Plaga: Ústní maturity z češtiny a cizího jazyka budou nepovinné

foto Ministr školství Robert Plaga.

Praha - Letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas. Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který má ČTK k dispozici, a z dnešního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) a ministra školství Roberta Plagy (za ANO).

Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Mimořádný termín pro maturanty, kteří budou při řádném termínu testů v karanténě, bude 7. až 9. července. Období školních maturit nezačne 16. května, jak se předpokládalo, ale bude od 1. června do 23. července. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Premiér od minulého týdne prosazoval možnost takzvané úřední maturity pro všechny. V úterý pak uvedl, že by mohly být tři podoby maturit, a to klasická, lehčí a úřední. Dnes ráno tento nápad označil za nedobrý. Plaga jeho představy o plošné úřední maturitě v pondělí odmítl, proti se postavili i zástupci zaměstnavatelů a vysokých škol.

Kvůli epidemii covidu-19 upravilo ministerstvo podobu maturit už v lednu. Tehdy rozhodlo, že se letos podobně jako loni kvůli epidemii covidu-19 zruší písemné práce z povinné češtiny a cizího jazyka. Na test z jazyků prodloužilo čas ze 75 na 85 minut, z cizího jazyka ze 100 na 110 minut a z matematiky ze dvou hodin na 135 minut. Období pro praktické zkoušky nastavil úřad do 27. srpna a umožnil ředitelům škol změnit formu a hodnocení těchto zkoušek nebo naplánovat praktickou výuku i na letní prázdniny.

S ohledem na aktuální epidemickou situaci a pokračování výuky na dálku jsou podle Plagy ale nutné i další úpravy. Zatímco podle lednového vyjádření měly ústní zkoušky z češtiny a cizího jazyka zůstat povinné, nyní úřad rozhodl o tom, že budou jen dobrovolné. Pokud se jich studenti nezúčastní, nebudou součástí jejich hodnocení na maturitním vysvědčení. Pro všechny zůstane povinná školní část maturity, která se skládá ze dvou až tří předmětů podle oboru.

Ministerstvo zároveň připravilo větší úlevy pro maturanty, kteří kvůli epidemii od 12. října odpracovali alespoň 160 hodin v nemocnicích či sociálních zařízeních. Tito studenti nebudou muset psát ani didaktické testy, které jsou jinak povinné z češtiny a buď matematiky, nebo cizího jazyka. Zájemci je budou moci skládat dobrovolně. I v případě neúspěchu u zkoušek budou automaticky hodnoceni jako "uspěl". Hodnotit se pak budou podle známek z daných předmětů na vysvědčení za druhá pololetí prvního až třetího ročníku a první pololetí čtvrtého ročníku.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72.751 studentů.

Babiš chce přenést téma úředních maturit do sněmovního výboru

Babiš by rád téma úředních maturit přenesl do školského výboru ve Sněmovně. Pro svůj návrh udělovat letos maturitní známky bez zkoušek podle průměru za celé studium nezískal politickou podporu, uvedl po jednání s Plagou. Novinářům řekl, že se debatě o podobě maturit nebrání, pro tento rok už je jejich verze ale konečná.

Babiš o možnosti udělovat úřední maturitu začal mluvit minulý týden. Zdůvodňoval ji situací studentů v době epidemie koronaviru, kdy učí na dálku a někteří pomáhají v nemocnicích nebo sociálních službách. Dnes si premiér posteskl, že jeho návrh nepodpořila žádná z politických stran a nikdo z politiků. "Je důležité, aby podle mého názoru toto téma bylo přeneseno na školský výbor, aby to bylo diskutováno ve Sněmovně, protože je to specifická situace," řekl.

V úterý premiér jako podklad k debatě uvedl, že letošní maturita by mohla být kvůli epidemii klasická pro studenty mířící na vysokou školu, lehčí zejména pro studenty bez zájmu o vysokoškolské studium a úřední pro ty, kteří doloží problémy v distanční výuce. Dnes o tomto svém "teoretickém návrhu" řekl, že není dobrý.

