Víme, jak zařídit hladkou výpověď povinného ručení - čemu se vyhnout?

foto

Nejčastějším důvodem výpovědi povinného ručení bývá prodej nebo likvidace automobilu. Nastávají však i situace, kdy klientovi nevyhovují stávající podmínky zákonného pojištění a chce si jej sjednat u jiné pojišťovny. Jak povinné ručení vypovědět bez problémů? Na co si dát pozor?

Povinné ručení, jinými slovy zákonné pojištění nebo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, se zpravidla sjednává na dobu neurčitou a s délkou pojistného období na jeden rok. Následně se smlouva vždy na konci tohoto pojistného období automaticky prodlužuje o další rok.

V případě, že se jedná o výpověď povinného ručení z důvodu nevyhovujícího pojištění, nemělo by se zapomenout na nové. S tím dokáže pomoci srovnávač www.123ruceni.cz, kde lze kromě užitečných rad najít také kalkulačku povinného ručení. Díky ní je možné spočítat výši nového povinného ručení a najít tak levnější nabídku.

Existuje hned několik možností, jak od smlouvy povinného ručení odstoupit. Ne vždy se musí jednat o ukončení na konci pojistného období – i novou smlouvu lze z určitých důvodů vypovědět. Jak na to? A čemu se vyhnout?

Způsoby ukončení povinného ručení

Klienti podávají výpověď povinného ručení z mnoha důvodů. Je dobré vědět, jak v takovém případě postupovat a jak ukončit pojistnou smlouvu řádně a bez problémů. Ze základních způsobů, jak a kdy dochází k ukončení povinného ručení lze jmenovat:

1. Výpověď ke konci pojistného období

Tento způsob ukončení smlouvy se řadí mezi ty nejjednodušší. Výpověď je nutné doručit na pojišťovnu nejpozději do 6 týdnů před koncem pojistného období, v opačném případě se smlouva automaticky prodlužuje.

V tomto případě není nutné dokládat důvod, proč klient od smlouvy odstupuje. V případě zaslání výpovědi poštou se doporučuje dopis odeslat doporučeně. Může totiž nastat i nemilá situace, kdy pojistitel bude tvrdit, že žádnou výpověď neobdržel.

2. Výpověď do 2 měsíců od uzavření smlouvy

Bez udání důvodu je možné od smlouvy o povinném ručení odstoupit i v případě, že klient podá výpověď do 2 měsíců od jejího uzavření. Od podání výpovědi běží osmidenní výpovědní lhůta, po jejímž uplynutí pojištění zaniká.

Pokud se nedodrží tato lhůta, může pojišťovna žádat storno poplatky.

3. Výpověď do 3 měsíců od vzniku pojistné události

Pokud se klient stane účastníkem pojistné události (tedy nehody) a není například spokojen s postupem pojišťovny, může podat výpověď povinného ručení nejdéle do 3 měsíců ode dne oznámení vzniku pojistné události. Smlouva bude ukončena měsíc po doručení výpovědi.

4. Výpověď z důvodu prodeje / změny vlastníka vozidla

V případě, že majitel vozidla své auto prodává nebo ho přepisuje na jiného vlastníka, smlouva o povinném ručení zaniká dnem oznámení této skutečnosti pojišťovně.

Pojistiteli se v případě prodeje zasílá společně s výpovědí povinného ručení kopie buď kupní smlouvy, nebo velkého technického průkazu.

5. Výpověď z důvodu vyřazení vozidla z evidence

Vozidlo lze z evidence vyřadit trvale nebo dočasně. V obou případech je ale nutné pojišťovně kromě výpovědní smlouvy doručit také kopii velkého technického průkazu se záznamem o dočasném či trvalém vyřazení z evidence,tedy uložení SPZ (státní poznávací značky) do depozita. Smlouva končí v den vyřazení vozidla z evidence.

6. Výpověď z důvodu navýšení pojistného

Ukončit povinné ručení je možné také z důvodu zvýšení ceny pojistného. Výpověď lze podat do 30 dnů od data oznámení o jeho navýšení. K vyhledání levnějšího povinného ručení pak mohou posloužit již výše zmíněné kalkulačky pojištění (např. na 123.ruceni.cz).

7. Výpověď dohodou

Ukončení smlouvy povinného ručení dohodou nemusí být snadné. I přes to, že je tento způsob podání výpovědi možný, spousta pojišťoven k němu přistupuje nerada. Například důvod lepší nabídky povinného ručení zpravidla neakceptují.

Mezi důvody, které pojišťovny při výpovědi povinného ručení dohodou uznávají, patří např. nespokojenost, uvedení v omyl aj. V písemné žádosti se musí uvést datum ukončení povinného ručení a způsob vzájemného vyrovnání závazků. Smlouva končí ke dni dohody.

Na co nezapomenout při výpovědi povinného ručení?

Výpověď povinného ručení se vždy musí dodat písemně. V případě zaslání poštou nebo jinou doručovací službou se doporučuje poslat jako doporučené psaní. Využít lze také možnosti zaslat výpověď pomocí datové schránky nebo ji jednoduše donést osobně na pobočku.

K vypovězení smlouvy lze využít formulář přímo na stránkách pojišťovny nebo vyhledat vzory na webech srovnávačů. Výpověď je možné sepsat i vlastními slovy. Co je potřeba uvést?

  • číslo pojistné smlouvy.
  • jméno a příjmení, popřípadě obchodní název a oficiální adresu
  • korespondenční adresu
  • důvod výpovědi
  • datum a podpis

Je ovšem dobré mít na paměti, že po ukončení povinného ručení je nutné mít ihned sjednané nové. Za řízení nepojištěného vozidla totiž hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2020 ČTK

4°C

Dnes je pondělí 30. listopadu 2020

Očekáváme v 3:00 1°C

Celá předpověď