Budoucnost Evropy: první rozprava o návrzích konference

foto Ve Štrasburku se konalo páté plenární zasedání Konference o budoucnosti Evropy

Konference o budoucnosti Evropy je v závěrečné fázi poté, co se minulý víkend uskutečnila výměna názorů o předběžných návrzích konference k jednotlivým projednávaným tématům.

Plenární zasedání a devět pracovních skupin začalo pracovat na konečných návrzích konference na zasedání, které se konalo 25. - 26. března v Evropském parlamentu ve Štrasburku s možností dálkové účasti.

Předběžné návrhy, které připravili předsedové a mluvčí občanů za pomoci společného sekretariátu, projednali všichni členové pléna: občané, poslanci Evropského parlamentu, poslanci vnitrostátních parlamentů, zástupci Rady EU, Evropské komise, sociální partneři, občanská společnost a zástupci místních a regionálních orgánů. Tyto návrhy vycházely především z doporučení evropských panelových diskusí občanů a vnitrostátních panelových diskusí občanů, z návrhů shromážděných prostřednictvím vícejazyčné digitální platformy a z příspěvků z debat na plenárních zasedáních a zasedáních pracovních skupin.

Záznamy ze zasedání pracovní skupiny jsou k dispozici v multimediálním centru europarlamentu. Sledujte rozpravy z plenárního zasedání na následujících odkazech:

- prezentace národních akcí, příspěvky zúčastněných stran

- silnější ekonomika, sociální spravedlnost a zaměstnanost; mládež, vzdělávání a kultura; digitální transformace

- evropská demokracie; hodnoty a práva, právní stát a bezpečnost

- změna klimatu a životní prostředí; zdraví

- EU ve světě; migrace

Při představování práce pracovních skupin Evropského parlamentu poslanci EP zdůraznili, že i ty nejambicióznější návrhy občanů je třeba brát vážně, a zavázali se, že budou hájit cennou práci, kterou evropští občané v rámci procesu konference vykonali. V souladu s doporučeními občanů řada poslanců EP vyzvala k posílení evropských politik v oblastech, jako je zdravotnictví, zahraniční politika, mládež, vzdělávání a kultura. Podle některých poslanců EP musí být Evropa ambicióznější a převzít vedoucí úlohu v oblasti digitálního propojení. Podle dalších by měla podporovat své malé a střední podniky.

Většina poslanců zdůraznila, že silnější Evropská unie je také schopna lépe odpovědět na válku na Ukrajině. Někteří označili ruskou invazi za zlomový okamžik pro budoucnost Evropy, jiní apelovali na to, aby byla EU v budoucnu lépe vyzbrojena proti krizím.

Příští plenární zasedání je naplánováno na 8.-9. dubna ve Štrasburku, kde pracovní skupiny představí své konsolidované návrhy. Očekává se, že plenární zasedání předloží konečné návrhy na základě konsensu výkonné radě koncem dubna, aby mohla být závěrečná zpráva předána předsedům orgánů EU 9. května ve Štrasburku.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2022 ČTK

Reklama

4°C

Dnes je čtvrtek 8. prosince 2022

Očekáváme v 17:00 2°C

Celá předpověď