Úroveň BOZP je v Česku srovnatelná s Evropou. Stále je však co zlepšovat

foto

Fotogalerie

Kladno 6. března 2018 (PROTEXT) - Více než stovka domácích i zahraničních profesionálů z oboru bezpečnosti práce se na přelomu února a března sešla v Kladně. Ve výcvikovém středisku pro pracovníky ve výškách Polygon Singing Rock se konal již čtvrtý ročník mezinárodního technického sympozia. Největším přínosem oproti akcím podobného typu je především propojení teoretických poznatků s praktickými ukázkami, jako je zajištění osob nebo evakuace.

Hlavním tématem setkání bylo zajišťování bezpečnosti práce ve výškách a nad volnou hloubkou v odvětvích energetiky, telekomunikací a vysokozdvižných plošin. Účastníci z České republiky, Slovenska, Rakouska a Maďarska tak měli příležitost předat si své teoretické i praktické zkušenosti například v oblasti přístupů při údržbě objektů a konstrukcí, přístupů na střechy, trafostanice a dalších činností. "Jsou tady zástupci větších i menších společností, které se aktivně zabývají problematikou zajištění bezpečnosti práce osob a chtějí posouvat své znalosti o BOZP o kus dál," řekl Dalibor Plíšek z pořádající společnosti Singing Rock.

Dvoudenního sympozia se zúčastnili také zástupci státních institucí, například Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, který se mezi jinými zabývá výzkumem v oblasti prevence rizik ohrožení zdraví a životů osob vyplývajících z pracovních činností a zlepšováním kvality pracovního života.

"Z hlediska české legislativy je práce ve výškách obsažena v nařízení vlády 362 z roku 2005, což je předpis, ze kterého je celá řada lidí školena. Problém ale je, že leckdy je školení formální. Probíhá v učebně, lidem se maximálně promítnou nějaké obrázky. Velký přínos dnešního setkání je v tom, že se tady prakticky předvádějí způsoby zajištění nebo evakuace a je vidět, že praxe může být v souladu s požadavky předpisů," uvedl Karel Škréta z Výzkumného ústavu bezpečnosti práce.

Lze říci, že Česká republika má obecné požadavky na BOZP společné s ostatními zeměmi v Evropě. Existují ale národní specifika. "Problémem je kvalifikace lidí, kteří pracují ve výškách. V současné době je u nás za všechno odpovědný zaměstnavatel, což není špatně, ale zaměstnavatel by měl mít možnost vybírat si z odborníků, kteří budou standardně vyškoleni, a to tady zatím není. A legislativa by asi v tomto směru potřebovala postrčit. To znamená jasně definovat požadavky na kvalifikaci lidí pracujících ve výškách," doplnil Karel Škréta.

Pořadatel akce se dlouhodobě snaží zlepšovat kvalifikaci pracovníků ve výškách. Kromě speleologů, hasičů nebo policistů spolupracuje například se Správou železniční dopravní cesty (SŽDC). "Školení na zdejším polygonu probíhají jednou za dva roky. Školí se instruktoři práce ve výškách, kteří poté předávají vědomosti našim dalším zaměstnancům, kteří jsou zařazení do lezeckých skupin," vysvětlil Bohumil Dušek, vedoucí Oddělení odborných služeb SŽDC. "Zkoušíme všechny možné varianty, které se při práci můžou stát, takže i následky a poté vyproštění a snesení pracovníka do bezpečí," uzavřel Roman Tešner, instruktor lezeckých skupin z Plzně.

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2019 ČTK

19°C

Dnes je neděle 20. října 2019

Očekáváme v 7:00 8°C

Celá předpověď