Kolektivní vyjednávání a rozmach digitalizace - video

foto

Koronavirová pandemie přináší zásadní proměnu světové ekonomiky, nové způsoby práce nevyjímaje. Právě na transformaci systému práce se zaměřila mezinárodní konference Asociace samostatných odborů (ASO) pod titulem Role kolektivního vyjednávání v době rostoucí digitalizace práce. Zhlédnou ji můžete zde ze záznamu.

Konferenci zahájil předseda ASO Bohumír Dufek, následovalo vystoupení ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové. Celý program nabízíme níže.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

P R O G R AM

09.00-09.15 Zahájení konference a přivítání účastníků

BohumírDUFEK, předseda ASO, člen Evropského hospodářského a sociálního výboru

09.15-09.30 Vystoupení ministryně práce a sociálních věcí

Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

09.30-09.45 Prezentace odborné studie „Význam kolektivních smluv a práv zaměstnanců v souvislosti s digitalizací a robotizací“

Ing. Markéta Nesrstová, TREXIMA,spol.s.r.o.

09.45-10.00 Prezentace odborné studie „Systémová participace odborů v oblasti učňovství: příležitosti a hrozby v době digitalizace“

Mgr. Zdeňka Šímová, Národní vzdělávací fond, o.p.s.

10.00-10.15 Prezentace odborné studie „Možné změny pracovní síly v době digitalizace a robotizace“

České vysoké učení technické v Praze

10.15-10.30 Prezentace odborné studie „Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměstnání po opuštění výkonu trestu“

Mgr. Pavel Bareš, Ph.D., Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.

10.30-10.45 Prezentace odborné studie „Role kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době digitalizace práce“

Vysoká škola ekonomická v Praze

10.45-11.00 Prezentace odborné studie „Úprava nových forem zaměstnávání v pracovně právní legislativě a v kolektivních smlouvách“

PhDr. Marcela Palíšková,Ph.D.

11.00 -11.30 Přestávka

11.30-11.45 Prezentace odborné studie „Nové trendy podporující roli a význam kolektivního vyjednávání“

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

11.45-12.00 Prezentace výsledků průzkumu „Role a význam kolektivního vyjednávání na centrální i podnikové úrovni v době 4. průmyslové revoluce z pohledu zaměstnanců“

Ing.Ludmila Husaříková,TREXIMA,spol.s.r.o.

12.00-12.15 Prezentace výsledků průzkumu „Důsledky digitalizace a automatizace pro odborné vzdělávání a odbornou praktickou přípravu v rámci učňovského školství”

Mgr. Marcel Navrátil,TREXIMA,spol.s.r.o.

12.15-12.45 Diskuse, zkušenosti a dobré praxe ze zahraničí

12.45-13.00 Závěr konference

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

19°C

Dnes je neděle 24. září 2023

Očekáváme v 21:00 12°C

Celá předpověď