Lidé a firmy musí mít k digitálním technologiím důvěru. Je úkolem státu, aby jim ji dal

foto Náměstek irského ministra pro podnikání, obchod a zaměstnanost Dara Calleary

Digitalizace a umělá inteligence jsou velkými příležitostmi, ale zároveň i zdrojem obav. K oběma těmto stránkám chceme přistupovat naprosto otevřeně s vědomím, že jde o nedílné součásti už zahájeného procesu transformace. V rozhovoru pro ČTK Protext to zdůraznil náměstek irského ministra pro podnikání, obchod a zaměstnanost Dara Calleary s přáním, aby šly Irsko a Česko po této cestě společně.

Pracujete na ministerstvu pro podnikání, obchod a zaměstnanost, kde jste náměstkem šéfa rezortu pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci. Co tato agenda zahrnuje?

Dara Calleary, irský náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci  Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanostJsem jedním ze tří náměstků, přičemž mou konkrétní odpovědností je digitální transformace pro zlepšení podnikání zejména malých a střední podniků (SME). Irsko je malá otevřená ekonomika a je silně závislé na obchodu. Spolupracuji s irskými firmami, s vládní agenturou na podporu našeho byznysu v zahraničí Enterprise Ireland a dalšími institucemi napříč systémem, abych se zaměřil na obchod, povzbuzoval ho a pomáhal mu při misích, jako je tato u vás. Máme úžasný příběh, který můžeme vyprávět. Zároveň platí, že podniky musí dodržovat tradiční zákony týkající se registrace společností a další předpisy, to je ta regulace.

Nedávno jsme zveřejnili tzv. Bílou knihu o budoucnosti irského podnikání do roku 2030 a v současné době spouštíme akční plán.

Opakovaně jste zmínil malé a střední podniky, jak důležitou roli hrají v irské ekonomice?

Naprosto zásadní, jsou páteří naší ekonomiky. V SME včetně cestovního ruchu pracuje zhruba milion obyvatel, máme navíc velmi úspěšný sektor přímých zahraničních investic s pracovními příležitostmi pro desítky tisíc lidí. Podpora těchto pracovníků je vládní prioritou. V červenci 2020, uprostřed první vlny pandemie, jsme prosadili důležitá opatření pro podporu podnikání. Navíc se musíme vypořádat s následky brexitu. To vše vyžadovalo a vyžaduje velkou pozornost ze strany kabinetu a zmíněných agentur, jako je Enterprise Ireland. Fungujeme jako široká rodina, od tradičního místního obchůdku až po technologicky velmi vyspělé subjekty.

Digitalizace, která spadá do vaší náplně práce, bývá zmiňována jako nezbytný nástroj pro udržení konkurenceschopnosti firem. Jak jste s ní daleko?

Dara Calleary, irský náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci  Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanostMomentálně mají dvě třetiny irských podniků základní úroveň digitalizace. Náš cíl je, aby tento podíl činil do roku 2030 devadesát procent. Výrazně investujeme do fondu pro digitální transformaci. Vyvíjíme platformu, aby si SME dále mohly osvojovat potřebné digitální schopnosti. Máme národní plán pro širokopásmové připojení, které má velké možnosti. Chceme tuto příležitost, která se odvíjí od 5G, využít na maximum. Jsme pátou digitálně nejvyspělejší ekonomikou v EU, ale rádi bychom se posunuli ještě výše.

Jde o realistický cíl?

Musí být. Máme, jak už bylo řečeno, fond pro digitální transformaci. Slyšíme na požadavky podniků, pokud jde o financování. Pracují na tom vládní agentury, stejně jako místní zastupitelstva, ruku v ruce se svými klienty. Nebudu zastírat, že nemálo firem má z digitalizace strach. Našim úkolem proto také je, abychom tyto obavy rozptylovali a propojovali tyto subjekty s dalšími firmami, které jim mohou jít příkladem. Realita je taková, že pokud naše podniky nedosáhnou žádoucí úrovně digitalizace svého podnikání, tak nepřežijí. Tento proces musí vidět jako příležitost, ne jako hrozbu. Většina velkých společností se už touto cestou vydala a využívají výhod, které z toho plynou.

Z rozborů procesu digitalizace vychází najevo, že existují podniky nebo obory, které jsou dosud digitalizací nedotčeny, a to v důsledku tzv. dvourychlostní digitalizace. Mohou zůstat nedotčeny i nadále?

Myslím, že příležitosti pro využití digitalizace existují všude. Přáli bychom si, abychom mohli za digitalizované považovat od roku 2030 devadesát procent našich firem. Očekáváme, že jak si populace na digitalizaci zvyká, zareagují i ty podniky, jež jsou zatím zdrženlivé. Jistě, pro některé to opravdu nebude možné. Digitálně se transformují obchody, jenže nemůžete mít digitálního instalatéra nebo digitálního elektrikáře. Přesto jsem přesvědčen, že z digitálních procesů může těžit skoro každý.