S plošnou úřední maturitou Plaga nesouhlasil. Proti se postavili i zástupci škol, Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR nebo Česká konference rektorů. Babiš úřední maturitu prosazoval jako jednorázovou záležitost.

Podle Plagy by u úřední maturity šlo o bezdůvodnou devalvaci vzdělávání. Ministr řekl, že se debatě o podobě maturit nebrání a je potřeba diskutovat o obsahu státní části i o profilové zkoušce. "Rozhodně je tam prostor pro zlepšení. I přes vývoj situace ale není dobré ponechávat studenty v nejistotě. Tyto úlevy a úpravy, kdy reagujeme na epidemickou situaci, jsou konečné," uvedl ministr. Podotkl, že legislativní změny u maturit by trvaly "extrémně dlouho".

Plaga a ministerstvo školství dnes oznámili, že letošní maturanti nebudou muset skládat ústní maturitní zkoušky z češtiny a cizího jazyka. Rozhodnout se pro ně budou moci dobrovolně. Maturanti, kteří pracují kvůli epidemii covidu-19 v nemocnicích či domovech seniorů, navíc nebudou muset dělat ani státní didaktické testy. Pro ostatní zůstanou povinné, pouze se u nich prodlouží čas.

Všechny pak bude čekat školní maturita ze dvou či tří předmětů včetně případné praktické zkoušky podle oboru. Termín státních maturitních testů se kvůli epidemii covidu-19 posune z 3. až 7. května na 24. až 26. květen. Praktické zkoušky, které měly začít od 1. dubna, se budou moci konat od 19. dubna do 27. srpna.

Termíny přijímacích zkoušek na SŠ se posunou z dubna na květen

Jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory se letos kvůli epidemii covidu-19 opět posunou na pozdější termíny. Na čtyřletých oborech se budou konat 3. a 4. května a na víceletých gymnáziích 5. a 6. května. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který má ČTK k dispozici. Posun termínu potvrdil Plaga. Původně měly být jednotné přijímací zkoušky mezi 12. a 15. dubnem. Loni se kvůli epidemii konaly místo dubna v červnu.

Kvůli epidemii covidu-19 oznámil Plaga už loni na podzim, že jednotné přijímací zkoušky organizované Cermatem z češtiny a matematiky budou letos povinné jen na víceletých gymnáziích. Na čtyřletých oborech se konat nemusí. Ředitelé škol se mohli do konce ledna rozhodnout, zda místo zkoušek organizovaných Cermatem budou dělat jen vlastní školní přijímací zkoušky, případně budou moci přijmout uchazeče bez zkoušek, pokud jejich počet nepřesáhne počet nabízených míst. Většina škol podle zjištění ČTK zůstala u jednotných přijímacích testů.

Podobně jako loni se u jednotných přijímacích zkoušek letos prodlouží čas, a to u testu z češtiny z 60 na 70 minut a v matematice ze 70 na 85 minut. Na rozdíl od minulého roku, kdy měli uchazeči na složení zkoušky jediný pokus, letos zatím ministerstvo počítá s tím, že se budou konat obvyklé dva termíny.

Zájemci mohli podávat přihlášky na střední školy do 1. března. Podle Marka Lehečky z referátu vnějších vztahů Cermatu mohou školy předat údaje o uchazečích do informačního systému Cermatu do poloviny tohoto týdne. Loni se na čtyřleté obory přihlásilo zhruba 69.000 uchazečů a na osmiletá či šestiletá gymnázia kolem 25.000 žáků pátých a sedmých tříd. Většina se hlásila na dvě školy.

Všichni žáci se v současnosti učí na dálku, protože školy jsou kvůli epidemii koronaviru zavřené. Například deváťáci mohli být ve druhém pololetí minulého školního roku ve škole 39 dnů z 97, z toho 22 dnů před uzavřením škol v únoru a na začátku března. Z 91 vyučovacích dnů od září do ledna se pak učili distančně 46 dnů, to znamená přibližně polovinu doby.

