Kulturnímu a kreativnímu průmyslu pomůže nový dotační program

foto Divadlo, divadelní sál, hlediště - ilustrační foto

Vláda schválila záměr na speciální dotační program pro kulturní a kreativní průmysl (KKP). Připravilo ho ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) ve spolupráci s ministerstvem kultury (MK). Má za cíl zmírnit negativní dopady koronaviru na podnikatele v oblasti kulturního a kreativního průmyslu v České republice. Přispět má rovněž ke stabilizaci tohoto sektoru, vytvořit nové modely partnerských spoluprací a podpořit rozvoj kreativní ekonomiky.

Podstatou programu je podpora malých klubů, festivalů, divadel bez podpory a podobně. Pomoc má být dvojího druhu: přímé peníze a kreativní vouchery. Znění programu by měla vláda projednat v brzké době. Výzva na tento dotační program by mohla být vyhlášena ještě v průběhu července.

„Kultura je neoddělitelně provázána s rozsáhlým ekosystémem obchodních služeb, které poskytují živnostníci, malé i velké podniky. Sehrává zásadní roli při cestování, v gastronomii, hotelnictví, v technických a mnoha dalších službách, které souvisí s obchodem. Dotace a kreativní vouchery jsou nástrojem, jak systémově podpořit kreativní odvětví nyní i v budoucnu, a to včetně tradičního českého průmyslu, řemesel, rozvoje regionů i technologických odvětví. Celkově se tak díky KKP v souladu s Inovační strategií ČR může dále posouvat dál inovační prostředí a získávat tak prostor pro nové formy i zážitky, které KKP přináší,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu, obchodu a dopravy Karel Havlíček.

Kulturní a kreativní průmysl tvoří činnosti, jejichž základem jsou lidská kreativita, dovednosti a talent. Jádro tvoří kultura a technologie, KKP je schopný generovat velkou přidanou i společenskou hodnotu. Jde o oblast nad rámec jednoho resortu, proto loni na podzim MPO s MK uzavřely memorandum o spolupráci v dané oblasti. I když už dnes může kulturní a kreativní sektor čerpat z balíčku na záchranu kultury nebo plošných opatření, jde o natolik specifickou oblast, že je vhodné podpořit ji přímo.

„Slíbil jsem, že budu hledat možnosti, jak finančně podpořit tu část kultury, která běžně žije ze zisku a nedostává žádné dotace. Epidemie koronaviru nás dostala do výjimečné situace a přinesla tomuto sektoru velké ztráty. Proto jsme s Karlem Havlíčkem předložili na vládu záměr dotačního programu pro velké kulturní akce, které nebudou letos moci v plném rozsahu proběhnout. Celá jedna miliarda korun půjde pořadatelům na pomoc s pokrytím zmařených nákladů a také na tzv. kreativní vouchery. Ty podpoří rozjezd kulturních a kreativních průmyslů,“ upřesňuje ministr kultury Lubomír Zaorálek.

900 milionů v dotacích, 100 ve voucherech

O finanční podporu budou moct žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty. Určena je také pro prodejce vstupenek na akce kulturní služby veřejnosti, technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují, říká Robin Čumpelík, koordinátor Inovační strategie ČR.

Jakou bude mít nový dotační program podobu?

Program počítá s finanční dotací na kompenzaci nákladů pořadatelů, které s akcí zrušenou či přesunutou kvůli koronaviru organizátoři měli. Součástí podpory mají být také kreativními vouchery na nákup služeb kreativců. Celkový rozpočet programu se předpokládá ve výši jedné miliardy korun, z toho by na dotace mělo jít 900 milionů Kč, 100 milionů na kreativní vouchery.

Kdo bude moci o podporu žádat?

O finanční podporu budou moct žádat podnikatelské subjekty, které jako hlavní činnost pořádají či zajišťují hudební, hudebně dramatické a divadelní projekty. Určena je také pro prodejce vstupenek na akce kulturní služby veřejnosti, technické firmy a podnikatelské subjekty, které kulturní akce pro veřejnost zajišťují. Využít ji budou moci také individuální umělci, provozovatelé hudebních klubů, umělecké agentury, které zastupují umělce, a rovněž soukromoprávní umělecká tělesa, soukromoprávní orchestry, umělecko-manažerské agentury, soukromoprávní galerie a muzea.

