BIS varuje před aktivitou zpravodajců Číny a Ruska v ČR

foto Ilustrační foto - Ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka.

Praha - Čínské zpravodajské služby loni využívaly českou otevřenost k čínským investicím, uvedla ve své výroční zprávě za rok 2019 Bezpečnostní informační služba (BIS). Snaze omezit činnost ruských špionů v ČR brání podle BIS rozdíl ve velikosti diplomatických misí. Počet ruských zpravodajců v Česku zůstává konstantní. BIS ve zprávě dále informuje o dvou loňských případech, kdy hackeři pronikli do sítí zastupitelských úřadů ČR v zahraničí. Rozvědka také uvedla, že má informace o smrti dalšího člověka z Česka ve válečné oblasti na Blízkém východě, celkem jich tak má být pět.

BIS: Zpravodajci využívají otevřenost ČR k čínským investicím  

Čínské zpravodajské služby v loňském roce využívaly otevřenosti českého prostředí k nabídce čínských investic, uvedla ve zprávě BIS. Intenzita čínských zpravodajských aktivit v Česku podle kontrarozvědky nezaostává za ruskými. Rusko však usiluje o destabilizaci a rozklad svých protihráčů, zato čínským cílem je, aby ostatní národy uznaly legitimitu čínských zájmů a přiznaly zemi respekt.

Čínské zpravodajské služby loni při své činnosti využívaly tradiční krytí jako diplomaté, novináři či akademici, ale i moderní zpravodajské metody, píše BIS. "Zajímaly se o rozličné obory a využívaly otevřenosti českého prostředí k nabídce čínských investic," stojí ve výroční zprávě. Čínští zpravodajci se podle kontrarozvědky loni také intenzivně angažovali v české akademické sféře.

Zájem čínských zpravodajců cílil podle BIS na technologická témata, vojenství, bezpečnost, infrastrukturní projekty, zdravotnictví, ekonomiku, životní prostředí, ale i témata mezinárodní i domácí politiky. "Na území ČR byli v roce 2019 aktivní zejména příslušníci civilní rozvědky MSS a vojenské rozvědky MID. Stranická organizace Oddělení pro mezinárodní styky Ústředního výboru Komunistické strany Číny v českém prostředí na jedné straně navazovala oficiální styky, na straně druhé k plnění svých cílů využívala metod zpravodajské práce," uvádí BIS.

Číňané se v Česku pokoušeli ovlivňovat veřejné mínění, šířit propagandu a budovat pozitivní obraz Číny prostřednictvím otevřeného i skrytého ovlivňování mediálního obsahu, dodává kontrarozvědka. "Šíření pozitivních článků o Číně mělo za cíl nejen budovat čínským aktivitám nakloněné prostředí a otevírat dveře pro čínskou expanzi, současně ale mělo působit i na čínské čtenáře, jelikož texty bývaly otiskovány v čínských periodikách a prezentovány jako názor českých zavedených médií, potažmo jako stanovisko celé ČR," dodává BIS.

Kontrarozvědka píše, že čínští zpravodajští důstojníci oslovují své cíle nejčastěji v Číně či třetí zemi. Pozvání na školení a konference hrazené čínskou stranou, nabídky na výměnu studentů a vědeckých pracovníků tak mohou sloužit k oslovení akademiků. "Pokud nedojde přímo ke zpravodajskému oslovení, může ČLR zahrnout účast na rozličných platformách spolupráce do svého propagandistického narativu, anebo alespoň využít závazků, které za čínské pohostinství vzniknou," dodává BIS.

Intenzita čínských zpravodajských aktivit podle BIS nezaostává za ruskými. Aktivity těchto dvou zemí monitorovala loni BIS prioritně, věnovala se ale všem zpravodajským službám, které v Česku působí proti zájmům země. Zmiňuje například monitorování vietnamské činnosti či zájem o íránskou činnost v rámci boje proti terorismu.

BIS: Omezení ruských špionů brání velikost diplomatické mise 

Účinné omezení činnosti příslušníků ruských tajných služeb v Česku je mimořádně obtížné kvůli dlouhodobě velkému rozdílu ve velikosti diplomatických misí ČR a Ruska v druhé zemi. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS). Počty příslušníků ruských zpravodajských služeb s diplomatickým krytím zůstávají v ČR již několik let relativně stabilní, píše česká kontrarozvědka.

