Byly nebo nebyly chomutovské exekuce legální?

foto Fronta na výdej sociálních dávek v Chomutově, kam 23. února v kontextu nestandartního postupu města z minulého týdne přicestovaly k monitoringu tisková mluvčí ministra pro lidská práva a národnostní menšiny Lejla Abbasová a vedoucí sekretariátu Rady pro lidská práva Lucie Otáhalová.

Nedávné (únorové) exekuce v severočeském městě Chomutově, namířené zejména proti tamním nepřizpůsobivým občanům, závislým na sociálních dávkách, vzbudily pozornost sdělovacích prostředků; k věci se vyjadřovali lidé povolaní a kvalifikovaní na straně jedné, stejně jako diletanti na straně druhé; jak osoby na exekucích zúčastněné, jejich vykonavatelé, tak nezúčastněné, nezávislí právníci nebo samozvaní ochránci práv; osoby povinné (dlužníci) i osoby oprávněné (věřitelé); představitelé místní - městské samosprávy, ministr spravedlnosti, veřejný ochránce práv – tzv. ombudsman resp. jeho kancelář, ministr vlády bez portfeje zabývající se lidskými právy a mnozí další.

Autor tohoto vyjádření - na rozdíl od mnohých z těch, kteří chomutovský případ komentovali – nezaujme zcela jednoznačné stanovisko k otázce, zda předmětné exekuce byly nebo nebyly legální. Seriózní odpověď nelze dát bez nastudování potřebných podkladů, kupř. spisového materiálu, bez individuálního posouzení každého jednotlivého případu, bez vědomí toho, o jaké šlo sociální dávky, bez znalosti nařízené a zvolené formy exekuce (výkonu pravomocného a vykonatelného soudního nebo úředního – správního rozhodnutí), povahy exekucí uspokojovaných pohledávek a dalšího, nadto autoritativně může tuto otázku zodpovědět jedině soud. A proto ve sdělovacích prostředcích prezentovaná stanoviska nelze brát příliš vážně, tím spíše pak stanoviska, která byla uveřejněna bezprostředně poté, co se události staly.

Pro nalezení správné odpovědi bude zřejmě klíčové posouzení vzájemného vztahu ust. § 322 odst. 2 písm. d) občanského soudního řádu o tom, že z výkonu rozhodnutí jsou vyloučeny hotové peníze do částky 1.000 Kč, a ust. § 317 odst. 2 občanského soudního řádu specifikujícího okruh určitých peněžitých sociálních dávek, které nepodléhají výkonu rozhodnutí. Domnívám se, že zabavené peněžní prostředky lze posoudit jako hotovost, která plně podléhá exekuci s výjimkou hotových peněz do částky 1.000 Kč, ačkoliv zřejmě šlo nebo mohlo jít prostředky pocházející ze sociálních dávek výkonu rozhodnutí nepodléhajících.

Bez nároku na správnost odpovědi a s přihlédnutím k omezenému množství podkladů se proto přikláním k tomu, že, jakkoliv tvrdě na povinné dopadla a hmotné nouzi je vystavila, exekuce byla provedena v souladu s právním řádem ČR.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

22°C

Dnes je pátek 2. června 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď