Polyfunkční dům v Průhonicích má nový kabát s technologií FN Nano(R)

foto

Praha 9. listopadu 2020 (PROTEXT) -

Květnové náměstí je středobodem Průhonic. Zde se nachází sídlo obecního úřadu, autobusová zastávka, k tomu přilehlý parčík a polyfunkční dům, který stojí u kruhového objezdu.


Tato budova leží v blízkosti frekventované silnice a je hojně navštěvovaná, jelikož v ní najdou lidé jak lékárnu, tak i jednotlivé zdravotní služby lékařů. A nad tím vším zde dohlíží i Obecní policie Průhonice.

Fasáda této polyfunkční budovy již potřebovala renovovat a bylo nutno provést i nátěr oken. Vzhledem k tomu, že kolem budovy projíždí denně velké množství automobilů, je fasáda velmi zatížena znečištěním z výfuků a také je vystavena degradaci vlivem UV záření.

Starosta Průhonic, pan Bohumil Řehák, již delší dobu věděl, že existují nano nátěry, které umí povrchy fasád chránit a udržet je dlouhodobě čisté.

Při zadávání zakázky na rekonstrukci objektu polyfunkčního domu proto chtěl, aby byl ošetřen těmito nano nátěry a mohl tak vyzkoušet na tomto objektu jejich funkčnost. Subdodávku prací - tedy konkrétně aplikaci technologie FN NANO(R) provedla společnost Fix-up s.r.o., která byla odborně vyškolena a certifikována pro aplikaci této technologie.

Ve většině měst nebo lokalit blízko frekventovaných silnic jsou překračovány imisní limity oxidu dusíku (NOx) - norma je 40 mg/m3.


Aplikací nano nátěru na cca 400 m2 fasády této budovy tak vznikla velká čistička vzduchu, která bude obyvatelům Průhonic denně čistit vzduch od jedovatých látek v ovzduší a majitel budovy bude spokojený s jeho dlouhotrvajícím čistým vzhledem bez dodatečných investic.


- 1 m2 natřené fasády je plocha, která vyčistí každoročně cca 3,000.000 m3 vzduchu.

- 1 m2 vyčistí za 1 den tolik vzduchu, kolik potřebuje 1 člověk na 1 rok

- 15 m2 kompenzuje zplodiny z provozu 1 dieselového osobního automobilu.


Velmi nás těší, že se starostové obcí zajímají o tuto technologii, protože jim v dlouhodobém horizontu ušetří finanční prostředky, které by museli vynaložit na pravidelné čistění a opravy fasád. Zároveň tak chrání a vytvářejí i lepší prostředí pro svoje spoluobčany.


Jedná se o EKO technologii, která neobsahuje žádné chemické (VOC) a organické látky, neuvolňuje se z ní nic do životního prostředí, naopak je z něj odstraňuje.


Tato unikátní česká patentová technologie FN NANO(R) funkčních fotokatalytických nátěrů ke své aktivaci využívá jen světelnou energii. Povrchy natřené funkčními nátěry FN NANO(R) mimořádně efektivně likvidují (fyzikálním způsobem zvaným (fotokatalýza) veškeré viry, bakterie, spory plísní a jedovaté látky rozptýlené ve vzduchu a současně čistí i svůj povrch. Vytvářejí zdravější prostředí v blízkosti svého okolí i v interiérech budov.

Světlem aktivovaný FN NANO(R) povrch si tuto schopnost zachovává dlouhodobě (i desítky let). Povrchová vrstva vytvořená nátěrem FN NANO(R) pohlcuje ultrafialové záření a tím dokonale ochrání podklad, na němž je nanesena, proti jeho degradačním vlivům (odstíní téměř 100 % UV) a zároveň ochlazuje povrch staveb a přispívá tím ke snížení důsledků globálního oteplování.

Fotokatalytický efekt je permanentní a neslábne s časem. Všechny ochranné funkce jsou zachovány po celou existenci plochy.

Věříme, že vedení města bude s touto inovativní technologií spokojeno a využije ji při dalším plánování rekonstrukcí, oprav či nové výstavbě, a to nejen v exteriéru, ale i uvnitř jako preventivní opatření proti šíření virových a bakteriálních infekcí.

FN NANO(R) fotokatalytické nátěry umožňují ekologii a ekologickou zodpovědnost v praxi bez vládních direktiv a vyhlášek. To je základní věc, kterou můžeme pro prostředí, pro ostatní, i pro sebe udělat již dnes.


Tiskovou zprávu vydala společnost FN-NANO s.r.o.

Pro více informací se obracejte na: fn@fn-nano.com nebo Blanka Zajíčková., mob.: +420 771 152 885, e-mail: zajickova@fn-nano.com

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2021 ČTK

0°C

Dnes je středa 8. prosince 2021

Očekáváme v 7:00 -2°C

Celá předpověď