Europoslanci schválili konečnou podobu společné zemědělské politiky EU

foto Nová zemědělská politika EU bude v souladu se Zelenou dohodou pro Evropu.

Evropský parlament dal zelenou reformě zemědělské politiky EU. Nová pravidla mají být ekologičtější, férovější, flexibilnější a transparentnější. Poslanci přijali nařízení o nových strategických plánech 452 hlasy pro, přičemž 178 hlasů bylo proti a 57 členů se zdrželo hlasování. Horizontální nařízení bylo přijato 485 hlasy pro, 142 hlasů bylo proti a 61 se zdrželo hlasování. Nařízení o společné organizaci trhů bylo přijato 487 hlasy pro, 130 bylo proti a 71 se zdrželo hlasování.

Během jednání o legislativním balíčku k reformě společné zemědělské politiky (SZP), která má platit od roku 2023, kladli poslanci důraz zejména na otázky biologické rozmanitosti a dodržování právních předpisů a závazků EU v oblasti životního prostředí a klimatu. Komise bude posuzovat, zda vnitrostátní strategické plány SZP závazkům unie odpovídají, a sami zemědělci budou muset používat postupy šetrné ke klimatu a životnímu prostředí. Členské státy se pak musí postarat o to, aby na životní prostředí a klima bylo vyčleněno nejméně 35 procent rozpočtu na rozvoj venkova a 25 procent přímých plateb.

Více podpory pro malé zemědělské podniky a mladé zemědělce

Poslancům se podařilo dosáhnout toho, že nejméně desetina přímých plateb bude podporovat malé a střední zemědělské podniky a nejméně tři procenta rozpočtu SZP budou určena mladým zemědělcům. Prosadili také trvalou krizovou rezervu s ročním rozpočtem 450 milionů eur (v běžných cenách), která bude zemědělcům pomáhat v případě nestability cen či trhu.

Větší transparentnost a dodržování pracovních norem

Parlament se zaměřil i na dodržování pracovních norem v zemědělských odvětvích, jejichž dodržování bude bedlivěji sledováno a porušení bude sankcionováno díky spolupráci vnitrostátních inspektorátů práce s platebními agenturami SZP.

Informace o konečných příjemcích podpory EU budou transparentnější díky nástroji pro vytěžování dat, k němuž členské státy získají přístup. Nástroj umožní provádět křížové kontroly informací ve veřejných databázích, což přispěje k odhalování případných podvodů.

„Schválením reformy SZP zaručíme jistoty pro plány jak členských států, tak především evropských zemědělců. Zajistili jsme, že tato SZP je více udržitelná, transparentní a předvídatelná. Nový model provádění sníží byrokratickou zátěž zemědělské politiky pro zemědělce. Naše dnešní hlasování ukázalo, že chceme ochránit a podpořit rodinné zemědělské podniky, ty, kdo udržují a zachovávají naši kulturní krajinu,“ uvedl německý europoslanec-zpravodaj pro nařízení o strategických plánech Peter Jahr (EPP).

Platnost původních pravidel SZP vypršela 31. prosince 2020. Do konce roku 2022 platí přechodná pravidla. Po schválení Radou EU vstoupí nová pravidla v platnost 1. ledna 2023.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

23°C

Dnes je pátek 9. června 2023

Očekáváme v 21:00 17°C

Celá předpověď