BIS uvedla, že v předchozích letech registrovala snahu ruského ministerstva zahraničních věcí a civilní rozvědky ovládnout dění v ruskojazyčné komunitě v Česku, zejména skrz podporu prokremelské části diaspory. "V roce 2019 ruská státní moc na tomto poli utlumila činnost," píše česká kontrarozvědka. Přechod od státem kontrolovaných či řízených aktivit k živelné nátlakové činnosti zapadá podle BIS do vzorců ruských nekonvenčních praktik.

BIS v posledních letech opakovaně upozorňovala, že naddimenzovaná velikost ruské ambasády v Česku je dlouhodobým bezpečnostním problémem a vystavuje české občany hrozbě, že budou čelit kontaktu se zpravodajci. Stejně jako před rokem v aktuální zprávě zmiňuje, že v Česku vyvíjeli loni činnost příslušníci a spolupracovníci všech ruských zpravodajských služeb. Počet zpravodajců s diplomatickým krytím zůstává v ČR již několik let relativně stabilní, dodává kontrarozvědka.

Účinně omezit činnost ruských zpravodajců v Česku bylo loni i nadále "mimořádně obtížné" z důvodu dlouhodobé disproporce ve velikosti diplomatických misí ČR a Ruska, konstatuje BIS. "Aktivity důstojníků pracujících pod diplomatickým krytím v rámci ruské diplomatické mise se přirozeně zaměřovaly především na prosazování ruských zahraničně-politických zájmů, na zajišťování pozitivního obrazu Ruska v ČR a na propagaci názorů a postojů Kremlu," uvádí BIS.

Rusko podle BIS v roce 2019 začalo sázet na živelnou nátlakovou činnost. V takovém případě podle BIS dá představitel ruské státní moci najevo, co si přeje. "A proxy (zástupní) aktéři mimo struktury ruské státní moci následně z vlastní iniciativy vykonají aktivity v souladu s předpokládanou vůlí či přáním ruské státní moci. Zásadním psychologickým prvkem je v těchto situacích kolektivní přesvědčení proxy aktérů, že je třeba 'něco dělat'," uvádí BIS. Tento postup považuje BIS za rizikový. "A to zvláště, pokud by se počet takových iniciativních aktérů, jak z řad ruskojazyčné komunity, tak z řad českých občanů, v budoucnosti zvyšoval," píše.

Podle BIS se loni oproti předchozímu roku nijak zásadně nezměnilo spektrum činnosti proruských aktivistů v Česku. Označuje tak prorusky smýšlející osoby, které "svými aktivitami vědomě či nevědomě přímo napomáhají cizí moci". "Proruští aktivisté stále intenzivně a systematicky vystupovali proti politickému uspořádání ČR a členství v EU a NATO. Témata, která ve veřejném prostoru nastolovali a šířili, se i nadále významně překrývala s agendou prosazovanou Ruskem," píše BIS.

V druhé polovině roku 2019 byl hlavním tématem prokremelského spektra aktivistů boj proti záměru vedení Prahy 6 odstranit sochu sovětského maršála Ivana Koněva. "Do akcí, které následovaly po zakrytí sochy plachtou a kritice vedení Prahy 6 ze strany ruského velvyslanectví, se zapojilo široké spektrum aktivistů, kteří události využili k vlastní propagaci," uvádí BIS. Socha maršála, který se podílel na osvobození Prahy od nacistů, ale i na krvavém potlačení protikomunistického povstání v Maďarsku v roce 1956, stála v Praze od roku 1980 a byla odstraněna letos v dubnu.

BIS: Loni byly odhaleny kyberútoky na zastupitelské úřady i MZV 

V loňském roce byly odhaleny dva případy, kdy hackeři pronikli do sítě zastupitelských úřadů České republiky v zahraničí. Při vyšetřování dřívějšího útoku na ministerstvo zahraničních věcí pak byl nalezen i malware připisovaný kyberšpionážní skupině spojované se státním aktérem. Ve výroční zprávě za rok 2019 to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba (BIS).

