříve dnes oznámila, že Sberbank Europe, což je evropská divize ruské Sberbank, je podle evropských regulačních orgánů v úpadku anebo jí úpadek hrozí.

ČNB dále informovala, že výplatu náhrad vkladů bude organizovat Garanční systém finančního trhu prostřednictvím finanční instituce, kterou určí. Garanční systém musí spustit výplatu do sedmi pracovních dnů od dne, kdy obdrží písemné oznámení České národní banky o neschopnosti banky v krizi dostát závazkům vůči klientům. Podle informací ČNB disponuje nyní Garanční systém finančního trhu 35 miliardami korun pro výplatu vkladů podléhajících pojištění.

"Garanční systém finančního trhu je připraven zahájit výplatu náhrad pojištěných vkladů podle zákona do výše 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu korun) na jednoho klienta, jakmile obdrží příslušné oznámení České národní banky," uvedla k řešení situace ve Sberbank CZ výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová. Systém má podle ní dostatek peněz k uspokojení všech oprávněných nároků na výplatu náhrad vkladů.

V ČR působí podle aktuálních dat ČNB 44 bank a poboček zahraničních bank, včetně Sberbank CZ.

Úřady zastavily výplatu dávek lidem do Sberbank, chtějí jiný účet

Úřady práce a Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) žádají své klienty s účtem u Sberbank, aby jim nahlásili jiné konto či adresu pro doručení penzí, rodičovské a dávek. Výplatu jim nyní pozastavily. Údaje je možné poskytnout i on-line. Uvedlo to ministerstvo práce na svém webu. Sberbank, která má vazby na Rusko, uzavřela pobočky. Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) ráno oznámil, že jeho úřad problém s výplatami dávek a penzí řeší. Podle Exekutorské komory ČR se problémy Sberbank dotknou i exekučních řízení.

"Úřady práce v současné době evidují zhruba dvě desítky tisíc svých klientů, kteří mají účet u Sberbank. Podobně ČSSZ, která vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění, eviduje nižší desítky tisíc svých klientů, kteří u této banky mají účet," uvedlo tiskové oddělení ministerstva. Upozornilo,, že klienti se mohou obrátit na příslušnou okresní sociální správu či pobočku úřadu práce a změnit způsob výplaty, a to i on-line. Oznámí jiný účet, nebo adresu pro zaslání peněz poukázkou. ČSSZ dočasně nebude vyžadovat potvrzení jiné banky o vlastnictví konta, lidé ho doloží dodatečně. Úřad práce osloví své klienty, kteří mu údaje včas nenahlásí. "Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně," uvedlo tiskové oddělení.

Úřady práce vyplácejí vedle rodičovských příspěvků a podpor v nezaměstnanosti i přídavky na děti, porodné, pohřebné, příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvek na živobytí, mimořádnou okamžitou pomoc i náhradní výživné. Posílají také příspěvky na péči. mobilitu či pomůcky lidem s postižením a seniorům. Sociální správa pak poskytuje vedle starobních, invalidních a pozůstalostních penzí také ošetřovné, nemocenskou či otcovskou.

Klienti Sberbank začali kvůli konfliktu na Ukrajině minulý týden své peníze vybírat a účty rušit. Tvořily se fronty. Banka pak v pátek odpoledne své pobočky uzavřela, zastavila internetové bankovnictví a omezila karetní transakce. Česká národní banka dnes oznámila, že zahájila kroky k odebrání bankovního povolení. Bance zakázala nakládat s aktivy a pasivy včetně poskytování nových úvěrů a přijímání vkladů.

Podle exekutorské komory se problém banky může dotknout také dlužníků, zaměstnavatelů i dalších osob, které dělají srážky z výdělků na splácení. "Doporučujeme vyčkat s platbou a obrátit se na dotyčného soudního exekutora se žádostí o sdělení aktuálních platebních údajů," sdělila dnes ČTK komora v tiskové zprávě. Podle ní exekutoři, kteří měli účty u Sberbank, zakládají či již založili účty u jiných bank. Zároveň se snaží, aby všechny dotčené o problému a nových bankovních spojeních informovali. "Tato upozornění mohou kvůli značné urgenci být zasílána i neformální cestou (např. formou sms nebo e-mailu). V této souvislosti současně žádáme o obezřetnost a ověření takto neformálně sdělených nových čísel účtů také v seznamu soudních exekutorů," uvedla komora.

Klienti Sberbank CZ by si měli podle expertů otevřít účet v jiné bance

Klienti Sberbank CZ, která má vazby na Rusko a jež v pátek uzavřela své pobočky v ČR, by si měli podle expertů otevřít účet v jiné bance. O své vklady se bát nemusejí, protože ty jsou ze zákona pojištěny. Hypotéky by měli splácet dál. Sberbank Europe, mateřská společnost Sberbank CZ je podle evropských regulačních úřadů v úpadku nebo jí úpadek hrozí. Zhoršila se jí likvidita vlivem ruské invaze na Ukrajinu.

"V prvé řadě je pro klienty naprosto nezbytné otevřít si účet v jiné bance a tam přesměrovat všechny své příjmy a odtamtud následně platit své závazky. Hradit závazky je přitom stěžejní, neboť zdaleka ne všichni dodavatelé se ptají, co stojí za vaší platební neschopností. I když v tomto případě předpokládám mnohem větší shovívavost dodavatelů, i tak je důležité ještě před prodlením kontaktovat dodavatele a komunikovat s nimi o vzniklé situaci," řekl ČTK šéfredaktor portálu Poradci-sobě.cz Petr Zámečník.

"Na osudu hypoték ani odebrání licence nic zásadního nemění. Klient splácející hypotéku by ji měl splácet dál, protože banka bude po odebrání licence spravována nuceným správcem," sdělila ČTK Česká bankovní asociace. Lze podle ní předpokládat, že při likvidaci banky nucený správce pohledávky u hypoték následně prodá jiné bance a proces bude pokračovat dál.

Poslední kolo sankcí přes víkend dramaticky změnilo situaci, uvedl analytik Cyrrusu Tomáš Pfeiler. Zatímco ještě před víkendem se jevily šance na úpadek jako velmi nízké, víkendové sankce se podle něj ukázaly skutečným "gamechangerem". Ruská mateřská firma Sberbank bude zřejmě sama bojovat s nedostatkem cizoměnové likvidity a sanování evropských operací pro ni nemusí být v těchto extrémních momentech prioritou, dodal.

"Situace okolo Sberbank je pro klienty určitě nepříjemná. Nicméně bych nepropadal panice, vklady do ekvivalentu 100.000 eur (asi 2,5 milionu Kč) jsou pojištěné," doplnil Daniel Horňák ze společnosti Patron GO. Od rozhodného dne, kdy ČNB oznámí platební neschopnosti finanční instituce, začne výplata z garančního fondu do sedmi pracovních dní. "Takže podle mého názoru to bude velmi brzy. Znovu se potvrzuje pravidlo, že pokud mám peníze v bance, měl bych je mít diverzifikované alespoň do dvou finančních institucí," podotkl.

Peníze na účtech Sberbank CZ jsou nyní zablokované. Nefungují karty, pobočky jsou zavřené. Nedostatek peněz v důsledku blokace na účtech Sberbank CZ lze podle Zámečníka vyřešit i úvěrem od jiné banky. Jde o dočasnou krizovou situaci, a pokud není k dispozici jiný zdroj peněz, tak je v takovém případě úvěr namístě. Ve větší nejistotě jsou klienti s úvěry, zejména s hypotékami. Sberbank CZ za rok 2021 poskytla jen málo přes 2000 hypoték. Její tržní podíl podle objemu úvěrů dosáhl 1,36 procenta, ale i tak v ní je spousta klientů, kteří nevědí, co s nimi bude, poznamenal.

Hlavním akcionářem Sberbank CZ je ve Vídni sídlící Sberbank Europe, dceřiná společnost největšího ruského bankovního domu Sberbank Russia. Jejím padesátiprocentním vlastníkem s jedním hlasovacím právem navíc je ministerstvo financí Ruské federace. Zbytek vlastní investoři, banka se obchoduje na burze. Sberbank CZ reguluje a dozoruje Česká národní banka. V Česku působí od roku 1993, do roku 2013 fungovala pod jménem Volksbank. Má 25 poboček a asi 120.000 klientů.

ECB: Evropské divizi ruské Sberbank hrozí krach kvůli odlivu vkladů

Společnost Sberbank Europe, což je evropská divize ruského finančního ústavu Sberbank, je v úpadku nebo jí úpadek hrozí. Totéž se týká jejích součástí v Chorvatsku a ve Slovinsku. V tiskové zprávě to dnes uvedla Evropská centrální banka (ECB), podle které se Sberbank Europe nyní potýká s výrazně horší likviditou kvůli dopadům sankcí v důsledku ruské invaze na Ukrajinu.

Sberbank Europe sídlí v Rakousku a tamní úřad pro finanční trhy na ni uvalil moratorium, uvedla agentura Bloomberg. Pobočky v zemích Evropské unie i mimo ni se zavírají nebo fungují v omezeném režimu. Týká se to i České republiky.

ECB přijala opatření vůči Sberbank Europe a jejím chorvatským a slovinským dceřiným společnostem, když zjistila, že banka pravděpodobně nebude v blízké budoucnosti schopna splácet závazky. Sberbank Europe měla podle svých internetových stránek na konci roku 2020 aktiva v objemu 12,9 miliardy eur (zhruba 323 miliard Kč).

Evropská divize Sberbank a její dceřiné společnosti zaznamenaly citelný odliv vkladů kvůli dopadům geopolitického napětí, uvedla ECB k situaci Sberbank. "To vedlo ke zhoršení její likvidní pozice. A v rámci bankovní unie neexistují žádná dostupná opatření s reálnou možností tuto pozici na úrovni skupiny a v jednotlivých dceřiných společnostech obnovit," dodala.

Slovinské a chorvatské pobočky Sberbank v reakci na silný nápor klientů z minulého týdne buď přechodně uzavřely, nebo omezily výběr hotovosti. V Chorvatsku si klienti banky budou moci v následujících dvou dnech vybrat maximálně zhruba 1000 eur (asi 25.000 Kč) za den. Ve Slovinsku budou pobočky uzavřeny na další dva dny a pak budou výběry omezeny na 400 eur za den, uvedla agentura AP.

Sberbank Europe má dceřiné společnosti také v České republice, Maďarsku, Srbsku a Bosně, které nespadají pod jurisdikci ECB. Peníze klientů jsou v Evropské unii - včetně Slovinska, Chorvatska, České republiky a Maďarska - chráněny až do výše 100.000 eur (zhruba 2,5 milionu Kč) na vkladatele. V Srbsku a Bosně bankovní regulátoři garantují až 50.000, respektive 25.000 uložených eur.

Maďarská centrální banka nařídila maďarským pobočkám Sberbank dva dny volna. Po tuto dobu budou zákazníci moci používat své kreditní karty, ale nebudou moci přijímat prostředky na svůj účet.

V Srbsku, které se nepřipojilo k západním sankcím proti svému ruskému spojenci, centrální banka uvedla, že vývoj kolem likvidity Sberbank monitoruje. Slíbila přitom, že v případě problémů zakročí. V Bosně agentura centrálního bankovnictví uvedla, že přebírá pobočku Sberbank, aby chránila zájmy nervózních klientů.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 21:00 0°C

Celá předpověď