Budeme mít "právo na obranu se zbraní" zakotveno v Ústavě ČR?

foto

Praha 13. července 2021 (PROTEXT) - Není to tak dávno, kdy Sněmovna ČR schválila senátní návrh novely Listiny základních práv a svobod. A to dokonce nečekaně drtivou většinou, neboť nakonec pro bylo 141 (!) ze zde přítomných 159 poslanců, dokonce napříč všemi parlamentními stranami. Pouze 3 poslanci totiž byli proti. O co vlastně jde v případě této legislativy, kterou rok zpět iniciovala prakticky polovina Senátu ČR? Tedy čím je a není tento "ústavní dodatek", který nejen na politické scéně, ale i v podstatné části české veřejnosti, dokázal vzbudit takovou dlouhodobou pozornost i emoce?

Spíše se pojďme podívat „co to není“, protože právě o tomto dosud panují některé zkreslenosti či dokonce mýty. Návrh, podaný skoro polovinou Senátu ČR, tedy 37 senátory, nemění přímo Ústavu ČR, ale Listinu základních práv a svobod, jako součást ústavního pořádku ČR. Podstatou návrhu je vložení jediné věty v čl. 6 odst. 4: "Právo bránit život svůj či život jiného člověka i se zbraní je zaručeno za podmínek, které stanoví zákon."

Pravdou je, že právo na obranu náš právní řád obsahuje jen na zákonné úrovni. A dle navrhovatelů, jelikož v naší Ústavě a Listině existuje právo na život, tak by ústavní ochranu mělo mít i právo život bránit a případně čím bránit. Stát totiž není schopen za všech okolností garantovat vaši obranu a obranu vašich nejbližších. Navíc není úplně pravdou, že právo na sebeobranu je dnes zaručeno. Stávající čl. 6 odst. 4 je v tomto ohledu velmi obecný (zahrnuje vše, od nutné obrany až po třeba dovolenou míru rizika při lékařských zákrocích). A např. čl. 10 (ochrana soukromí, cti, atd.) je postaven vysloveně na předpokladu, že ochranu člověku poskytuje stát, ne že se chrání sám.

K dalšímu, k děsivým obavám některých politiků a senzacechtivých médií, hraničících málem s poplašnou zprávou - tedy, „že se prý zde tímto snad rozvolní pravidla pro získání, držení a dokonce nošení zbraní". Tedy, že by se ulice naplnily pistolníky "s Colty nízko u pasu", co budou pod sebemenší záminkou snad vyvolávat vzájemné přestřelky. Jak jsme zkoumali, nic takového rozhodně nenastane. Nová klauzule, která jde nyní schválená zpět k finálnímu jednání do Senátu ČR, totiž nikoho neozbrojuje, jen zachovává do budoucna současný bezproblémový a vysoce funkční stav v naší zemi, která patří k těm nejbezpečnějším na světě. A takovou, právě díky této ústavní pojistce, má zůstat.

Navíc, návrh legislativy cílí na všechny, tj. nejen na vlastníky zbrojních průkazů, ale i na všechny z těch, kteří by chtěli i nadále v budoucnosti využít, jako nyní, i sebeobranných prostředků. Třeba pepřových sprejů, které jsou na západ od nás zakazovány a zejména ženy, senioři či slabší lidé tak přicházejí o možnost účinné obrany. Úmysl navrhovatelů této zákonné změny byl, že především v době, kdy je vývoj celosvětového dění obzvláště nepředvídatelný a kdy se zásadně mění podoba bezpečnostních rizik, vzrůstá úloha, kterou mohou pro občany naší země znamenat nejen soukromé legální zbraně, ale také i veškeré zmíněné sebeobranné prostředky. Neb v této oblasti, i dle odborníků, patříme k zemím s vysoce funkčními a naprosto bezproblémovými zbraňovými zákony, a neuvážené negativní zásahy a iracionální zákazy, které vidíme například ve státech na západ od nás, by tento vyrovnaný a ideální stav mohly pouze destabilizovat.

Takže, i když však náš zákon o zbraních patří k těm nejdokonalejším na světě, může být pod rozličnými tlaky, a to zahraničními i vnitřními, velmi snadno změněn. Což u ústavního zákona už tak lehké není. Cílem nynějšího návrhu je dle jeho iniciátorů prostě jen zakonzervovat dokonalý stav do budoucna. Jakož i podpořit morální zásadu, že zlu se nemá ustupovat, ale že se mu můžeme bránit. Navíc, tento senátní návrh nijak neoslabuje roli státu při zajišťování bezpečnosti, ale pouze vhodně doplňuje na ústavní úroveň uznávanou možnost individuální obrany každého občana - míněno v situaci, kdy policie a zákon je ještě na minuty daleko.

Co říci závěrem? Snad jen, že právě o této ústavní novele se už v tomto týdnu bude jednat ve dvou senátních výborech - a následně na plénu, 21.-22. července, by se pak mělo v Horní komoře Parlamentu ČR o věci zcela finálně hlasovat. Očekává se, že si Senát ČR tzv. „neshodí“ svůj vlastní, jím tolik podporovaný návrh, zvláště následně schválený rekordním počtem hlasů v Poslanecké sněmovně ČR, tak také Vládou ČR. Popravdě, ani by to nedávalo smysl. Takže bude za cca 10 dní náš stát asi jedním z mála či jediným na světě, který bude mít takto na vyšší úrovni ošetřenu bezpečnost svých občanů a možnost jejich vlastní obrany?

Kontakt: www.ligalibe.cz

www.peticezbrane.cz

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

18°C

Dnes je pátek 22. září 2023

Očekáváme v 21:00 14°C

Celá předpověď