Kdy bude možné o dotaci zažádat a kdy bude proplácena?

Záměr počítá s tím, že by se mohlo o dotaci žádat (na základě zmíněné výzvy) za zrušené akce v době od 10. března do 31. srpna 2020. Dotace by se následně měla proplácet ex post, a to ve výši 50 procent uznatelných výdajů spojených s náklady za produkci plánovaných kulturních akcí, které byly zrušeny či přesunuty na náhradní termíny, případně se uskutečnily v menším rozsahu. Dotace by měla činit maximálně 5 milionů Kč na jeden podnikatelský subjekt.

Kromě přímých peněz program počítá s kreativními vouchery. Pro koho jsou určené?

Kreativní vouchery jsou B2B nástroj podporující spolupráci mezi malými nebo středními firmami a kreativci. V rámci zamýšlené podpory kulturně-kreativních odvětví je budou moci využít obchodní společnosti nebo družstva, které v oblasti KKP podnikají na základě živnostenského oprávnění nebo spadají do kategorie malých a středních podniků. Dotace poskytnutá MPO příjemci voucheru pokryje 50 % ceny realizované a uhrazené zakázky dle přihlášeného návrhu projektu. Kreativní vouchery v rámci dotačního programu budou dvojího zaměření: na produktový design, průmyslový design a řemesla – hodnota jednoho voucheru bude maximálně 250 tisíc Kč a na ostatní kreativní odvětví – design nábytku, design služeb, film a video, fotografie, grafický design, hudba a zvuk, informační a komunikační technologie, kulturní dědictví, marketingové strategie, online marketing, PR, práce s texty či webdesign – hodnota jednoho voucheru bude maximálně 150 tisíc Kč.

Kreativní vouchery dlouhodobě fungují v Londýně, Manchesteru, Štrasburku, Salzburku nebo Baskicku. Jak je to s jejich dosavadním uplatněním v tuzemsku?

V Česku mají kreativní vouchery svou tradici na lokální úrovni, například v Brně. Inspirací může být Jihomoravské inovační centrum se zkušenostmi s vouchery na zakázky v oblasti webdesignu, práce s texty, hudbou, fotografií či videem a další činnosti. Výhodou je, že u téměř poloviny podpořených projektů pokračuje spolupráce i po vyčerpání voucheru. Tato a další podobné iniciativy jdou ruku v ruce s obdobnými opatřeními na evropské úrovni a navazují rovněž historickou tradici sdružování kulturních a průmyslových odvětví, jaká na našem území byla patrná už například za první republiky. Tehdy v Československu fungoval Svaz československého díla, který se snažil pro tehdejší společnost objevit „umělecký průmysl“ a dále ho rozvíjet. Organizace kulturních oborů v duchu přítomné doby a její provázání s dalšími sektory je logickým krokem, jenž je o to zřetelnější, čím rychleji dochází k propojování reálného i online světa, to vše se v dnešní rychlé době děje velmi rychle a razantně.

Jaký spatřujete význam kulturně-kreativních odvětví v kontextu naší ekonomiky?

Většina velkých projektů vzniká tzv. „odspodu“ a odráží tvořivost konkrétních lidí. Kreativní vouchery fungují jako malé a poměrně rychlé dotace a umí podpořit kreativní obory, které mají pozitivní efekt na růst malých a středních firem. Kulturně kreativní průmysly jsou často zdrojem technologických i netechnologických inovací. Svou vysokou přidanou hodnotou přispívají dalším hospodářským odvětvím. Podobné finanční nástroje jako kreativní vouchery jsou nyní klíčové, abychom podpořili kreativní ekonomiku a růst postavený na přidané hodnotě, který musíme sledovat transparentními indikátory, jako je hrubý národní důchod.

Reklama

Právě zveřejněno

Všechny zprávy

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

Reklama

24°C

Dnes je čtvrtek 8. června 2023

Očekáváme v 21:00 19°C

Celá předpověď