Zájemci o obory s talentovou zkouškou mohli v aktuálním školním roce podávat přihlášku do 30. listopadu. Talentové zkoušky do uměleckých oborů se dělaly v lednu, na sportovních gymnáziích jejich období začalo rovněž v lednu a potrvá do konce března.

Závěrečné zkoušky učňů budou podle úprav ohlášených v lednu

Na závěrečných zkouškách učňů se proti úpravám, které ministerstvo školství oznámilo v lednu, nic nezmění. Vyplývá to z materiálu ministerstva školství, který dnes ČTK poskytla mluvčí úřadu Aneta Lednová. Platí tak, že v oborech s výučním listem budou učni skládat zkoušku ze dvou částí místo tří. Pro všechny bude povinná praktická zkouška, která se bude moci konat do konce srpna. Žádné další úpravy ministerstvo nepřipravilo ani pro absolutoria na vyšších odborných školách a konzervatořích, jejichž období se letos rovněž prodlouží od 1. června do 31. srpna.

K závěrečné zkoušce může jít podle úprav ohlášených už letos v lednu podobně jako v případě maturantů každý žák, který úspěšně ukončil první pololetí závěrečného ročníku. Závěrečné zkoušky se budou konat z praktické části, kterou doplní buď písemná, nebo ústní zkouška podle rozhodnutí ředitele školy. Čas na písemnou zkoušku učňů se prodlouží o 30 minut, tedy ze čtyř hodin na 4,5 hodiny.

Ministerstvo ředitelům umožní, aby se praktické vyučování konalo i o prázdninách, aby si žáci mohli doplnit dovednosti, které kvůli měsíce trvající distanční výuce nemohli procvičovat. Zároveň školám doporučilo, aby se od února ve výuce u závěrečných ročníků zaměřily jen na přípravu ke zkouškám. Ostatní předměty u těchto žáků mohou vypustit. Můžou rovněž třeba v červnu uspořádat jen písemnou nebo ústní zkoušku a následně se s žáky přes léto intenzivně věnovat praktickému vyučování tak, aby učni na konci srpna složili i praktickou zkoušku, vyplývá z informací ministerstva.

Případné další snížení počtu zkoušek nebo jejich témat by podle úřadu v případě učebních oborů snížilo úroveň odborného základu ověřovaných dovedností a znalostí, což by vedlo ke snížení minimální úrovně stanovené pro závěrečnou zkoušku, dodal úřad.

V posledním ročníku učebních oborů je podle ministerstva školství kolem 27.000 žáků. Závěrečné zkoušky se konají obvykle od začátku do konce června. Vyšší odborné školy absolvovalo podle ministerstva předloni zhruba 4050 lidí a konzervatoře 347.

Plaga zatím neví, jak a kdy se budou vracet žáci do škol 

Ministr Plaga zatím neví, jak a kdy se budou vracet žáci do škol. Záležet podle něj bude na rozhodnutí epidemiologů, východiskem by mohl být protiepidemický systém PES. Vyšší prioritu by v něm ale nově mělo mít více ročníků prvního stupně základní školy, ne pouze první a druhé třídy. Plaga to dnes novinářům řekl po jednání s premiérem Babišem.

"Jaká budou schémata uvolnění, tak férově říkám, že nevím. Pokud bych měl využít zkušenosti z minulého jara, tak se osvědčily čtrnáctidenní rozestupy (uvolňování)," řekl ministr. Dodal, že konkrétní plán návratu školáků do tříd očekává od epidemiologů. "Budeme se bavit o proveditelnosti. Scénář nemůže určovat ministr školství," míní Plaga.

