API: Nový program Technologie a aplikace se otevře v příštím roce

foto Generální ředitel Agentury pro podnikání a investice (API) Lukáš Vymětal

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který Agentura pro podnikání a inovace (API) administruje, podpořil od roku 2014 do současnosti téměř deset tisíc projektů. Proplaceno v něm zatím bylo přes 36,5 miliardy korun, konstatuje generální ředitel agentury Lukáš Vymětal.

Největší výzvou bude bezesporu naplnění trendů zelenější Evropy. Mám na mysli vše, co přibylo navíc pod hesla nízkouhlíkové hospodářství a efektivní nakládání s vodou, namátkou například oběhové hospodářství nebo průmyslové hospodaření s vodou.

Jak byste API stručně představil?

Agentura pro podnikání a inovace (API) je implementační agenturou s cílem zprostředkovávat podporu podnikání z finančních prostředků Evropské unie. Vznikla 1. června 2016 vyčleněním Divize strukturálních fondů z agentury CzechInvest. Na samém počátku jednání o vzniku API byl požadavek Evropské komise na to, aby každý subjekt, který hospodaří s veřejnými prostředky ze zdrojů Evropské unie, spadal pod režim zákona o státní službě. 

Vaše agentura je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Jaká přesně je role API? Co znamená, že administrujete dotační programy v rámci OP PIK 2014-2020?

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále OP PIK) je stěžejním programem pro podporu českých podnikatelů a je financován ze strukturálních fondů Evropské unie. Řídícím orgánem OP PIK je ministerstvo průmyslu a obchodu.

API, jako organizace zřízená ministerstvem průmyslu a obchodu, je tímto ministerstvem pověřena k výkonu vybraných činností souvisejících s vypořádáním přijatých žádostí o dotaci. Plníme tedy funkci zprostředkujícího subjektu. My to zkracujeme a říkáme souhrnně administrace. Konkrétně z této pozice vykonáváme například hodnocení projektů z hlediska kritérií přijatelnosti a splnění formálních náležitostí, kontrolu velikosti malých a středních podniků (MSP), kontrolu výběrových řízení dle Pravidel pro výběr dodavatele. Dále zpracováváme a předáváme k proplacení na MPO žádosti o platbu nebo monitorujeme projekty v době realizace a udržitelnosti. V neposlední řadě poskytujeme informační a konzultační servis zájemcům, žadatelům a příjemcům podpory a pořádáme pro ně tematické odborné semináře. 

Budete v novém období administrovat Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2021-2027?

Až do konce roku 2023 budeme ještě administrovat OP PIK. V loňském roce OP PIK vstoupil do své závěrečné fáze, ale díky pravidlu N+3 stále dobíhá jeho administrace. Množství projektů je právě ve fázi realizace. Letos se ještě v OP PIK otevřely pro podnikatele některé výzvy. V září to byla například výzva Digitální podnik v programu ICT a sdílené služby na podporu digitalizace malých a středních podniků. V létě byla v reakci na zásah tornáda na jižní Moravě vyhlášena výzva Pomoc po tornádu v programu Nemovitosti. Zároveň se už připravujeme na administraci OP TAK, v němž se první výzvy pro podnikatele otevřou v příštím roce.  

OP PIK se zaměřuje na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Jak hodnotíte OP PIK jako podporu domácího podnikání?

OP PIK cílí především na projekty malých a středních podnikatelů. Od roku 2014 pomáhá firmám financovat jejich projekty, díky kterým se mohou dále rozvíjet a obstát v silné konkurenci na trhu. Velká část projektů se věnuje inovacím, výzkumu a vývoji a firmy na nich spolupracují s akademickým a výzkumným sektorem. Výsledkem bývají unikátní, pokrokové produkty a technologie, které českým firmám otevírají dveře k úspěchu na světových trzích. Od začátku programového období, tedy od roku 2014 do současnosti, podpořil OP PIK téměř deset tisíc projektů. Proplaceno v něm zatím bylo přes 36,5 miliard korun. Je tedy vidět, že OP PIK jako podpora domácího podnikání slouží velmi dobře. 

Kolik máte zaměstnanců, jakou organizační strukturu?

Aktuálně máme 183 zaměstnanců. Organizační struktura je dostupná zde. V zásadě jde o rozdělení zaměstnanců do tří sekcí a jednoho provozního odboru. 

Kdo a jak se na vás může obracet?

Jsme otevřeni všem zájemcům a žadatelům o dotace z řad podnikatelů. API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky. Zájemci o dotace z OP PIK a v budoucnu i OP TAK mohou konzultovat své projekty právě tam. Informace je možné získat také telefonicky nebo e-mailem dotazem na naši zelenou informační linku 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny poskytované služby jsou zdarma. 

Jaké vidíte největší výzvy a příležitosti z pohledu vaší odbornosti a alokací evropských peněz v novém finančním období?

Největší výzvou bude bezesporu naplnění trendů zelenější Evropy. Mám na mysli vše, co přibylo navíc pod hesla nízkouhlíkové hospodářství a efektivní nakládání s vodou, namátkou například oběhové hospodářství nebo průmyslové hospodaření s vodou. To samozřejmě není zcela nové. I u programů z jejichž názvu nevyplývala úspora energií, či obnovitelné zdroje energií, byly parametry ekologizace sledovány. Výzvou samozřejmě bude i zachování vysokého standardu administrace u již známých a možná i zaběhlých programů se zaměřením na inovační infrastrukturu, digitalizaci a zmíněné programy se zaměřením na úsporu energií a její efektivní přenos. Je to obrovská příležitost pro malé a střední firmy, kdy budou mít naprostou většinu alokovaných zdrojů pro své použití.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

13°C

Dnes je neděle 26. března 2023

Očekáváme v 21:00 5°C

Celá předpověď