Bezpečnost hraček: EP požaduje zpřísnění pravidel pro ochranu dětí

foto Děti v mateřské škole - ilustrační foto.

Poslanci Evropského parlamentu chtějí posílit stávající pravidla a dohled nad trhem tak, aby hračky prodávané na trhu EU, a to i ze zemí mimo EU a on-line, byly bezpečné.

Parlament zdůrazňuje, že zatímco směrnice o bezpečnosti hraček zajišťuje dětem vysokou míru ochrany, někteří výrobci ze zemí mimo EU, kteří prodávají své výrobky na jednotném trhu, zejména on-line, nedodržují právní předpisy EU. Následkem čehož mnoho hraček prodávaných v EU stále představuje významné riziko.

V unesení přijatém 688 hlasy (6 poslanců bylo proti, jeden se zdržel hlasování) poslanci vyzývají Evropskou komisi a členské státy, aby posílily opatření zaručující, že všechny hračky uváděné na trh EU, bez ohledu na to, kde jsou vyrobeny, jsou v souladu se směrnicí o bezpečnosti hraček.

Chemické látky

Hračky uváděné na trh EU musí být v souladu s příslušnými právními předpisy EU o chemických látkách, připomíná europarlament. Komise by měla zajistit, aby byly v hračkách zakázány endokrinní disruptory hned po jejich odhalení. Komise by měla rovněž rozhodnout, zda je třeba zrušit stávající rozlišení mezi hračkami určenými pro děti mladší 36 měsíců a hračkami určenými pro starší děti.

Budoucí revize směrnice o bezpečnosti hraček by měla rovněž zajistit flexibilní mechanismus, který umožní rychlé přizpůsobení limitních hodnot pro nebezpečné chemické látky a zamezí situaci, kdy by byly na vnitrostátní úrovni tyto hodnoty stanoveny různě.

Dozor nad trhem a nové technologie

Parlament vyzývá členské státy, aby harmonizovaly a zlepšily dohled nad trhem s cílem zefektivnit kontroly, které odhalí a odstraní z trhu nebezpečné hračky. Za tímto účelem by komise měla rovněž zkoumat možnosti využití nových technologií, jako je například elektronické označování nebo umělá inteligence.

Poslanci zdůrazňují, že hračky připojené na internet mohou vystavit děti novým zranitelnostem a mohou pro ně znamenat riziko, pokud jde o zabezpečení, soukromí a duševní zdraví. Parlament proto vybízí výrobce, aby do hraček již ve fázi návrhu začlenili mechanismy bezpečnosti a zabezpečení, například proti kybernetickému útoku. Komise by měla navrhnout v této oblasti příslušná opatření.

Parlament vyzývá komisi, aby zanalyzovala, zda by označení hraček mohlo obsahovat informace o jejich trvanlivosti a opravitelnosti.

Elektronické obchodování

Poslanci zdůrazňují, že on-line tržiště by měla být povinna převzít větší odpovědnost při zajišťování bezpečnosti a souladu hraček prodávaných na jejich platformách, např. odstraňováním nevyhovujících hraček a předcházení jejich opětovnému výskytu.

Prohlášení zpravodaje

Zpravodaj Brando Benifei (S&D, IT) uvedl: „Současná směrnice je dobrým krokem vpřed pro bezpečnost dětí. Domníváme se však, že několik problémů přetrvává. Mezi ně patří objevení vědeckých důkazů identifikujících dříve neznámé toxické chemické látky a rizika či vysoký počet nebezpečných hraček, které kolují na internetových tržištích. V důsledku toho vyzýváme k revizi pravidel EU. Chceme také, aby se komise zabývala riziky spojenými s digitalizací, a to u tzv. hraček připojených na internet, kde jsou bezpečnostní prvky pro děti proti kybernetickým hrozbám nedostatečné nebo téměř neexistují. Naše děti si u hraní zaslouží nejvyšší možnou úroveň ochrany a my musíme udělat vše pro to, abychom ji zajistili.“

Souvislosti

Podle systému EU Safety Gate – systému včasného varování EU o nebezpečných spotřebních výrobcích – byly v roce 2020 hračky (27 % všech oznámení) nejčastěji oznamovanou kategorií výrobků. Údaje zveřejněné komisí dne 3. prosince 2021 ukázaly, že v loňském roce se většina upozornění týkala motorových vozidel nebo souvisejících výrobků (27 %) a právě hraček (19 %).

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 28. září 2023

Očekáváme v 9:00 21°C

Celá předpověď