Komentované prohlídky kostela a kláštera sv. Gabriela

foto Lenz, návrh na Ideální kostel.

Klášter sv. Gabriela, založen roku 1888 v Praze na Smíchově, se stal se prvním ženským konventem benediktinek tehdy nově vznikající Beuronské kongregace. Pro sestry klášter postavili beuronští benediktini z kláštera Emauzy na protilehlém břehu Vltavy, kteří se do Prahy přestěhovali v roce 1880 z Beuronu (odsud název) z Bádenska-Württemberska. Mecenáškou stavby kláštera byla Gabriela hraběnka Swéerts-Sporck, podle jejího křestního patrona archanděla Gabriela byl klášter na Smíchově pojmenován.

Fotogalerie

Po vzniku Československé republiky se musely sestry z Prahy vystěhovat. Celkem sto sester získalo díky rodině Schwarzenbergů bývalý hrad Bertholdstein v Rakousku na hranici s Maďarskem a Slovinskem.

Klášter sestry prodaly Ministerstvu pošt a telegrafů.

Po devadesáti letech v počtu už jen devíti sester se přestěhovaly do menšího a komfortnějšího kláštera ve Sv. Johannu u Herbersteinu. Inventář, který si v roce 1918/1919 sestry z Prahy odvezly, nabídly k navrácení do Prahy, protože považovaly Prahu stále za svůj domov.

Při prohlídce uvidíte původní kompletní interiér kostela a seznámíte s nečekanými uměleckými díly, jako například čtecího pultu v podobě sokola či reliéfy supic na opěradlech lavice kolem apsidy.

V jinak nepřístupném klášteře vstoupíme do kromě zachovalé knihovny, kapitulní síně, křížové chodby, refektáře a konventní místnosti i do zastrašené rajské zahrady.

Benediktinky ze sv. Gabriela se zpočátku zabývaly iluminacemi na pergamenu, výšivkami či fotografiemi, později ale i nástěnnými malbami, což je v historii ženských klášterů Beuronské kongregace zcela ojedinělé. Vlastními nástěnnými malbami kupříkladu vyzdobily i klášter. Inspiraci a výuku nacházely u svého mentora P. Desideria Lenze, který byl zakladatelem beuronského umění a autorem návrhu na veškerou výmalbu kostela. Lenz své žačky vyučoval s přestávkami po dobu 6 let. Sestry pochopily velmi komplikovaná matematicko-geometrická pravidla, založená na dvou rovnoramenných trojúhelnících v kruhu. Kruh značí symbolické znázornění slunce, světa, života, ale i nekonečna. V pojetí geometrických zákonů prezentuje Lenz harmonii, lidské postavy jsou souměrné podle svislé osy.

Beuronské umění čerpalo z umělecké historie dob dávno minulých, velmi podnětné bylo umění starého Egypta. I Egypťanům známá estetizující geometrie vycházela z představy, že čísly vyjádřená harmonie je odrazem univerza i posmrtného života.

Komentované prohlídky kostela a kláštera sv. Gabriela:

BŘEZEN: sobota 18. a  neděle 19. března; sobota 25. a neděle 26. března

DUBEN: sobota 1. a neděle 2. dubna; sobota 8. a neděle 9. dubna; sobota 15. a neděle 16. dubna; sobota 22. a neděle 23. dubna; sobota 29. a neděle 30. dubna.

KVĚTEN: sobota 6. a neděle 7. května; sobota 13. a neděle 14. května

Vždy v čase od 15:00 hodin do (přibližně) 17:00 hodin

V kostele i v klášteře je zima, prosíme, teple se oblečte.

Více info: www.malakim.cz

Vstupenky: https://program.gabrielloci.com/

Reklama

ISSN: 1213-5003 © Copyright 2023 ČTK

7°C

Dnes je neděle 2. dubna 2023

Očekáváme v 17:00 5°C

Celá předpověď