Jak velké jsou investice do těchto transformací?

Dara Calleary, irský náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci  Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanostMáme fond s 85 miliony eur, určenými na pomoc firmám. Součástí této pomoci je také budování informačního zázemí na bázi webového portálu. Velmi důležitý je v této souvislosti monitoring toho, co se děje. I na něj půjdou finanční prostředky. Podstatné je, aby měly firmy partnera, který se vydá na cestu spolu s nimi. Děláme rovněž roadshow po celém Irsku, která vysvětluje výhody podnikání s akcentem na příležitosti digitálního rozvoje včetně zelené transformace. Zjistili jsme, že na to spousta podniků slyší a že se chtějí učit. Cítí výhody, které se nabízejí, a mají zájem o přístup k podporám.

Necháváte se inspirovat v zahraničí, máte nějaké vzory?

Je to hodně organické. Přebíráme dobré nápady z jiných zemí. V Praze jsem hovořil s některými vašimi představiteli a probírali jsme metody, které používají oni. Ani u vás není o dobré nápady nouze. Snažíme se je přebírat a uplatňovat, abychom se dostali ještě výše, než je naše dvoutřetinová úroveň základní digitalizace firem.

Asi je také nutné přesvědčovat samotné lidi, nejenom vedení podniků, pro které pracují… Je to tak?

Dara Calleary, irský náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci  Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanost Určitě. S digitalizací je spojená kybernetická bezpečnost, a v ní vidí mnozí občané i nadále rizika. Musíme dát našim občanům důvěru v digitální technologie. Pandemie přeměnila mnoho životních situací na bezkontaktní a bezhotovostní úkony. Zároveň však lidé musí mít výběr. Neobhajujeme zcela bezkontaktní a bezhotovostní společnost. Přesto si myslím, že pro obchod je digitalizace vítězství. Podniky mohou být akceschopnější, snížit náklady, zvýšit nabídku udržitelnosti, mají přístup k mnohem širším trhům než dříve. A život samostatně výdělečně činného podnikatele, ať jste v Irsku nebo v Praze, je velmi náročný a stresující. Digitální možnosti, pokud jsou vhodně použity, mohou tyto stresy a tlaky snížit.

Kromě toho, že je Irsko pátou digitálně nejrozvinutější ekonomikou v EU, platí za globálního lídra v umělé inteligenci (AI), za což vděčí investicím do rozvoje a vývoje v akademické a průmyslové sféře. Jaká je provázanost digitalizace a AI?

Absolutní. Jde o nedílné součásti celého procesu vývoje. Před dvěma lety, v červenci 2021, jsme zveřejnili strategii AI – Here for Good. Jmenovali jsme národního pověřence v oblasti umělé inteligence a máme ambici, že do roku 2030 bude využívat umělou inteligenci 75 procent podniků s velkými daty a napojením na cloudy. Loni na podzim jsem uspořádal celoirský Národní seminář mládeže o umělé inteligenci, kde jsme slyšeli její myšlenky, co se týče příležitostí a výzev. Bylo to velmi prospěšné a užitečné. Víme, že z AI mají lidí obavy, a chceme je řešit otevřeným způsobem. Bude do značné míry záležet na tom, jaké prostředí se pro tuto oblast vytvoří v EU a jaká budou přijata příslušná nařízení. Jde o inovace, které přinášejí velké změny, ale zároveň nová témata a výzvy.

Když zmiňujete přání, aby tři čtvrtiny podniků využívaly do roku 2030 výhod AI, co si pod tím představujete?

Dara Calleary, irský náměstek ministra pro podporu obchodu, digitalizaci a regulaci  Ministerstva pro podnikání, obchod a zaměstnanost Po vzoru evropských center pro digitální inovace zřizujeme irské národní centrum pro inovace v oblasti umělé inteligence (National AI Innovation Hub). Toto centrum bude poskytovat poradenství a školení. Zároveň budeme spolupracovat s existujícími agenturami, jako je Enterprise Ireland, či místními centrálami pro podnikání. Jde o to, aby firmy poznaly výhody umělé inteligence pro svou produktivitu a konkurenceschopnost.

Jaký byl vůbec cíl vaší aktuální návštěvy České republiky?

Máme několik klientských společností z Enterprise Ireland, kteří zde podnikají a stojí za setkání. Uvedu například Exergyn a Kingspan. Setkali jsme se se zástupci agentury na podporu podnikání CzechInvest, která navázala partnerství s jednou z našich technologických univerzit, s Munster Technological University. Chceme spolupracovat s českými investory, našimi a vašimi akademiky a obchodními organizacemi. V loňském roce náš vývoz do Česka přesáhl miliardu eur, máme velmi pozitivní oboustranný vztah. Chceme v tomto směru dále růst, a já se sem zajisté zase vrátím.

