Větší práva pro cestující na železnici

foto Díky novým pravidlům bude cestování s kolem ve vlacích jednodušší.

Poslanci EP ve čtvrtek schválili nový předpis o právech cestujících v železniční dopravě. Pasažéři budou lépe chráněni, pokud nastane zpoždění a zrušení spoje nebo vznikne případ diskriminace.

Ve čtvrtek schválil parlament dohodu s členskými státy o revidovaných pravidlech pro práva cestujících v železniční přepravě. Pravidla zajistí, aby cestující měli v případě zpoždění nebo zrušení spoje nárok na náhradní spojení a na pomoc. Osobám s omezenou schopností pohybu a orientace dále zaručí větší podporu a snadnější přístup ke službám. K dispozici bude i více místa pro přepravu jízdních kol.

Pokud zpoždění přesáhne 60 minut, budou si cestující moci vybrat, zda chtějí dostat plnou náhradu ceny jízdenky, pokračovat v cestě po původní trase, nebo cestovat za srovnatelných podmínek jiným spojem, a to aniž by jim tím vznikly dodatečné náklady. Dále musí mít možnost cestovat třídou, která je uvedena na jejich původní jízdence. Pokud provozovatel železniční dopravy nesdělí cestujícím možnosti náhradních spojů do 100 minut od plánovaného času odjezdu, mohou si cestující sami zařídit jiný spoj, jehož cena jim musí být proplacena.

Povinnost zajistit náhradní spoj bude platit i při zásahu vyšší moci. Cestující mají v takovém případě nárok na občerstvení a proplacení nákladů na ubytování. Železniční společnosti jim však za těchto okolností nebudou muset vyplácet odškodnění za zpoždění nebo zrušení spoje.

Nový předpis také přesněji definuje, co lze za případ vyšší moci považovat. Kromě extrémních povětrnostních podmínek a vážných přírodních katastrof bude vyšší moc zahrnovat i kritické situace v oblasti veřejného zdraví nebo teroristické útoky. Výjimka se však nebude vztahovat na stávky zaměstnanců železnic.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 21. září 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď