Jak získat čas a šetřit náklady

foto

Home office není v České republice žádnou novinkou. Práce z domova se stala v mnohých firmách účinným nástrojem v boji s pandemií koronaviru, i když její aplikace byla pro mnohé něčím úplně novým. Jak už to tak bývá, pro některé firmy se práce z domova stala vítaným východiskem v náročné době a pro jiné její aplikace neměla odpovídající přínos. S ústupem pandemie jsme se opět všichni s velkým potěšením začali vracet do “zajetých kolejí“ doby předcovidové. Leč aktuální ekonomicko-společenská situace nám všem přináší, kulantně řečeno, nové výzvy. Není proto čas oprášit zkušenosti s home office a zdokonalit jeho využití? Může to být cesta, jak si v udržet zaměstnance v dnešním napjatém pracovním trhu.

Home office versus benefity času

Každý nemusí být přítelem práce z domova, ale každý přivítá časové úspory, které přináší. Cesta do práce často zabere i hodinu. Pokud ji není nutné absolvovat, může si každý dopřát kvalitnější a delší spánek. Úspora času v podobě zpáteční cesty je benefitem, který může vytvořit prostor pro realizaci koníčků.

Času máme všichni nedostatek, především rodiče dětí. Home office může poskytovat dostatek prostoru k tomu, aby v klidu a bez stresu vypravili děti do školky nebo školy, resp. zajistili jejich přemisťování v rámci mimoškolních aktivit. Pro rodiče je výhodou možnost skloubit pracovní povinnosti s péčí o rodinu a pro zaměstnavatele přestává být problematické zaměstnávat pracovníky s dětmi.

V případě lehčího onemocnění nebo onemocnění dítěte velké procento Čechů preferuje možnost řešení pracovních povinností z domova před uvolněním z práce. Každá absence s sebou totiž přináší dočasné snížení mzdy. Ovšem s home office tyto problémy odpadají.

Home office versus digitalizace firmy

Fenoménem dneška jsou notebooky, mobily, počítače, internet na jedné straně a elektronické dokumenty, sdílená data a informace na straně druhé. Využití těchto nástrojů rozšiřuje naše možnosti v režimu “cokoliv, kdykoliv a kdekoliv“. Jejich synergie neomezuje zaměstnance ani zaměstnavatele v čase ani v prostoru. Cloudová řešení firemních systémů pro uchování obchodních, ekonomických a výrobních dat, elektronická evidence dokumentů, specializované mobilní aplikace pro zpracování dat, aplikace pro elektronické schůzky a prezentace to vše lze s výhodou využít pro úspěšný a efektivní home office.

Home office versus náklady

Rostoucí ceny zboží a služeb mění optiku pohledu na firemní resp. rodinný rozpočet. V současnosti není základní otázkou, kde nakoupím levněji, ale jaké náklady mohu ušetřit. Home office nabízí na straně zaměstnance i zaměstnavatele zajímavé možnosti. Z pohledu zaměstnance představuje práce z domova především úsporu v nákladech na dopravu. V kontextu dnešní situace s energiemi může být jejich výše pro některé zaměstnance rozhodující z pohledu dalšího setrvání v pracovním poměru.

Zaměstnavatelům práce z domova umožňuje snížit náklady na pracovní místa, protože není třeba, aby měl každý pracovník nepřetržitě k dispozici vlastní stůl. V kontextu pak klesají i náklady na energie.

Oběma skupinám vzniká aplikací home office širší společný pracovní trh, protože vzájemná vzdálenost hraje daleko menší roli. Lze snáze zapojit profesionály nebo pracovníky nedostatkových profesí „z druhého konce světa“. Ti mohou spolupracovat trvale nebo realizovat pouze některé zakázky.

Nástrojem zajišťující efektivní a funkční home office je on-line informační systém. A umí toho mnohem víc!

Informační systém WAK INTRA je webová aplikace. Jedná se o koncept SaaS, kdy je systém zákazníkovi poskytován jako cloudové řešení. Veškeré informace jsou v reálném čase sdíleny mezi uživateli, automaticky zálohovány a archivovány. Přístup do systému je uživateli umožněn bez jakékoliv zdlouhavé instalace, stačí mu osobní počítač, případně tablet se systémem Windows, Android nebo iOS a internetovým prohlížečem. Vše bezpečně, online a za velmi výhodných cenových podmínek. WAK INTRA zahrnuje moduly pro evidenci obchodních informací, zpracování objednávek, zakázek, fakturaci a vedení skladů. Komplexní systém zároveň umožní vedení účetnictví a obsahuje i moduly pro personální a mzdovou evidenci. S kompletním ceníkem se můžete seznámit na webových stránkách wakintra.cz nebo oslovit obchodní oddělení firmy WAK Systém, spol. s r.o.

28°C

Dnes je úterý 3. října 2023

Očekáváme v 21:00 18°C

Celá předpověď