Aktuální situace v jazykovém vzdělávání očima James Cook Languages

foto James Cook Languages

Na dopad, jaký má a ještě bude mít aktuální situace související s koronavirovou pandemií, nemohla být žádná společnost dokonale připravena. Nikdo se doposud nesetkal s tak velmi rychlým a plošným nástupem omezení, která ze dne na den zastavila chod téměř všech společností. A stejně jako když se zastaví srdce pacienta, hráli jsme i v tomto případě o čas. Naštěstí nejde o život.

Rychlá reakce

Martin Borl, výkonný ředitel James Cook Languages Okamžitě jsme začali s komunikací směrem k našim lektorům a našim klientům a připravili jsme pro ně alternativu v podobě on-line výuky. Jak pro studenty, tak pro vyučující jsme připravili webové stránky, kde jsme jim představili metodiku on-line výuky i vhodné platformy pro on-line vyučování. V prvním týdnu po zavedení nouzového stavu nám spadl objem výuky na cca 55 % běžného objemu, ale už druhý týden jsme byli na cca 75 %. Velký dík patří jak našim lektorům, kteří byli schopni se okamžitě adaptovat na nové podmínky, tak i našim klientům, kteří umožnili pokračování jazykového vzdělávání i v této alternativní podobě.

Boření mýtů

Za uplynulých 6 týdnů jsme v on-line prostředí odučili více než 28.000 lekcí. A k našemu velkému potěšení více než ¾ studentů jsou s on-line výukou natolik spokojeny, že by v ní rády pokračovaly! Dnešní moderní technologie prokázaly, že jsou naprosto adekvátní alternativou pro face2face výuku. Platformy jako Google Hangouts, Zoom, Teams, Skype for Business, které naši lektoři nejčastěji pro výuku používají, nabízí nejen vysoce kvalitní přenos zvuku a obrazu, ale také například možnost sdílet obrazovku, využít whiteboard, spravovat zapojení jednotlivých studentů, sdílení dokumentů atd. Výuka tak je vysoce interaktivní a některé metodické prvky je dokonce snazší do ní zapojit než při klasické prezenční výuce. Proto jsme připraveni touto formu výuky nabízet našim klientům i nadále po skončení veškerých omezení a představit jim veškerou její přidanou hodnotu.

(Ne)pomoc státu

Přes veškeré úsilí ze strany našich zaměstnanců a lektorů musíme čelit podstatnému výpadku v objemu výuky za období března a dubna, a to cca 25 % z plánovaného obratu. Bohužel státní pomoc je více medializovaná záležitost než skutečná pomoc. Budeme se snažit požádat o náhradu mzdy zaměstnanců, kteří nemohli vykonávat svoji práci v důsledku poklesu poptávky po našich službách. Neustále změny podmínek však vše jen komplikují… Mnohem důležitější je pro nás aktuálně otázka cash flow, protože poskytujeme službu, kdy nejprve dodáváme celý měsíc plnění a až následně probíhá fakturační proces a úhrady ze strany zákazníků. Ty jsou nicméně nyní téměř zcela zastavené - a do toho stát trvá na uhrazení DPH z vystavených faktur, jejichž úhrada je v nedohlednu, a tím naši bilanci cash flow ještě zhoršuje!

Samostatnou kapitolou je pak naprostá informační rozpolcenost státních institucí (ministerstev) ohledně možného znovuzahájení našeho provozu. Soukromé jazykové školy se zaměřením na firemní vzdělávání se totiž nevejdou do žádného ministerského předpisu či tabulky s termínem znovuzahájení provozu. A když už se tam nějaká informace objeví, tak vzápětí přijde z jiného ministerstva informace odlišná...

Nákladové úspory

Jazykové vzdělávání je obor s relativně nízkou ziskovou marží. Proto jsme museli okamžitě na pokles objemu výuky reagovat i snížením nákladů. Bohužel jsme museli sáhnout k úsporám i v oblasti personálních nákladů a s částí týmu se rozloučit. Stejně tak omezujeme náklady na chod kanceláří, marketing či další interní a externí služby. Úsporu jsou však adekvátní snížení objemu realizované výuky a v žádném případě nechceme snížit kvalitu péče o naše zákazníky, případně metodickou podporu našich lektorů.

Výhled

Jak jsem uvedl výše, aktuálně realizujeme cca 75% běžného objemu výuky. Určitá část klientů přechod výuky do on-line prostředí odmítla. Uvidíme však, co se bude dít po skončení nouzového stavu a návratu k běžnému provozu u našich zákazníků. Náš business je závislý na tom, jak se daří našim zákazníků. Přestože je vzdělávání položka, která v rámci úsporných opatření bývá v seznamu finančních manažerů hodně vysoko, pevně věříme, že naši klienti nebudou chtít během dvou měsíců své dlouhodobé investice do rozvoje zaměstnanců zahodit.

Chování trhu

Podstatné bude také celkové chování trhu. James Cook Languages se z pozice lídra trhu s firemním jazykovým vzděláváním snaží dlouhodobě kultivovat celý segment a apelovat na potřebu férového ohodnocení jazykových lektorů. Za posledních několik let došlo v této oblasti k posunu, který je však zásadně ohrožen v případě, že se nepodaří alespoň udržet stávající cenovou hladinu trhu. V roce 2020 jsme se dostali na průměrnou cenu obdobnou, jako byla před krizí v roce 2008 a pro celý segment jazykového vzdělávání by bylo fatální, kdybychom se dostali do stejného propadu jako při minulé krizi. Naopak, James Cook Languages vnímá jako podstatné nastavit si se svými zákazníky nyní nově podmínky spolupráce tak, aby zaručovaly větší stabilitu příjmů lektorů a efektivitu fungování celé firmy v případě rušení výuky.

Jak již bylo uvedeno výše - podstatné bude chování našich zákazníků. Pevně věříme, že společnosti budou ochotny uvolnit zisky z let minulých do provozního kapitálu a podpořit tak nepřerušení spotřeby jak produktů, tak služeb. V opačném případě se můžeme dostat do ještě nebezpečnější spirály ekonomické recese...

Martin Borl, výkonný ředitel James Cook Languages

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

Reklama

5°C

Dnes je sobota 27. listopadu 2021

Očekáváme v 7:00 -2°C

Celá předpověď