Jestliže byste chtěl naší ekonomice zanechat dobře míněný vzkaz, jak by zněl?

Pokud chcete růst, pokračujte v pohybu. Irsko má obrovské příležitosti jak pro své společnosti, tak pro vás. Spojení mezi oběma zeměmi je skvělé. Mnoho Čechů strávilo v Irsku nějaký čas od vašeho vstupu do EU. Letošek je pro Iry velmi důležitý rok, protože si připomínají 50 let od našeho vstupu do Evropské unie. Máme důvod bilancovat. Naše země se změnila, a vy jste na stejné cestě. Pokračujte v práci s námi, a já mohu potvrdit, že my zájem máme. Když budeme spolupracovat, budeme se nám dobře dařit. To je moje zpráva.

Kevin Sherry: Enterprise Ireland vytyčuje firmám cestu a pomáhá jim vykročit

Kevin Sherry, náměstek generálního ředitele Enterprise Ireland Digitalizace jako taková nabízí obrovské příležitosti, říká Kevin Sherry, náměstek generálního ředitele agentury Enterprise Ireland. Ta slouží pro podporu irského byznysu v zahraničí. Společnosti, s nimiž tato autorita spolupracuje, jsou dvojího druhu. Ty první přijímají digitální technologie a digitalizaci zcela přirozeně, a Enterprise Ireland se silně angažuje, pokud jde o posilování možností a pozic technologických společností. „Jsme největším seed-investorem v Evropě podle počtu takto provedených obchodů. Dvě třetiny společností, které podporujeme, působí v oblasti technologií a služeb, a jsou tudíž pro digitalizaci ideální. Investujeme do počátečního a rizikového kapitálu, abychom zajistili jeho dostupnost. A jelikož platí, že všechny firmy, s nimiž máme v této fázi co do činění, jsou zaměřené na mezinárodní trhy, platí, že musí od začátku být digitální, aby se na tyto trhy dostaly,“ vysvětluje Sherry.

Enterprise Ireland se snaží komunikovat s co největším možným počtem irských malých a středních firem (v současnosti má skoro 5000 tisíc klientů) a dohodnout s nimi nejvhodnější podporu – finanční, investic do výzkumu a vývoje, hledání partnerů na zahraničních trzích atd. „Naším úkolem je, abychom jim vytyčili cestu a pomohli jim vykročit,“ shrnuje náměstek.

Druhým krokem je, aby se tyto a podobné aktivity podařilo prosadit ve zbývající části společnosti. Tedy tam, kde nejde o oborové zaměření, nýbrž často spíše o výsledný přínos. Jako příklad může posloužit obchodování on-line v maloobchodě, umocněné krizí kolem covidu-19. „Zaměřili jsme se na pomoc velkému počtu maloobchodních organizací při budování jejich on-line schopností, aby mohly pokračovat v rozvoji svého podnikání, a poskytli jsme jim podporu. Momentálně existují dvě podoby jejich byznysu: normální maloobchod tváří v tvář, a druhý je on-line segment, který je nesmírně úspěšný,“ připomíná náměstek.

Kevin Sherry, náměstek generálního ředitele Enterprise Ireland  Aktuálně má Enterprise Ireland po celém světě 40 kanceláří, a slovy jejího náměstka, jde o síť, která je stále digitálnější. „Změnili jsme vlastní organizační obchodní model a mnohem více jsme se zapojili do poskytování služeb elektronickou formou. Jde o reakce na nové možnosti i na změny v prostředí. Společnosti jsou nyní v mnohem komfortnější situaci, než byly před nástupem bezkontaktní on-line komunikace.“

Plusy a minusy umělé inteligence, jejíž možnosti a dopady Evropou rezonují, vidí Kevin Sherry následovně: „Není sporu o tom, že existují legitimní obavy z nasazení umělé inteligence a jsou hlasy volající po její regulaci, jenže stejně tak není pochyb tom, že AI nabízí podnikům a lidem jako takovým obrovské příležitosti. Namátkou zmíním optimalizaci četných procesů díky využití nových technologií, či využívání příležitostí, k nimiž nebyl dosud přístup.“

Za optimální považuje, aby stát, firmy a zástupci zaměstnanců postupovali při nasazování a uplatňování umělé inteligence ruku v ruce. „Obavy jsou součástí přechodu na novou generaci schopností. Klíčovou částí toho trendu je kybernetická bezpečnost. V tomto oboru máme silné znalosti a schopnosti a snažíme se zajistit, abychom k tomuto riziku přistupovali společně na všech frontách,“ uzavírá Kevin Sherry rozhovor pro ČTK Protext.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

27°C

Dnes je pondělí 2. října 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď