Červnové plénum: klima, Ukrajina, smlouvy o EU

foto Plenárnímu zasedání Evropského parlamentu v červnu ve Štrasburku dominovala agenda zaměřená na ochranu životního prostředí

Během plenárního zasedání europoslanci podpořili opatření k zajištění rychlejší zelené transformace, opětovně podpořili Ukrajinu a vyzvali ke změnám smluv o Evropské unii.

Ve středu parlament schválil svou vyjednávací pozici k revizi řady zákonů týkajících se emisí – známé též jako balíček Fit for 55. Konkrétní opatření zahrnují nulové emise pro osobní automobily a dodávky v roce 2035 a vyšší ambice pro ukládání uhlíku v sektoru využívání půdy a lesnictví. Tato legislativa má EU pomoci splnit její závazek snížit emise o 55 procent do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality. Poslanci podpořili také přísnější cíle pro snižování emisí v mezinárodním letectví a přísnější národní cíle pro jednotlivé země EU.

Postoj k navrhovaným pravidlům pro revizi výkonnostních norem emisí CO2 pro nové osobní automobily a dodávky přijali poslanci 339 hlasy (249 bylo proti a 24 se zdrželo). V přijatém usnesení, které představuje stanovisko parlamentu pro jednání s členskými státy, poslanci podporují návrh komise na dosažení bezemisní silniční mobility do roku 2035 (cíl pro celý vozový park EU snížit emise produkované novými osobními a lehkými užitkovými vozidly o 100 % ve srovnání s rokem 2021). Průběžné cíle snížení emisí pro rok 2030 by byly stanoveny na 55 procent pro osobní automobily a 50 procent pro dodávky.

„Ambiciózní revize norem pro CO2 je zásadní pro dosažení našich klimatických cílů. S těmito standardy vytváříme přehledné prostředí pro automobilový průmysl a můžeme stimulovat inovace a investice pro výrobce automobilů. Kromě toho nákup a jízda bezemisních vozů pro spotřebitele zlevní. Jsem nadšený, že Evropský parlament podpořil ambiciózní revizi cílů pro rok 2030 a podpořil 100% cíl pro rok 2035, který je zásadní pro dosažení klimatické neutrality do roku 2050,“ uvedl nizozemský europoslanec-zpravodaj Jan Huitema (Renew). Poslanci jsou nyní připraveni zahájit jednání s členskými státy EU. Opatření týkající se poplatků za uhlík – včetně změn v systému EU pro obchodování s emisemi, nové uhlíkové daně z dovozu a fondu na pomoc těm, kteří jsou postiženi energetickou a mobilitní chudobou – byly vráceny zpět do výboru k dalšímu projednání.

Reforma EU

Poslanci ve čtvrtek vyzvali k zahájení procesu změn zakládajících smluv EU. Mělo by se tak stát v reakci na návrhy lidí z celé EU vzešlé z Konference o budoucnosti Evropy. Závěrečná zpráva konference zahrnuje mimo jiné návrh na ukončení jednomyslného hlasování v Radě EU ve většině oblastí a rozšíření pravomocí EU v oblasti zdraví a energie. Poslanci dále požadovali, aby europarlament získal právo navrhovat nové právní předpisy. To je v současnosti vyhrazeno pouze Evropské komisi, zatímco Rada EU i Evropský parlament disponují jen nepřímým právem iniciativy.

Vzhledem k řadě probíhajících a nedávných krizí využili poslanci svého práva a vyzvali ke změně Smluv, a to k:

• Reformě hlasovacích postupů v Radě EU s cílem posílit akceschopnost Evropské unie, včetně přechodu od jednomyslného hlasování k hlasování kvalifikovanou většinou v oblastech, jako jsou sankce, tzv. překlenovací ustanovení a mimořádné události;

• Přizpůsobení pravomocí EU, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních hrozeb, v dokončení energetické unie založené na účinnosti a obnovitelných zdrojích energie v souladu s mezinárodními dohodami o změně klimatu, v obraně a v sociální a hospodářské politice;

• Zajištění plného provádění evropského pilíře sociálních práv a začlenění sociálního pokroku spojeného s protokolem o sociálním pokroku do smluv;

• Zvýšení odolnosti hospodářství EU se zaměřením na malé a střední podniky a kontroly konkurenceschopnosti; podpoře investic zaměřených na spravedlivou, ekologickou a digitální transformaci;

• Umožnění parlamentu iniciovat, měnit nebo rušit právní předpisy a poskytnutí EP plných práv spolunormotvůrce v oblasti rozpočtu EU;

• Posílení postupu na ochranu základních hodnot EU a vyjasnění stanovení a důsledků jejich porušení (článek 7 Smlouvy o EU a Listina základních práv).

Usnesení bylo přijato 355 hlasy (154 bylo proti a 48 se zdrželo hlasování). O zřízení konventu rozhodnou prostou většinou hlavy států nebo předsedové vlád 27 členských států na zasedání Evropské rady. S cílem naplnit očekávání občanů a co nejrychleji využít výsledky Konference o budoucnosti Evropy řada poslanců vyzvala k tomu, aby se tak stalo při nejbližší příležitosti, tedy na summitu EU 23. a 24. června. Konvent by se měl skládat z poslanců Evropského parlamentu, komisařů, poslanců vnitrostátních parlamentů a vedoucích představitelů EU.

Očekává se, že komise v polovině června oznámí, jak hodlá na konferenci navázat. Výbor EP pro ústavní záležitosti bude v očekávání konventu pokračovat v práci na změnách, které by parlament chtěl ve smlouvách provést.

Rozprava o Ukrajině

Předseda ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk vystoupil ve středu ve Štrasburku v Evropském parlamentu. Vyzval EU, aby Ukrajině udělila status kandidátské země, a poděkoval parlamentu za silnou podporu jeho zemi.

Předseda ukrajinské Nejvyšší rady (parlamentu) Ruslan Stefančuk Ocenil unii za postup vůči Rusku, poděkoval za přijímání uprchlíků z Ukrajiny a vyzdvihl předsedkyni EP Robertu Metsolaovou za to, že jako jeden z prvních lídrů EU od vypuknutí válečného konfliktu přicestovala zkraje dubna do Kyjeva. Metsolaová tehdy ujistila, že europarlament podpoří úsilí Ukrajiny o zahájení procesu směřujícího k členství v Evropské unie. "Prosím, věřte mi, když říkám, že Evropský parlament, Evropská unie a Evropané stojí za Ukrajinou. Proto jsem dnes tady, protože stojíme za vámi," řekla po příjezdu do ukrajinské metropole, kde se setkala se Stefančukem, premiérem Denysem Šmyhalem a nakonec i s prezidentem Volodymyrem Zelenským.

Polsko a právní stát, Irsko

Parlament vyjádřil vážné znepokojení nad tím, že komise nedávno dala zelenou polskému plánu obnovy ve výši 35,4 miliardy eur. Poslanci vyzvali Radu EU, aby jej neschvalovala, dokud nebudou splněny podmínky, jako je dodržování hodnot EU, právního státu a nezávislost soudnictví.

Irský premiér v Evropském parlamentu

Irský premiér Micheál Martin v Evropském parlamentuBěhem středeční debaty s irským premiérem Micheálem Martinem europoslanci opětovně příslíbili svou podporu Irsku při řešení důsledků brexitu. Martin zdůraznil, jak důležitou roli hraje EU při prosazování demokracie, míru a bezpečnosti v Evropě. Premiér vystoupil na plenárním zasedání v rámci This is Europe (Tohle je Evropa), série zvláštních debat, kde evropští političtí lídři diskutují o EU a její budoucnosti.

Europol, nucené práce

Parlament souhlasil s udělením větších pravomocí Europolu, aby napomáhal policejní a justiční spolupráci při vyšetřování trestných činů a usnadnil spolupráci mezi vnitrostátními orgány, a to zejména celními orgány a orgány hraniční kontroly. Poslanci ve čtvrtek vyzvali k zákazu dovozu produktů vyrobených nucenou prací. Úřady by podle nich měly používat ukazatele Mezinárodní organizace práce (ILO), jako je omezení pohybu, zadržování dokladů totožnosti a dluhové otroctví, aby určily, zda výrobní závod, dovozce, přepravce nebo společnost využívá nucenou práci.

Společná zemědělská politika

Parlament v pondělí oslavil 60. výročí společné zemědělské politiky (SZP). Vzhledem k tomu, že příští rok vstoupí v platnost nová a posílená SZP a válka na Ukrajině podtrhla potřebu potravinové bezpečnosti, zemědělství zůstává základní evropskou politikou.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

18°C

Dnes je pátek 22. září 2023

Očekáváme v 15:00 18°C

Celá předpověď