Grabmüllerová: Česko se v čerpání drží na špici. Ve starém i novém období

foto Dne 24. května, v Praze na Novoměstské radnici, oznámila eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová (druhá zleva), v přítomnosti ministra po místní rozvoj Ivana Bartoše, že Česko dosáhlo důležitého pokroku v procesu čerpání z fondů EU na léta 2021 až 2027: Evropská komise mu schválila Dohodu o partnerství a první tuzemský operační program.

Evropská komise schválila Dohodu o partnerství, oznámila v Praze 24. května eurokomisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreirová. “Schválení tohoto dokumentu můžeme nazvat startem nové sedmiletky, v níž je připraveno přes 550 miliard korun,” zdůrazňuje náměstkyně MMR Daniela Grabmüllerová.

Co pro Českou republiku znamená, že komise schválila její Dohodu o partnerství?

Je to významný krok, bez něhož by nemohlo začít čerpání evropských fondů politiky soudržnosti v novém programovém období 2021 až 2027. Politika soudržnosti je důležitým investičním nástrojem, kterým je možné financovat rozvoj jednotlivých regionů naší země se zaměřením na lokální specifika. Zvlášť v této době nabývá regionální zaměření na významu, protože současná situace dopadá na regiony různými způsoby. Finance z fondů EU tak mohou pomoci rozvíjet konkrétní služby, které v dané obci chybí, nebo podpořit rozvoj investic v regionu či zlepšit životní prostředí jednotlivých měst.

Schválení Dohody o partnerství tedy můžeme nazvat startem nové sedmiletky, kdy je pro naši zemi připraveno více než 550 miliard korun. S potěšením mohu doplnit, že jsme na špici mezi zeměmi EU, protože Česká republika je teprve šestým členským státem EU, který má klíčový dokument schválen Evropskou komisí.

Je-li Dohoda o partnerství startem, co by mělo následovat?

Dohodou o partnerství jsou stvrzeny investiční priority pro Českou republiku, včetně seznamu programů a jejich financí, z nichž budou moci příjemci čerpat. Po oficiálním schválení programů Evropskou komisí vzniká reálná možnost čerpání evropských finančních prostředků přidělených České republice ze strany příjemců, jejichž projekty uspějí v hodnocení konkrétního programu.

Nyní se může postupně rozjet vyhlašování výzev pro předkládání žádostí. Několik výzev již bylo vyhlášeno před schválením dohody, čerpání prostředků z rozpočtu EU však může začít až po odsouhlasení daného programu. Podle informací z jednotlivých řídících orgánů programů se nejvíce výzev bude vyhlašovat letos na podzim. Je proto vhodné, aby si žadatelé začali připravovat projekty. Oblasti podpory jsou známé a s Evropskou komisí je máme potvrzené – právě v Dohodě o partnerství.

Spolu s dohodou byl přijat první OP Technická pomoc, víte, které další OP by mohly následovat?

Ano, jako první český program byl schválen program Technická pomoc, který je celkově třetím schváleným programem v novém období v celé EU. To je důležité pro zabezpečení podpory čerpání evropských prostředků politiky soudržnosti v České republice. Začátkem června následovalo schválení programu Zaměstnanost + a programu Jan Amos Komenský. Na řadu mají přijít Integrovaný regionální operační program, programy Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, Životní prostředí a Doprava. Během letních prázdnin by měl být schválen poslední český program Spravedlivá transformace.

Za období 2014 až 2020 bylo dosud proplaceno více než 70 procent alokace, kolik času ještě zbývá pro dočerpání zbytku a jaká je šance, že se to povede?

Ke konci května 2022 bylo v programovém období 2014 až 2020 příjemcům proplaceno již 78 procenta celkové alokace; jde o 514,2 miliard korun. Mohu s potěšením konstatovat, že se České republice v jednotlivých letech daří včas plnit všechna pravidla a díky tomu jsme dosud nepřišli o žádné finanční prostředky. Je tedy velká pravděpodobnost - a osobně tomu věřím - že se podaří všechny přidělené prostředky do konce tohoto programového období úspěšně dočerpat. Ministerstvo pro místní rozvoj – jako Národní orgán pro koordinaci - pravidelně čerpání monitoruje, analyzuje a aktivně navrhuje opatření, která napomáhají předcházet případným problémům v čerpání dotací z evropských fondů. I díky tomu jsme ke konci dubna 2022 dosáhli na 8. místo v žebříčku čerpání členských států EU, což je historicky nejlepší umístění České republiky.

Jako riziko však vnímám dopady uprchlické vlny. Je potřeba zajistit vyšší flexibilitu při financování projektů, kterým se v důsledku covidové i uprchlické krize změnily podmínky pro čerpání dotace. Jen v České republice jsou ohroženy projekty v hodnotě 1,3 miliardy eur. Snažíme se problematiku vznést na celoevropskou úroveň a společně s dalšími členskými státy přesvědčit Evropskou komisi, aby navrhla úpravy příslušné evropské legislativy.

Kolik činí aktuální nabídka z EU pro léta 2021 až 2027, je to stále zmíněných 550 miliard, nebo platí nový kurzovní přepočet?

V Dohodě o partnerství je uvedena neměnná částka přidělená České republice, která činí 21,164 miliard eur. Pro potřeby plánování rozdělení finančních prostředků se používá predikce vývoje kurzu a také aktuální měsíční kurz České národní banky; podle něj vychází převod na 523 miliardy korun. Ale samozřejmě dění na finančních trzích má na celkové množství prostředků v českých korunách vliv, a to buď kladným, nebo záporným směrem.

Daniela Grabmüllerová

Pracuje jako. náměstkyně pro řízení sekce Sekce koordinace evropských fondů a mezinárodních vztahů na ministerstvu pro místní rozvoj (MMR). Absolvovala Fakultu architektury ČVUT, včetně doktorského studia, a Sheffield Hallam University. Na MMR pracuje od 90. let. Je členkou Vědecké rady Fakulty stavební ČVUT a členkou poradního sboru publikací Urban Research & Practice, vydávaných britským vydavatelem Routlege.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

25°C

Dnes je sobota 10. června 2023

Očekáváme v 21:00 16°C

Celá předpověď