Pandemie zdůraznila vyšší potřebu ochrany práv občanů

foto Dodávka ochranných masek ze zásob RescEU.

Evropský parlament (EP) provizorně schválil reformu 19 let staré unijní iniciativy Union Civil Protection Mechanism (UCPM), která byla založena s cílem zdokonalit odpovědi EU na přírodní katastrofy a pohromy způsobené lidskou činností. EP a Rada EU jsou nyní zajedno v tom, že je třeba posílit platný právní rámec na ochranu civilistů, přičemž podnětem k tomuto kroku jsou bezprecedentní dopady koronavirové krize.

Nová ustanovení mají směřovat k tomu, aby byla EU a členské státy lépe připraveny na reakci vůči celé škále nouzových opatření, a to zejména tehdy, pokud je jimi zasaženo několik zemí současně. Ve snaze urychlit obnovu po zásazích pandemie, Evropská komise se vynasnaží získat, za určitých podmínek, více prostředků z fondu RescEU. Ten vznikl jako zatím poslední prvek UCPM a má za úkol zdokonalit jak ochranu občanů, tak připravenost pro boj se vzniklými riziky. Má rezervní zdroje, jako je flotila protipožárních letadel a helikoptér, evakuační letouny, lékařské vybavení či polní nemocnice.

V letech 2021–2027 má UCPM disponovat 1,263 miliardy eur, ruku v ruce s 2,056 miliardy eur z Plánu na podporu oživení Evropy. Jde o sumu, která je zhruba pětkrát vyšší než v předchozí finanční sedmiletce. EP žádá, aby byly dostatečné finance rozděleny do tří oblastí ( prevence, připravenost a reakce na katastrofy), které představují mechanismus boje se stavy nouze.

Pro situace, kdy budou prostředky z RescEU sloužit pro potřeby členských států, bude mít Evropská komise takto větší přehled o distribuci těchto peněz. Země budou zase vyzvány k tomu, aby jasně deklarovaly, že poskytnutá pomoc přichází z EU.

„Je to právě rok, co pandemie dorazila do Evropy. Tehdejší žádost Itálie o příspěvek z UCPM zůstala nevyslyšena, protože ostatní země samy zápolily s vlastními problémy. Aktuální shodný postoj EP zabezpečuje, aby se to v budoucnu nestalo. Důležitá je solidarita a rychlost,” zdůraznil řecký europoslanec-zpravodaj Nikos Androulakis (S&D, Řecko).

Od Evropského parlamentu a Rady EU se teď očekává, že obě instituce vysloví s obsahem usnesení oficiální souhlas.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

26°C

Dnes je čtvrtek 21. září 2023

Očekáváme v 19:00 20°C

Celá předpověď