Kontrarozvědka před rokem uvedla, že v roce 2018 vyšetřovala napadení neutajované sítě ministerstva zahraničí pravděpodobně ruskými aktéry. "V průběhu roku byla odhalena pokračující kompromitace zmíněné sítě i malwarem připisovaným kyberšpionážní skupině jiného státního aktéra," stojí ve výroční zprávě v kapitole "ruské a čínské kyberšpionážní aktivity".

Kyberútoky státních aktérů se nevyhnuly ani zastupitelským úřadům ČR v zahraničí. "V roce 2019 byly odhaleny dva případy jejich kompromitace," uvádí BIS.

Kontrarozvědka se loni podle své výroční zprávy podílela i na prověřování informační infrastruktury jedné z českých diplomatických misí při mezinárodní organizaci. "Nejméně jedno zařízení bylo na konci roku 2018 kompromitováno v rámci intenzivní celosvětové vlny útoků kyberšpionážní kampaně cizího státního aktéra, s vysokou pravděpodobností opět Ruské federace," stojí ve zprávě.

Za nakažením bylo podle BIS otevření textového dokumentu v příloze útočného phishingového e-mailu. "Podrobná analýza ukázala, že kompromitované zařízení bylo již v předchozích letech napadeno i malwarem spojovaným s kyberšpionážní skupinou jiného státního aktéra.

"Nemyslím si, že by české instituce byly v oblasti IT bezpečnosti amatéry. Právě naopak. Klíčovým je povědomí řadových uživatelů a jejich schopnost správně fungovat v on-line prostředí. Lidé, kteří pracují s e-mailem by měli znát zásady bezpečného fungování v kybernetickém prostoru. Klasickým problémovým příkladem je třeba klikání na podezřelé přílohy nebo linky. Kybernetická bezpečnost je otázkou osvěty a vzdělávání se. Phishingové útoky jsou spolu s dalšími hackerskými útoky typickými projevy současné kriminality, která se přesouvá z off-line prostředí do online světa. Jedinou opravdu účinnou obranou proti těmto útokům jsou osvěta, školení a vzdělávání," uvedl ředitel IDC-softwarehouse Karel Diviš.

BIS připomněla i sofistikovaný pokus o kyberšpionáž zaměřenou na firemní produkty výrobce antivirových programů Avast. Firma loni oznámila, že na odvrácení útoku spolupracovala s policií a BIS. "V září 2019 získala BIS informaci o průniku pravděpodobně čínské kyberšpionážní skupiny do infrastruktury antivirové společnosti Avast. Na základě podnětu BIS začala firma extenzivně auditovat celou svou vnitřní síť a odhalila závažnou kompromitaci," píše kontrarozvědka. Podle BIS to umožnilo Avastu přijmout rozsáhlá opatření a ochránit data uživatelů.

Nejčastějším způsobem útoků ze strany státních aktérů jsou podle BIS phishingové e-maily, které obsahují nebezpečnou přílohu. "Tímto způsobem se útočníci snažili o doručení škodlivého kódu do zařízení uživatele bez jeho významného přičinění. V jednom případě bylo zaznamenáno také využití skrytého prvku přímo v samotném těle phishingového e-mailu, jehož cílem bylo stažení škodlivého kódu z odkazu, který nebyl pro uživatele viditelný," dodává BIS.

"V případě cílených útoků se lze setkat s nákazou několika různými typy škodlivého kódu za cílem ovládnutí IT služeb dotčeného. Posledním krokem bývají obvykle kryptoviry, které pomohou zamaskovat předchozí aktivity," dodal Petr Loužecký ze společnosti Algotech.

BIS má informace o smrti dalšího člověka z ČR na Blízkém východě 

Ve válečných oblastech na Blízkém východě zemřeli dosud čtyři lidé, kteří se tam mezi lety 2012 až 2017 vypravili bojovat z České republiky. Pokud je pravdivá loňská informace o smrti dalšího z nich, počet zabitých bojovníků se zvýšil na pět, uvedla dnes Bezpečnostní informační služba (BIS) ve výroční zprávě za loňský rok. BIS loni nezískala informace, že by někdo další do válečných zón z ČR odcestoval, nebo se naopak někdo z bojovníků vrátil.

Loni BIS uvedla, že v roce 2018 potvrdila úmrtí jednoho ze zahraničních bojovníků. Tentokrát píše, že v roce 2019 získala informaci o smrti dalšího. "Je-li tato informace pravdivá, jedná se již o pátého zabitého bojovníka, který vycestoval z ČR. Další dva stále na území konfliktu v Sýrii zůstávali, o několika zbylých nezískala BIS aktuální informace," stojí v aktuální zprávě.

Ve výroční zprávě za rok 2017 BIS uvedla, že počet zahraničních bojovníků s vazbou na ČR, kteří se zapojili do bojů na Blízkém východě jako příslušníci teroristických organizací, stoupl na 11. Dva z nich byli čeští občané. Podle zprávy o projevech extremismu v roce 2018, kterou zpracovalo ministerstvo vnitra, eviduje policie takových osob 16, z toho čtyři české občany.

Návrat bojovníků podle BIS dlouhodobě znamená riziko ve vztahu k radikalizaci muslimské komunity. "V roce 2019 však BIS nezískala žádné informace o návratech bojovníků na území ČR a zároveň podle dostupných informací nikdo další z ČR do válečných zón neodcestoval," píše kontrarozvědka.

Loňskou situaci v oblasti terorismu a islamistické radikalizace hodnotí BIS jako klidnou. Nezískala poznatky, že by se území ČR stalo logistickou či ideologickou základnou mezinárodního islamistického terorismu. "V souvislosti s vývojem v zahraničí a stále intenzivněji vnímanou potřebou včasně identifikovat osamělé, samostatně radikalizované aktéry však BIS prověřovala zvýšený počet osob, které byly hodnoceny jako potenciální nositelé teroristického rizika," dodává BIS.

Ve srovnání s rokem 2018 zaznamenala BIS úbytek otevřeného sympatizování s tzv. Islámským státem mezi sunnitskými muslimy, uvedla. "Hlavní příčinou byla územní porážka islamistického chalífátu a s tím spojená ztráta jeho atraktivity," stojí ve výroční zprávě. BIS dodává, že v roce 2019 nebyly identifikovány osoby představující bezprostřední hrozbu pro bezpečnost ČR.

Hlavní faktory, které mohly podněcovat radikalizaci muslimské komunity v ČR, zůstaly podle BIS stejné jako v předchozích letech. "Byly jimi zejména ideologická propaganda ze zahraničí, trvající islamofobní tendence v části české společnosti a také zahraniční události spojené s islámským světem," uvádí BIS. Za příklad dává útok na mešity v novozélandském Christchurchi.

Loni pokračoval také program pro libyjské veterány, v jehož rámci do českých lázeňských zařízení každoročně na náklady libyjské vlády přijíždějí desítky až stovky lidí. "S ohledem na rizika, která tento program přinášel, byla v rámci meziresortní spolupráce přijata preventivní opatření k včasné detekci rizikových osob mezi potenciálními pacienty a jejich doprovodem," uvádí BIS. I přesto přetrvávalo riziko využití léčebného programu k jiným účelům i riziko vstupu islamistických radikálů do ČR, dodává.

BIS také píše, že věnovala pozornost činnosti íránských zpravodajských služeb, jejichž agresivita v Evropě roste. V roce 2018 připravovala íránská zpravodajská služba MOIS podle BIS pumový útok na konferenci opoziční organizace Lidoví mudžáhedíni ve Francii. "Útok organizoval íránský diplomat působící v Rakousku. BIS v roce 2019 prověřovala dřívější cesty tohoto Íránce do ČR," uvedla. Skupina Lidoví mudžáhedíni bojuje proti íránské republice od jejího vzniku v roce 1979. Íránský režim ji vnímá jako teroristickou.

Opoziční strany ve Sněmovně oceňují práci BIS 

Politici dnes ve Sněmovně většinou ocenili Bezpečnostní informační službu (BIS), která podle opozice odvádí svou práci dobře i pod tlakem Pražského hradu. Kontrarozvědka dnes vydala výroční zprávu za loňský rok. Podle vicepremiérů Jana Hamáčka (ČSSD) i Aleny Schillerové (za ANO) vláda poznatky BIS zohledňuje. Strany se nicméně neshodují, zda by kvůli rizikovosti měli být vyřazeni někteří možní uchazeči o dostavbu jaderných bloků. Zatímco pravice je pro, proti se staví komunisté či hnutí SPD.

Kontrarozvědka ve výroční zprávě hovoří mimo jiné o ruských a čínských zpravodajských aktivitách v ČR či o hrozbě dodavatelů z autoritářských zemí ve strategických energetických a kybernetických projektech. Konkrétní projekty neuvádí, kontext ale směřuje k plánům na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany či k výstavbě mobilní sítě páté generace (5G).

Ministr vnitra Hamáček řekl, že kabinet zprávy tajných služeb pečlivě sleduje a zohledňuje v řadě strategických dokumentů. V případě Dukovan jsou k dispozici stanoviska odborné skupiny. "Spolupráce funguje velice dobře a předpokládám, že v případě 5G sítí bude spolupráce s bezpečnostní komunitou stejně intenzivní," řekl. Ministryně financí Schillerová dodala, že kabinet zprávy BIS bere velmi vážně. "Řešíme je i na Bezpečnostní radě státu, což se bude dít i teď," uvedla.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura řekl, že na jednání o Dukovanech s představiteli vlády před několika měsíci spolu s šéfem strany Petrem Fialou navrhoval vyřazení zájemců z Ruska a Číny. "Je to z mnoha dobrých důvodů. Zpráva BIS to vlastně podporuje. Stejně je rozumné, aby 5G sítě nestavěl v Česku někdo spojený s Čínou," uvedl.

Piráti apelovali na to, aby s poznatky BIS něco především dělali zákonní adresáti jejích zpráv. "Zprávu nelze v tomto podceňovat a mělo by se k ní přihlédnout. Toto jsme diskutovali i na setkání s vládou na začátku července," řekl k tématu Dukovan poslanec Petr Třešňák (Piráti). Od kabinetu však zaznělo, že se nikdo vyřazovat nebude, dodal.

Předseda poslanců KDU-ČSL Jan Bartošek připomněl, že ve Sněmovně je ve třetím čtení zákon o prověřování zahraničních investic, který by podle něj pomohl chránit národní zájmy a know-how. Poděkoval pracovníkům BIS. O tom, že provádí kvalitní práci, svědčí, že prezident Miloš Zeman letos ani popáté nepovýšil šéfa BIS Michala Koudelku do generálské hodnosti, řekl.

Zeman před měsícem Mladé frontě Dnes řekl, že premiérovi Andreji Babišovi (ANO) předloží materiál, kterým své odmítnutí Koudelkova povýšení zdůvodní. Babiš reagoval slovy, že Koudelka podle něj odvádí dobrou práci. "Tyto (výroční zprávy) jsou už jakýmsi každoročním povinným slohovým cvičením bez zásadního významu. Rozhodují výsledky práce, ne prohlášení," napsal dnes ČTK mluvčí Hradu Jiří Ovčáček.

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová řekla, že její strana dlouhodobě vyzývá vládu, aby omezila účast firem z autoritářských zemí při dostavbě v Dukovanech. "BIS chci za její práci poděkovat. Myslím, že si zaslouží naši podporu, protože čelí nebývalým útokům," řekla. Závěry BIS je podle ní třeba brát vážně. Předseda STAN Vít Rakušan ocenil, že se i přes postoj prezidenta a jeho okolí nebojí BIS pojmenovávat věci pravými jmény.

Poslanec KSČM Zdeněk Ondráček míní, že BIS čím dál častěji dělá politická prohlášení. Místopředseda klubu KSČM Leo Luzar dodal, že na světě je málo dodavatelů schopných technologii na jaderné elektrárny dodat. Vyřazení některých adeptů by podle něj počet možných dodavatelů velmi omezilo a vytvořilo tlak na cenu. Je pro otevřené výběrové řízení.

Podobný názor vyslovil místopředseda SPD Radim Fiala. Varoval před škrtáním zájemců z politických důvodů. Podle společnosti ČEZ i Stálého výboru pro jadernou energetiku je možné bezpečnostní otázky řešit i bez vyškrtnutí daných zemí, uvedl.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

20°C

Dnes je čtvrtek 23. září 2021

Očekáváme v 11:00 17°C

Celá předpověď