Evropská strategie pro data očima EP

foto Elektronika, počítače, elektronická hudba - ilustrační foto

Data jsou jádrem digitální transformace EU, která ovlivňuje všechny aspekty společnosti a hospodářství. Jsou nezbytná pro rozvoj umělé inteligence, která je prioritou EU. Představují obrovské příležitosti pro inovace, obnovu po odeznění krize koronaviru a pro růst, například v oblasti zdravotnických a ekologických technologií.

Fotogalerie

Umělá inteligence – Artificial intelligence (AI) – je schopnost strojů napodobovat lidské schopnosti, jako je uvažování, učení se, plánování nebo kreativita. Umožňuje technickým systémů, aby reagovaly na vjemy z jejich prostředí, řešit problémy a dosahovat určitých cílů. Zabudovaný počítač přijímá data, která byla připravena nebo jsou sbírána pomocí vlastních sensorů a kamer. Ty následně vyhodnotí a reaguje na ně.

Středobodem musí být člověk

Systémy umělé inteligence jsou schopné pracovat samostatně a také měnit a přizpůsobovat své jednání na základě vyhodnocení efektů předchozích akcí.

Některé z těchto technologií existují více než 50 let, ale pokrok ve výpočetní technice, přístup k obrovskému množství dat a nové algoritmy v posledních letech vedly k významnému průlomu v této oblasti.

Umělá inteligence je tudíž zásadní pro digitální transformaci společnosti a stala se jedním z hlavním cílů EU.

Evropskou strategií pro data, kterou 19. února 2020 představila Evropská komise, se proto zabýval i parlamentní výbor pro průmysl (ITRE). Jeho členové přijali k této strategii stanovisko. Žádají legislativu, jejíž středobodem bude člověk. Má vycházet z evropských hodnot a zachová právo na soukromí a transparentnost. Nová legislativa by měla díky průmyslovým a veřejným datům přinést užitek občanům i firmám

Přínosy ekonomiky EU založené na datech

Europoslanci vzali na vědomí, že kvůli krizi potřebujeme pro data účinné právní předpisy, které podpoří výzkum a inovace. V unii existuje obrovské množství kvalitních dat, zejména neosobních – průmyslových, veřejných a komerčních. Jejich plný potenciál je ještě prozkoumat. V nadcházejících letech bude vytvořeno ještě mnohem větší množství dat. Poslanci Evropského parlamentu (EP) očekávají, že právní předpisy pro data přispějí k využití tohoto potenciálu a zpřístupní data evropským společnostem, včetně malých a středních podniků, a výzkumným pracovníkům.

Umožnění toku dat mezi odvětvími a zeměmi pomůže evropským podnikům všech velikostí inovovat a prosperovat, a to jak v EU, tak v celosvětovém měřítku. Unii pomůže získat vedoucí postavení v oblasti ekonomiky založené na datech.

Komise předpokládá, že evropská ekonomika založená na datech by se mohla zvýšit z 301 miliard eur v roce 2018 na 829 miliard eur v roce 2025, přičemž počet odborníků v oblasti dat by se zvýšil z 5,7 milionu na 10,9 milionu.

Pravidla na ochranu soukromí, transparentnosti a základních práv

Konkurenti Evropy ve světě, jako jsou Spojené státy a Čína, rychle inovují a uplatňují své způsoby přístupu k datům a jejich využívání. Aby se EU stala lídrem v oblasti ekonomiky založené na datech, měla by nalézt evropský způsob, jak uvolnit potenciál a stanovit normy.

Poslanci EP v této souvislosti uvedli, že pravidla by měla vycházet z hodnot EU, jimiž jsou soukromí, transparentnost a dodržování základních práv. Svobodné sdílení údajů musí být omezeno na neosobní údaje nebo nevratně anonymizované údaje. Fyzické osoby musí mít nad svými údaji plnou kontrolu a musí být chráněny pravidly EU pro ochranu údajů, zejména obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR).

Europoslanci vyzvali komisi a členské státy, aby spolupracovaly s dalšími zeměmi na celosvětových normách, které budou prosazovat hodnoty a zásady EU a zároveň zajistí, aby trh Unie zůstal konkurenceschopný.

Datové prostory a infrastruktura pro data velkého objemu

Poslanci apelují na to, aby hlavním principem byl volný tok údajů, a naléhavě vyzvali komisi a členské státy, aby vytvořily datové prostory pro jednotlivá odvětví, které umožní sdílení údajů, a to na základě společných pokynů, právních požadavků a protokolů. S ohledem na pandemii poslanci konstatovali, že zvláštní pozornost by měla být věnována společnému evropskému prostoru pro data z oblasti veřejného zdraví.

Vzhledem k tomu, že úspěch strategie pro data závisí do značné míry na infrastruktuře informačních a komunikačních technologií, volá EP po urychlení technologického vývoje v unii, jako jsou technologie kybernetické bezpečnosti, optická vlákna, 5G, 6G, a uvítal návrhy na posílení úlohy Evropy v oblasti superpočítačů a kvantové výpočetní techniky. Poslanci varovali, že je třeba řešit digitální propast mezi regiony, aby byly zajištěny rovné příležitosti, zejména s ohledem na oživení po odeznění pandemie.

Zároveň upozornili, že ačkoli mají data potenciál podpořit zelené technologie a cíl EU stát se do roku 2050 klimaticky neutrální, digitální odvětví je odpovědné za více než dvou procent celosvětových emisí skleníkových plynů. Poslanci EU prohlásili, že vzhledem k tomu, že toto odvětví roste, musí se zaměřit na snížení své uhlíkové stopy a snížení elektronického odpadu.

Čeká se nový akt o datech

Výbor pro průmysl očekává, že zpráva bude zohledněna v novém aktu o datech, který Evropská komise předloží v druhé polovině roku 2021.

Parlament rovněž pracuje na zprávě o aktu o správě dat, který komise předložila v prosinci 2020 jako součást datové strategie. Jeho cílem je zvýšit dostupnost údajů a posílit důvěru ve sdílení údajů a zprostředkovatele.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je neděle 24. září 2023

Očekáváme v 21:00 12°C

Celá předpověď