Očekává, že scénář návratu bude podobný jako loni na jaře. Doplnil, že ministerstvo považuje za hlavní prioritu už od podzimu prezenční výuku prvních a druhých tříd. Dosud také Plaga prosazoval přednostní návrat deváťáků a maturantů, a to kvůli přípravě na jarní přijímací a maturitní zkoušky. Vzhledem k tomu, že se jejich termíny už přiblížily, dal by teď ministr přednost mladším školákům ze třetích, čtvrtých a pátých tříd.

"Pokud se nám tady nachyluje čas tak, že přijímačky a maturity se už blíží, dovolil bych si zvýšit prioritu zbývajících tříd prvního stupně," řekl Plaga. Dodal, že ministerstvo spolu s experty pracuje i na různých modelech, kdy by se žáci rozdělili a ve škole se střídali.

Premiér už dříve uvedl, že systém PES nefunguje. Podle odborníků tato škála nepočítá s mutacemi koronaviru, které se objevují a šíří rychleji. Pro opatření ve školách může být ale podle Plagy systém PES stále dobrým východiskem. Obsahuje jak priority návratu žáků z různých stupňů škol, tak i platná opatření, jako jsou roušky a větrání, řekl. Dodal, že šíření epidemie má bránit i očkování učitelů a pravidelné testování. Podle Plagy v systému PES nyní nemusí odpovídat hodnoty, při kterých se uvolňuje a školáci vracejí do lavic. Nastavit by je měli epidemiologové, dodal Plaga.

Svůj model rozvolňování představila dnes koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci. Podle optimistické verze by se mateřské školy a dětské skupiny, první, druhé a deváté třídy a závěrečné ročníky středních škol mohly otevřít 29. března. O tři týdny později by následovaly zbývající třídy prvního stupně základní školy a za určitých podmínek i základní umělecké školy a vysoké školy. V pondělí 10. května by pak začala rotační výuka na druhém stupni a na středních školách i zkoušky na vysokých školách. Na konci května by společně mohli být ve třídách všichni žáci základních a středních škol. Pokud by se situace vyvíjela hůř, jednotlivé etapy by se oddálily o několik týdnů.

Přehled změn v maturitě:

Předpokládaná podoba maturit od letošního roku podle znění zákona schváleného za bývalé ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) Podoba maturit podle platné novely zákona z minulého roku Úpravy letošních maturit ohlášené kvůli epidemii covidu-19 v lednu Úpravy letošních maturit ohlášené kvůli epidemii covidu-19 v březnu
Společná (státní) část maturit Tři povinné předměty - čeština, matematika a cizí jazyk:- ústní zkouška- didaktický test- sloh Dva povinné předměty - čeština a cizí jazyk, nebo matematika: - didaktický test Dva povinné předměty - čeština a cizí jazyk, nebo matematika:- didaktický test prodloužený v ČJ/CJ o 10 minut a v matematice o 15 minut- mimořádný termín pro nemocné- jeden termín navíc pro žáky s pracovní povinností a dobrovolníky Dva povinné předměty - čeština a cizí jazyk, nebo matematika:- didaktický test prodloužený v ČJ/CJ o 10 minut a v matematice o 15 minut- mimořádný termín pro nemocné- pro žáky s pracovní povinností a dobrovolníky úředně s možností dobrovolného konání
Profilová (školní) část maturit Dva nebo tři předměty podle oboru Český jazyk, cizí jazyk:- ústní zkouška- sloh Dva nebo tři předměty podle oboru Český jazyk, cizí jazyk:- JEN ústní zkouška - BEZ slohu Dva nebo tři předměty podle oboru (u praktické zkoušky možnost jiné formy a prodloužení termínu do 27. srpna) Český jazyk, cizí jazyk:- dobrovolné konání Dva nebo tři předměty podle oboru (u praktické zkoušky možnost jiné formy a prodloužení termínu do 27. srpna)

 

Zdroj: MŠMT

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

5°C

Dnes je sobota 17. dubna 2021

Očekáváme v 17:00 5°C

Celá předpověď