Parneři S.A.W.E.R. a zahrady: hlavní atrakci vyvinulo a přiveze ČVUT

foto V létě 2019 spustili vědci z ČVUT UCEEB zkušební provoz systému v poušti Sweihan ve Spojených arabských emirátech. Během testování si ověřili, že S.A.W.E.R. dokáže získávat vodu ze vzduchu v reálném pouštním prostředí.

Unikátní systém S.A.W.E.R., který dokáže získávat vodu z horkého a suchého pouštního vzduchu, je dílem týmu Univerzitního centra energeticky efektivních budov. Prototyp se osvědčil v poušti Sweihan, výkonně verze se stane součástí budovy českého národního pavilonu v Dubaji. “Komerční uplatnitelnost výzkumu a vývoje by měla být cílem každého výzkumníka,” připomíná tajemník UCEEB Jakub Dytrich.

Vizualizace českého národního pavilonu. Střešní kapiláry jsou součástí systému S.A.W.E.R.České vysoké učení technické, konkrétně Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (UCEEB), představí na Všeobecné světové výstavě v Dubaji systém S.A.W.E.R. Tento unikát, který umí získávat vodu z horkého a suchého pouštního vzduchu (více viz v boxu níže), bude součástí pavilonu. “Dále budeme prezentovat i menší lidskou silou přenositelné řešení ve velikosti něčeho co uveze pick up (to již máme také připraveno, ale řešíme ještě vylepšení). Zároveň připravujeme ještě jedno řešení, které půjde ještě o velikostní řád dál,” naznačuje tajemník UCEEB Jakub Dytrich.

Od účasti na odložené výstavě EXPO 2020 si škola slibuje především propagaci pro tuto akci speciálně vytvořeného S.A.W.E.R.u. “Je produktem našeho výzkumu a vývoje a hlavně zvyšuje možnosti jeho komerčního uplatnění. Vždyť komerční uplatnitelnost výzkumu a vývoje by měla být cílem každého výzkumníka, proto jsme byli zřízeni,” zdůrazňuje Dytrich.

Tato šance je pro UCEEB důležitá právě v době, kdy se středisko podle vlastního vyjádření “protlouká”. “Jsme sice součástí vysoké školy, a tudíž i veřejného sektoru, ale naše centrum je bytostně závislé na spolupráci s průmyslovými partnery. Ty koronavirus těžce zasáhl a přes ně pak zasáhl i nás,” vysvětluje Dytrich.

Tajemník UCEEB Jakub DytrichUniverzitní centrum energeticky efektivních budov vzniklo v roce 2012 jako samostatný vysokoškolský ústav ČVUT v Praze. Sdružuje špičkové akademiky ze čtyř fakult Českého vysokého učení technického Fakulty Stavební, Strojní, Elektrotechnické a Biomedicínského inženýrství, kteří se společně zabývají udržitelnými budovami.

Klade si za cíl přirozeně sladit vědce z oborů, které mají k energeticky úsporným budovám blízko, a řešit problematiku komplexně. “V projektu S.A.W.E.R. řešíme na objednávku kanceláře generálního komisaře trochu jiné téma, a to vodu. I výrobou vody ze vzduchu se však zabýváme udržitelně a s maximálním s ohledem na trvalou udržitelnost,” shrnuje tajemník Dytrich.

Autonomní jednotka na solární energii dá až 500 litrů vody denně

S.A.W.E.R. je využíván jako dvojstupňový systém. Díky tomuto může  získat daleko více vody kon-denzací z horkého vzduchu.Systém S.A.W.E.R. (Solar Air Water Earth Resource) dokáže i v extrémně suchém a horkém klimatu získat vodu, kterou je možné použít pro lidskou spotřebu, napájení hospodářských zvířat nebo pro zavlažování rostlin.

Je využíván jako dvojstupňový systém. V první fázi se použije desikant – materiál, jenž na svůj povrch váže vodní páru adsorpcí. Ten venkovnímu vzduchu odebere vodní obsah a zadrží ho na svém povrchu.

Zároveň se do systému nasaje další venkovní vzduch se svým přirozeným obsahem vodní páry, který se nejdříve ohřeje na tak vysokou teplotu, aby bylo možné z povrchu desikantu vodní páru uvolnit, a tím pouštní vzduch navlhčit. Na chladič tak přichází výrazně vlhčí vzduch než z pouště. Díky tomu lze chladičem získat daleko více vody kondenzací ze vzduchu.

Typová jednotka S.A.W.E.R. vyprodukuje v autonomním provozu průměrně 100 litrů vody denně. Pokud je zařízení napojeno na síť, produkce je zhruba dvojnásobná.

Typová jednotka S.A.W.E.R. využívá celkový průtok venkovního vzduchu 2000 m3/h a v prostředí pouště vyprodukuje průměrně 100 litrů vody denně.S myšlenkou vzniku systému S.A.W.E.R. přišel v únoru 2017 generální komisaře české účasti Jiří F. Potužník. Odborný vývoj a realizaci technologie převzal na podzim 2017 tým Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT vedený Tomášem Matuškou. Patenty a licenční práva k zařízení proto patří této výzkumné instituci.

V létě 2019 spustili vědci z ČVUT UCEEB zkušební provoz systému v poušti Sweihan ve SAE. Systém testovali šest měsíců. Poznatky získané během zkušebního provozu byly využity při výrobě výkonnějšího zařízení s produkční kapacitou 500 litrů vody denně. Tato verze systému S.A.W.E.R. byla v únoru 2020 vypravena na cestu z buštěhradských laboratoří ČVUT UCEEB do Dubaje, kde se stane součástí národního pavilonu.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je sobota 30. září 2023

Očekáváme v 21:00 12°C

Celá předpověď