Výročí založení ANOPA

foto Podpis zakládací listiny na zámku v Kroměříži
zámek Brandýs nad Labem
zámek Karlova Koruna Chlumec n. Cidlinou
Kost
Kroměříž
Letohrádek
Loučeň
Podpis zakládací listiny na zámku v Kroměříži
Svojanov

Praha 31. ledna 2022 (PROTEXT) - 26.ledna 2021 v době úplného lockdownu celé společnosti zástupci šesti významných nestátních památek založili na kroměřížském arcibiskupském zámku Asociaci nestátních otevřených památek, z.s.

Účelem založení asociace byla společná propagace a zastupování památek v majetku jiném než státním. Památek v majetku církví, měst a obcí, soukromých osob, neziskových organizací a nadací je více než památek v majetku státu a tvoří významnou část zpřístupněných památek Česka.

"Během prvního roku se podařilo rozšířit členskou základnu na 24 objektů a několik desítek dalších, kteří s námi spolupracují." říká Ing. Kateřina Šrámková, předsedkyně výkonné rady asociace.

Asociace navázala spolupráci s Hospodářskou komorou ČR, Sdružením obchodu a cestovního ruchu a za jejich vydatné pomoci se podařilo spolu s dalšími subjekty působícími v památkovém cestovním ruchu, spolu s ministerstvy obchodu a průmyslu a kultury připravit a realizovat kompenzační program k dopadům pandemie covid-19 pro nestátní památky.

Asociace byla aktivní i v oblasti marketingu a propagace. Podepsala memorandum s CzechTurismem, vytvořila vlastní motivační program pro návštěvníky památek: "Třetí za polovic, sedmá zdarma", kterého se v prvním roce zúčastnilo 65 památek a několik desítek tisíc návštěvníků. Natočeno bylo také 20 podcastů a další se připravují i pro letošní rok. Všechny najdete na internetových stránkách asociace. Jednotlivé památky ANOPA jsou propagovány spolu s dalšími také na portálu "Objevuj památky".

Členové asociace se setkávali na pravidelných jednáních probíhajících na jednotlivých památkách, nebo on-line formou videokonferencí.

Pilotní výměnou mezi průvodci z hradů Svojanov a Kašperk byl zahájen dlouhodobý projekt "Výměny průvodců" mezi jednotlivými objekty ANOPA.

ANOPA počítá s dalším rozvojem své činnosti. Na jednání počátkem ledna na zámku Loučeň byl přijat plán práce na rok 2022, který mimo jiné zahrnuje pokračování v motivačním projektu, spolupráci s dalšími subjekty jako jsou: Hospodářská komora ČR, Czech National Trust, Národní památkový ústav, Asociace majitelů hradů a zámků, CzechTurism a další.

V březnu uspořádá Asociace první setkání kastelánů na zámku Žďár nad Sázavou.

Na sobotu 25.6. je připraven bonbónek pro všechny milovníky památek: "NON STOP – Nekonečná noc", kdy budou památky ANOPA otevřeny po celý den i noc a navštívit je tedy bude možné i v netradičním čase, dodává Vratislav Zákoutský, tajemník asociace.

ANOPA – Asociace nestátních otevřených památek sdružuje provozovatele hradů, zámků, klášterů, poutních míst, technických památek, zahrad a dalších kulturních památek, které jsou v jiném než státním vlastnictví a jsou v pravidelném režimu zpřístupněny pro veřejnost. Tyto památky, přestože nejsou přímo státním vlastnictvím, tvoří nedílnou součást národního kulturního dědictví. Hlavním motivem pro založení asociace nestátních otevřených památek byla především potřeba společné platformy, která má hájit jejich společné zájmy.

Členy asociace jsou tyto památkové objekty: Zámek Brandýs nad Labem, Zámek Červený Hrádek u Jirkova, Chvalský zámek Praha, Zámek Karlova Koruna, Hrad Kašperk, Zámek Kladno, Hrad Kost, Zámek Kroměříž, Hrad Ledeč nad Sázavou, Letohrádek Mitrovských Brno, Zámek Loučeň, Zámek Náměšť na Hané, Hrad Orlík u Humpolce, Hrad Pecka, Zámek Rosice, Zámek Řitka, Hrad a zámek Staré Hrady, Hrad Svojanov, Sklárna Tasice, Synagoga Turnov, Hrad Valdštějn, Hrad Vildštejn Skalná, Zámek Zruč nad Sázavou, Zámek Žďár nad Sázavou: www.asociacepamatek.cz

Kontakt: Vratislav Zákoutský, tajemník asociace, anopa@asociacepamatek.cz

26°C

Dnes je středa 27. září 2023

Očekáváme v 21:00 19°C

Celá předpověď