Cenu předsedy RVVI za propagaci vědy obdržel Jaroslav Petr

foto Premiér Andrej Babiš (vlevo) udělil 29. října 2018 v Praze Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesoru Jaroslavu Petrovi (vpravo). Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Petr vědu popularizuje od počátku 90. let 20. století.

Praha - Premiér Andrej Babiš dnes udělil Cenu předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) za popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací profesoru Jaroslavu Petrovi. Laureátem se stal za biologické a zemědělské vědy. Petr vědu popularizuje od počátku 90. let.

"Radu vnímám nejen jako vrcholný orgán české vědy. Jsou tam významné osobnosti, odborníci a lidé, kteří pro mne po lidské stránce mnoho znamenají. Neobyčejně si ocenění vážím," řekl Petr. "Zároveň jsem ale v rozpacích, protože dostávám prestižní ocenění za něco, v čem jsem skutečně amatér. Velmi rád popularizuji vědu, ale kdyby mi v tom spousta dalších lidí nepomáhala, nikdy bych to takhle dělat nemohl," dodal.

Popularizátoři jsou podle něj posedlí vyprávěním příběhů. "Možná nemáme bujnou fantazii na to, abychom si příběhy vymýšleli, takže nemůžeme psát román či filmový scénář scénář. Uvědomujeme si ale, že věda píše úžasné příběhy a nám popularizátorům je dává hotové," řekl.

"Pokud chceme vnímání vědy posílit u veřejnosti, je třeba, abychom o ní dokázali srozumitelně, nadšeně, ale také jednoduše komunikovat i mimo odbornou obec. Často se v zaujetí pro věc soustředíme jen na hodnocení výsledků, tvorbu dostateční finanční podpory výzkumu či jeho inovativního uplatnění v praxi. Propagace vědy zůstává často opomíjena. Cena je důkazem, že chceme i na národní úrovni propagátory ohodnotit a docenit," řekl premiér Babiš, který je zároveň předsedou RVVI.

Petr vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Praze, nynější Českou zemědělskou univerzitu. Zabývá se biotechnologiemi a reprodukcí hospodářských zvířat ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi. "Pan profesor letos oslavil kulaté narozeniny, podobně jako republika. Ne sice tolik, ale dovršil 60 let. Celý život pracuje jako reprodukční biolog a genetik. Reprodukční biologie je zajímavý obor, který spojuje mnoho dalších oborů. Stýká se tam molekulární biologie, fyziologie, patofyziologie, genetika a další," řekl první místopředseda RVVI Petr Dvořák. Petr také přednáší na několika univerzitách.

Propagaci a popularizaci vědy se věnuje či věnoval v Českém rozhlasu, Lidových novinách, Respektu, Medical Tribune nebo ve Vesmíru, ve kterém podle Dvořáka publikoval 142 článků.

Je autorem či spoluautorem publikací Nemoc šílených krav hrozí?!, Geneticky modifikované organismy v zemědělství, Klonování. Hrozba, nebo naděje? nebo Aktuální otázky biodiverzity v kontextu udržitelného rozvoje. V současnosti podle RVVI dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů.

Cena předsedy RVVI se uděluje jednou ročně. Určena je podle Babiše významným vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům či cestovatelům. S cenou je spojena odměna 350.000 korun.

Oceněný vědec Petr: Původně jsem myslel, že ze mě bude zootechnik

Profesor Jaroslav Petr původně vědu dělat vůbec nechtěl. Měl představu, že vystuduje zemědělskou univerzitu a bude pracovat jako zootechnik. K biotechnologii a reprodukci hospodářských zvířat, které se věnuje ve Výzkumném ústavu živočišné výroby v Praze-Uhříněvsi, se dostal v podstatě náhodou. Dnes ale převzal od premiéra a předsedy Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI) Andreje Babiše cenu za popularizaci či propagaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

"Za to, že jsem se dostal k vědě, mohu děkovat svému učiteli z prvního ročníku na vysoké škole, profesoru Jílkovi. Vzal si mě do laboratoře, začali jsme spolu bádat, tím mě to chytlo. Ve chvíli, kdy začnete dělat vědu, vytvoříte si těžký návyk a pak už není cesta ven. Měl jsem představu, že vystuduji Vysokou školu zemědělskou, bude ze mě zootechnik a budu velet kravám v kravíně. Nakonec to dopadlo úplně jinak," řekl novinářům poté, co byl oceněn.

Přestože se popularizaci vědy věnuje od 90. let, stále se sám nazývá amatérem. "Většina z nás popularizátorů nejsme profesionálními žurnalisty, jsme v podstatě samouci a amatéři. O to je to větší troufalost, když se do toho pustíme. Dá se říct, že to je přímo drzost, ale snažíme se," poznamenal.

Vědu propaguje či propagoval v Českém rozhlasu, Lidových novinách, Respektu, Medical Tribune nebo ve Vesmíru. "V rozhlase, když je to naživo, je to o nervy. Když je to na záznam, rozhlasoví technici to krásně vyčistí a vypadá to, že člověk mluví jako kniha, přitom zadrhává, vrací se, přeříkává se. Na psaní máte klid, můžete si sednout doma brzy ráno či pozdě večer, uvařit si k tomu kafe, dohledávat si zdroje. Ale člověk také cítí určitou zodpovědnost, když je to napsáno černé na bílém. Věda se strašně rychle vyvíjí, to, co napíšete včera, nemusí být zítra pravda," uvedl Petr.

Kromě toho, že biotechnologii přednáší na několika univerzitách, snaží se o osvětu na středních školách. Podle něj je důležité žákům vysvětlit, co je na vědních oborech zajímavé. "Ve chvíli, kdy my, vědci, jim to můžeme zprostředkovat, vysvětlit jim, že přírodovědecká fakulta není jen zoologie nebo botanika, ale i virologie a další obory, je to dobře. Najednou můžeme získat velmi chytré děti pro tato odvětví. Je důležité, aby středoškolák šel dále studovat to, co ho bude bavit, a aby věděl, co jde studovat. Motivace je důležitá," řekl.

Nejraději popularizuje právě biotechnologii. "Ten obor to potřebuje, protože genové inženýrství většina společnosti nemusí vnímat úplně pozitivně. Je dobré lidem vysvětlit, v čem nám to může pomoci, ale neskrývat ani to, že víme o určitých rizikách a něco děláme, aby nenastala. Na druhou stranu, když se snažím popularizovat mně vzdálenější obory, je to osvěžení," uvedl Petr.

Nyní dokončuje knihu o smyslovém vnímání v živočišné říši, jejíž pracovní název je Desatero smyslů. "Máme pět základních smyslů, ale ve skutečnosti jich je mnohem víc, protože třeba zvířata vnímají magnetické pole, mají vnitřní kompas. Možná ho máme taky, ale neuvědomujeme si to. Jsem původním povoláním zemědělec. Když hodnotíme, jak zvířatům je, často se vžíváme do jejich role lidskými smysly. To je obrovský omyl. Zvířatům mohou vadit věci, které my ani nevnímáme, nebo obráceně. Nám strašně vadí, že se na nás lidi mačkají v tramvaji, ale jsou zvířata, která tento kontakt vyloženě potřebují a když ho nemají, chřadnou," podotkl.

Cena předsedy RVVI se uděluje jednou ročně. Určena je podle Babiše významným vědeckým pracovníkům, ale také novinářům, učitelům, podnikatelům či cestovatelům. S cenou je spojena odměna 350.000 korun.

Reklama
Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je čtvrtek 18. července 2019

Očekáváme v 5:00 15°C

Celá předpověď